Choemoes

Eldad Kisch

vrijdag 20 mei 2016

In Israël zijn andere ontwikkelingen gaande dan alleen maar politieke achteruitgang, en in de wereldpers wordt daar ten onrechte veel te weinig aandacht aan besteed. Alle liefhebbers van choemoes zullen met vreugde de Wereld Choemoes Dag gevierd hebben die jaarlijks op 13 mei valt. In mijn agenda stond dat niet vermeld en ik ga me daarover beklagen. (Het is trouwens choemoes, en niet hummus, zoals klakkeloos overgenomen van de Engelsen, ook een betreurenswaardig overblijfsel van de Britse Mandaatsperiode).

Dus eerst het goede nieuws: een enquête die in Israël werd gehouden door het Geocartografisch Instituut onder auspiciën van Diners Creditcard en het bekende choemoesrestaurant in Abu Gosh, wees uit dat 93% van de Israëli's tenminste één maal per week choemoes eet, de helft twee keer per week en zo'n 5% eet het zelfs zes keer per week (daar hoor ik ook bij). Van de ondervraagden heeft 68% regelmatig choemoes in de ijskast in voorraad. De choemoes wordt door 60% betrokken van de kruidenier of supermarkt, 15% koopt het in choemoes-speciaalzaken en 13% maakt het thuis. (Hier klopt iets niet mathematisch – de rest kreeg het waarschijnlijk cadeau en kon geen herkomst aangeven). De choemoes wordt door de meerderheid gecombineerd met techina, anderen nemen er gekookte kikkererwten bij en een minderheid foel (tuinbonen).

Het interessantste en misschien wel baanbrekendste detail dat nu bekend wordt gemaakt, is dat bijna de helft van de choemoesliefhebbers een cirkelend gebaar maakt bij het opdiepen van de choemoes uit het bord of bakje, meestal met een pita, en dat sommigen een vork gebruiken. Nader onderzoek is noodzakelijk om de vraag te beantwoorden of deze draaibeweging met de wijzers van de klok mee gaat ofwel daar tegenin, en of dit verandert op het noordelijk of het zuidelijk halfrond van de aarde.
Daarnaast werd het nationalistische aspect bij deze rondvraag niet vergeten: de helft van de antwoorden gaf aan dat choemoes van Arabische origine is en een kwart zag het als een Israëlische uitvinding; 30% noemde het een Israëlisch nationaal gerecht, 7% beschouwde het als Israëlische consensus (niet geheel duidelijk) en een klein aantal zag de choemoes als een teken van Arabisch-Joodse coëxistentie (mooi toch?).

Een minder positief detail, volgens een ander onderzoek, is dat de totale choemoesverkoop sterk gedaald is sinds een lokaal televisieprogramma op Kanaal 10 hier de onhygiënische toestanden in de verschillende commerciële slaatjes, waar de choemoes ook onder valt, breed aan de kaak stelde. De verkoopcijfers daalden met tientallen procenten. Meer mensen neigen ernaar om het nu maar thuis zelf te maken. Ik, met mijn sterke maag, heb me niet laten intimideren.

Onze economen zien de terugloop van het totale voedselgebruik in Israël met enkele procenten als een teken van teruggang van de hele economie. Zij steunen met hun sombere prognose niet uitsluitend op de choemoesverkoopcijfers, wil ik hopen.

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013