Gaza

Eldad Kisch

vrijdag 17 februari 2017

Vertaling van het verslag van het bezoek dat een artsendelegatie van Physicians for Human Rights op donderdag en vrijdag 9 en 10 februari 2017 bracht aan de Gazastrook.
De leden van de delegatie waren coördinator en delegatiehoofd Salah Hadj Yichyeh, een kinderarts, een neuroloog, een algemeen chirurg, een orthopeed, een diabetologe, en een psycholoog. (Alle leden van deze delegatie zijn Arabische Israëli's – Joodse Israëli's krijgen om veiligheidsredenen geen uitreisvergunning).
De artsendelegatie van PHR werkte deze dagen continu, 24 uur per dag.
EK

Tien grote operaties op het gebied van algemene chirurgie en orthopedische gezwellen, werden verricht in de ziekenhuizen Nasser en het Europese ziekenhuis in Chan Yunes. De Israëlische vrijwilligers werden ter plaatse bijgestaan door de lokale specialisten, in de aanwezigheid van nog zeven artsen, voor opleiding en om ervaring op te doen. Het ging om zeer gecompliceerde operaties, die niet kunnen worden verricht door de lokale krachten. Onze artsen besloten de patiënten niet nodeloos in gevaar te brengen en moesten door het schreeuwende gebrek aan apparatuur, zelfs onder het vereiste minimum, tot hun spijt van enkele operaties afzien – hierdoor konden zeven patiënten niet worden geopereerd, hoewel ze op ons wachtten, nuchter, en geestelijk voorbereid op hun operatie. De artsen meldden na afloop dat zij er in Israël onder geen beding mee zouden instemmen onder die omstandigheden te werken.

In het Europese ziekenhuis werd samengewerkt met de plaatselijk staf van vijf artsen. Er werd gelijktijdig in twee operatiekamers geopereerd – gecompliceerde gevallen, waarvan er een zeven uur duurde. Ook daar ontbrak essentiële apparatuur. De lokale staf was diep dankbaar voor de hulp van de Israëlische collega's en hun waardering werd zeer duidelijk verwoord. Na de operaties werden vele patiënten onderzocht die uit de hele Gazastrook waren gekomen en die geduldig wachtten in de gangen van het ziekenhuis om het oordeel van onze specialisten te horen.

Meer dan vijfhonderd patiënten werden onderzocht tijdens de open medische dag in het vluchtelingekamp Al Bourrege in het centrum van de Gazastrook, door de diabetologe, kinderarts, neuroloog en psycholoog. Zo ook in de ziekenhuizen Nasser en het Europese ziekenhuis in Chan Yunes en op andere, geïmproviseerde plaatsen in de Gazastrook – meestal scholen. Zij werkten tot laat in de avond, bijna middernacht, met de patiënten, die uit alle hoeken van de Gazastrook toestroomden. Op de eerste dag werden zo'n driehonderd personen onderzocht, waarvan honderd neurologische gevallen. De medische diensten in Gaza zijn niet ingesteld op het diagnostiseren van deze, soms zeer ingewikkelde gevallen, laat staan die te behandelen.

Er vonden daarnaast ook ontmoetingen plaats met veel medisch personeel, van hoog tot laag. Zo ook met de vrijwilligersorganisaties die zich inzetten om verschillende zieken te helpen. Vooral de behandeling van kanker is in de Gazastrook ernstig onder de maat en leidt tot zorg en wanhoop bij de betreffende organisaties.

Enkele directeuren van niet-bezochte ziekenhuizen kwamen speciaal naar ons toe en verzochten ons hun ziekenhuizen op te nemen bij de volgende ronde, en ook medicijnen en apparatuur mee te brengen. Zij spraken hun bezorgdheid uit dat de medische diensten in Gaza aan het instorten zijn. Het verwijzen van gecompliceerde gevallen buiten de Gazastrook wordt steeds moeilijker. Voor ons Israëli's was dit emotioneel een van de moeilijkste bezoeken aan Gaza, vanwege de ramp die zich hier gaat afspelen en de wanhoop van de bewoners. PHR moet zich beraden hoe dit probleem op te lossen vis-à-vis de zeer hardvochtige houding van Israël tegenover dit nijpende probleem.

Er werd medische apparatuur (met instructie) geschonken voor dialyse en orthopedie ter waarde van ruim 20.000 dollar. Wij werden uitvoerig bedankt hiervoor, en vulden een belangrijke leemte in de apparatuur van deze centra.

Het grote probleem in Gaza is de belemmeringen bij het uitreizen van patiënten, in het bijzonder kankerpatiënten. Ook het gebrek aan medicijnen en apparatuur ter plaatse, wat normale behandeling in de weg staat – waardoor enkele operaties op het laatste moment moesten worden afgelast.
Wij keerden huiswaarts met een lange lijst van verzoeken om medicijnen en apparatuur, speciaal voor operatiekamers en opname-afdelingen.

Salah Hadj Yichyeh, coördinator en hoofd van de delegatie

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.
Waar blijft al dat geld wat geschonken wordt aan de gebieden. Daar kunnen toch medicijnen apparatuur en opleidingen van medisch personeel van betaald worden. Geweldig dat er door deze mensen vanuit hulp geboden wordt, maar dit is een oplossing voor de korte termijn.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013