Belangrijke beslissingen van het Nederlandse Ministerie van Financiën

Eldad Kisch

vrijdag 21 augustus 2015

Velen onder ons die zich de laatste maanden hebben beziggehouden met de onopgeloste vragen rondom de Maror-gelden, zullen met grote verwachting hebben uitgekeken naar de 20e augustus. Gisteren vond in Den Haag een belangrijke bespreking plaats onder auspiciën van het Nederlandse Ministerie van Financiën, waar alle partijen waren uitgenodigd om hun standpunten toe te lichten, zowel degenen die menen dat er geen problemen bestaan, als de personen die betwijfelen of alle financiële transacties over de jaren geheel volgens de regels zijn uitgevoerd.

Het ministerie draagt een zekere overkoepelende verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van deze veelomvattende restituties en moet zich op grond van de aangeboden gegevens een beeld zien te vormen van de gebeurtenissen. De twijfels zijn uitgebreid voorgelegd aan een groot publiek in een publicatie van de Volkskrant, en er is zodoende bij de betreffende gemeenschappen, in Nederland en in Israël, een niet geringe mate van onrust verspreid. Uiteindelijk moet er dan een beslissing komen of er plaats is voor een grondiger onderzoek in deze materie, waar het meest passend lijkt te zijn het inschakelen van een forensische accountant die het hele ingewikkelde spectrum van instanties door kan lichten, over het hele geldtraject.

De Maror-gelden betreffen de restitutie van gelden die ooit de Nederlands-Joodse gemeenschap toebehoorden en die volgens bepaalde sleutels verdeeld zijn over slachtoffers en overlevenden van de Sjoa. Het komt onze gemeenschap toe om voor eens en altijd een afsluitend antwoord te krijgen op de vraag of er met deze gelden met de uiterste nauwkeurigheid is gehandeld volgens de hoogste ethische normen.

Wij zien met belangstelling uit naar de beslissingen van het Nederlandse Ministerie van Financiën.

8 + 2 = ?
Onderstaand is een persbericht van het Ministerie van Financien. Op donderdag 20 augustus is er een bijeenkomst geweest op het ministerie van Financiën ter bespreking van beweringen rondom de afwikkeling van de Maror-gelden. Tijdens de bijeenkomst zijn alle partijen in de gelegenheid geweest om hun reactie en mening te geven. “We hebben een goed gesprek gevoerd met elkaar waarbij er voor alle partijen ruimte was om hun verhaal te houden. Er is met alle partijen afgesproken dat er een verkennend onderzoek komt naar de geldstromen voortvloeiend uit de afhandeling van de Maror-gelden en dat daarover aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid is. CJO wordt opdrachtgever van het onderzoek".

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.