Het Recht op het Beloofde Land

Eldad Kisch

vrijdag 23 september 2022

Hebben wij het recht op dit land? Welzeker! – zullen de meesten van u zeggen. Wat is dat voor een vraag? Natuurlijk. Kijk maar naar de Bijbel, en God en Mozes. Hebben wij niet al die eeuwen trouw gebeden om Zion? Inderdaad, maar dat ging hoofdzakelijk over een spiritueel idee. Weinig gelovigen hebben zich opgemaakt om het land werkelijk te bevolken. Het ging er om hier te sterven en te worden begraven.

Dat veranderde onder de bezielende leiding van de familie Rothschild, toen orthodoxe buurten ontstonden, die zich wierpen op de landbouw.

De grote omslag kwam met Herzl, en zijn nogal precieze plannen voor een Joods land in Palestina. Het was mooi bedacht, en zijn ideeën zetten een vrij massale beweging in gang, maar rechten ontlenen wij nog steeds niet aan zijn visie.

Een van mijn grootvaders, een zionist, steunde de eerste Joodse boeren in Ramataïm (thans Hod Hasharon). Zijn overleden zoon werd zelfs ereburger van dat stadje; een ingewikkeld verhaal voor een andere keer.

Mijn andere grootvader, niet minder bevlogen ten aanzien van het pijnlijke lot van de Joden in Oost-Europa, zag het minder zitten in het roerige Midden-Oosten, en was actief in de beweging van Israel Zangwill, de ITO (de Jewish Territorial Organization), die het eindpunt van de Joden eerder haalbaar vond met een eigen land ergens in Afrika. Het moet mij hier wel van het hart dat deze beweging nooit erg aansprak bij de Oost-Joden, en de Afrikaanse negers zouden zich in de loop der jaren wellicht ook gaan afzetten tegen die blanke vlek in hun midden. Er is dan ook nooit iets gekomen van 'ITO-land'.

Een politiek hoogtepunt in dit betoog was de verklaring van de Britse lord Balfour, waarin hij de Joden een eigen land beloofde. Wat de lord over de Joden dacht is niet bekend, maar hij vond het vast verkieslijker om ze in Palestina te concentreren dan in het Londense Whitechapel, zo naast de deur. Palestina was na de Eerste Wereldoorlog een Brits mandaatgebied geworden. De vraag blijft of de Britten binnen hun opdracht wel zo ver mochten gaan als ze toen deden.

Het meest dicht bij 'Recht' komt het verdelingsplan van de Verenigde Naties, volgens welke een Joodse en een Arabische staat naast elkaar zouden verrijzen. Ongetwijfeld speelde de herinnering aan de zo recente Sjoa daarbij een overweldigende rol. De Arabische landen hebben dit plan nooit aanvaard, en hebben hun oorlog – tegen alle verwachtingen in – duur betaald. Ik kan mij in dat plan van de VN wel vinden wat recht betreft, beter dan in beloftes van eeuwen geleden, hoewel die zeker meetelden bij het succes van de zionistische beweging.

En ten slotte een persoonlijke noot, en dan mag ik best wat minder stringente argumenten gebruiken. Mijn plaats hier is een voortvloeisel uit mijn opvoeding. Mijn ouders hebben hun zionistische plannen niet metterwoon kunnen uitvoeren, en dat aan hun kinderen overgedragen. Ik heb die uitdaging zestig jaar geleden opgepakt.

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.
Shalom Eldad! Met veel plezier lees ik je columns, veelal raak en to the point! Deze keer wil ik de vrijheid nemen je te attenderen op je gebruik van de woorden ' Afrikaanse negers' en ' blanke vlek'. Ik weet dat je al jarenlang in Israel woont en je colums zijn altijd in perfect Nederlands. Knap! Alleen deze keer Eldad, wilde ik je wijzen op het feit dat vandaag de dag de woorden 'neger en blank' verouderd zijn en als discriminerend en kwetsend worden gezien. Ik snap dat als je al zo lang niet hier in Nederland leeft, dat je niet dit soort taalveranderingen altijd even snel oppikt. Geeft niks, op t gevaar af als schooljuf te worden bestempeld, wilde ik je toch graag hierop wijzen, de bovengenoemde woorden veroorzaken ruis in je verder heldere betoog en dat is vast niet je bedoeling. Eigenlijk is dit een taak voor de redactie/corrector, maar ik dacht laat ik vandaag maar eens van mij horen en meteen van de gelegenheid gebruik maken om jou en je familie een shana tova oe metoeka te wensen en me te verheugen op je volgende mooie colums!
Heel interessant, dank u wel. Ik hoopte dat dit een cursus zou zijn; zo leerzaam. Misschien vertelt u hier meer over? Vroeger was negers en blanke gewone taal inderdaad. Omdat de tekst over gedachten van toen gaan, kan het wel passen. (dit was een reactie op opmerking). Persoonlijk heb ik er geen bezwaar tegen. Ik hoop nog op een lezing of cursus!
Dank hr. Kisch, u spreekt helder en duidelijk uw kijk op deze zaak uit. Echter en u ziet het vast al aan komen, de bijbel zegt heel anders. Gewaardeerd uw passie voor vrede voor allen, in deze kleine strook land. Voor mij geen welles, nietes of discussie om het gelijk te halen. De vrije meningsuiting is zo kostbaar. Het is echter niet mijn mening, maar die van de G'd van Israel. Nu ontstaat er opnieuw: 'geloof ik dat of niet'. Daarin heeft iedereen de eigen keuze, dat maakt iemand 'geloofwaardig'. Ik zou willen dat we het op volkenrechtelijke gronden konden oplossen. Afijn! zie bovenstaande. In dit geval zal de toekomende geschiedenis het antwoordt geven. hartelijk dank dat u heeft gereageerd zoals u beloofde een aantal weken geleden. Hartelijke groet en sjalom, Cisca Mudde
Beste Marja, Ik apprecieer je correctie, en ik ben me bewust van deze verandering in de taal. Mijn bedoeling was binnen het tijdsgewricht te blijven waar ik over schrijf, en mijn taalgebruik aan te passen. Je zult nog een ander ongebruikelijk woord aantreffen, dat veelvuldig in de oude zionistische propaganda werd gebruikt. Shana tova!
Prima column, mijnheer Kisch. Wellicht zinvol om 74 jr. na dato niet meer ons hoofd te breken over de rechtsgeldigheid van de Joodse staat . 't Is een voldongen feit en daarmee basta. En trek u vooral niets aan van de Hollandse taalpolitie. Sjana tova!
Meneer Turksma, wat flauw en kinderachtig om mij als iemand van de taalpolitie weg te zetten. Eldad Kisch zelf zegt mijn vriendelijk taalsuggestie te appreciëren. Maar goed , mevr/heer Turksma, Eldad Kisch zal zich door uw waarschuwing voor mij als 'taalpolitie' vast gesterkt voelen ( haha). Shana tova namens Mishteret halashon ha hollandiet.
Wat een heerlijk heisa en wat een betutteling in al die reacties. Ik was en blijf fan van Eldad Kisch. Zo is er maar één! Origineel, getalenteerd, oprecht en onverschrokken.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013