Columnisten die eerder voor ons schreven, nog steeds de moeite van het lezen waard

Anne-Maria van Hilst

Anne-Maria van Hilst (1988), geboren in Amsterdam, studeerde geschiedenis en Hebreeuws aan de Universiteit van Amsterdam. Zij specialiseerde zich in 'tznioet en seksualiteit bij Joodse vrouwen'. Tijdens en na haar studie werd ze actief in het interreligieuze veld. Zij geeft lezingen en gastlessen bij diverse geloofsgemeenschappen en ze organiseert interreligieuze bijeenkomsten. Van 2017 tot en met ...

21 columns
Lees verder
Simon Soesan

Simon Soesan (1956, Beverwijk) woont sinds 1973 in Haifa, Israël, waar hij zijn eigen sales-en-marketing bureau had. Tegenwoordig is hij vertegenwoordiger van Keren Hayesod – United Israel Appeal in Duitsland. Soesan is bekend van columns in diverse Nederlandse bladen, zoals NRC-Handelsblad, het Reformatorisch Dagblad, Israël Actueel en het Nieuw Israelietisch Weekblad. Zijn korte verhalen werden ...

280 columns
Lees verder
Harry van den Bergh z”l

Harry van den Bergh overleed op 20 maart 2020. Harry Jacob van den Bergh z”l studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was onder andere lid van de Tweede Kamer, lid van de Raad van Europa, lid van de gemeenteraad van Amstelveen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Joods Maatschappelijk Werk, bestuursvoorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland, lid van ...

252 columns
Lees verder
Jan Waas z”l

Als er in Nederland één kenner was van Joodse muziek, dan was het wel Jan Waas. Hij legde een muziekbibliotheek aan met vele duizenden CD's en LP's met Engelstalige, Franse en Nederlandse muziek en veel muziek uit de Balkan. Joodse en Jiddisje muziek had zijn grote belangstelling en hij werd algemeen gezien als dé specialist op dat gebied. Tussen 2015 en 2017 schreef Waas voor Crescas columns over ...

14 columns
Lees verder
Jansje Stodel

In 1965 ging Jansje Stodel met man en kind op aliya en keerde in 1967 met twee kinderen, zonder man naar Nederland terug. Hier volgde ze de Sociale Academie, waarna ze zich in Joods bestuurswerk stortte. Later werkte ze bij het opzetten en bijhouden van het papieren archief van het NIW. Ze was lid van het algemeen bestuur van WIZO Nederland en maakte enige jaren deel uit van de redactie van het verenigings ...

9 columns
Lees verder
Emile Schrijver

Emile Schrijver is directeur van het Joods Cultureel Kwartier. Daarvoor was hij conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana, de bijzondere collectie voor judaica en hebraica bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij sinds augustus 2013 bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Joodse boek aan diezelfde universiteit. Hij is voorts een van de conservatoren van ...

46 columns
Lees verder
Esther Voet

Esther Voet (1963) is al weer jarenlang hoofdredacteur van het NIW en opiniemaker. Als freelance journalist reisde ze over de hele wereld, ook door Arabische landen. In Israel is ze kind aan huis.

5 columns
Lees verder
Harrie Teunissen

Harrie Teunissen (1949) studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie in Nijmegen en Parijs en islamwetenschappen in Leiden en Damascus. Van 1979 tot 1987 was hij werkzaam bij de vakgroep Theoretische en historische pedagogie (UVA) en publiceerde hij over opvoeding en psychoanalyse. Daarna verzorgde hij HOVO-cursussen, o.a. over ‘De Mythe van de Reconquista: Moslims, Joden en Christenen in de Spaanse ...

23 columns
Lees verder

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.