Vlaggen

Eldad Kisch

vrijdag 17 augustus 2018

Over de nu al notoire wet op de natiestaat wet heb ik mij al elders druk gemaakt, en daar zullen onze politieke waarnemers zeker hun zegje over zeggen in de Crescas-nieuwsbrief, dus daar ga ik niet verder op in. Wel een woord over de meest recente grote demonstratie in Tel Aviv van zaterdagavond 11 augustus. Op de verzamelplaats van het Rabinplein waren weer tienduizenden demonstranten bijeen, ditmaal opvallend veel Arabieren, die samen met Joodse sympathisanten in de vochtige warmte met spandoeken en plakkaten van het Rabinplein liepen naar het Tel Aviv museumplein, waar de eigenlijke demonstratie plaats vond met een podium en toespraken. Deze demonstratie was georganiseerd door de Arabisch-Israëlische gemeenschap, met een ditmaal wat bescheidener Joods element dan de vorige week.

Het is misschien hoopvol om te vermelden dat van mijn naaste familie kinderen en kleinkinderen mee demonstreerden. Jong geleerd, oud gedaan.

Er is al eerder op gewezen dat er twee demonstraties waren, een week na elkaar. Omdat de situatie van de Druzen en de Arabieren in Israël duidelijk verschillend is, lopen hun interesses nogal uiteen. Ook bestaat er een oud antagonisme tussen deze twee groepen.

Het is duidelijk dat de sympathie van de Joodse bevolking groter is voor de Druzen dan voor de Arabische minderheid. Georganiseerd links had zich nogal afwijzend opgesteld ten aanzien van deze laatste demonstratie vanwege de verwachting dat de Arabieren zouden komen met leuzen en wensen die ver uit gaan boven de basiseis van gelijkheid van alle burgers binnen Israël.

Mede daarom deed de Zionistische Unie (voortzetting van de partij Ha'avoda) niet mee als organisatie. Eigenlijk heel jammer om geen gezamenlijk front te maken tegen de fascisten.
De organisatoren hadden dit gevaar ook wel ingezien en hadden specifiek gevraagd geen vlaggen te ontplooien bij deze gelegenheid.

Toch waren er opvallend veel Palestijnse vlaggen te zien. Ik vond dat geen goed idee, want de problematiek van de bezwaren tegen de natiestaat-wet betrof de discriminatie van onze minderheden, onder wie de Arabische Israëli's, en ditmaal niet het droeve lot van hun Palestijnse broeders in de bezette gebieden. Het zal dan ook niemand verbazen dat Netanjahoe deze vlaggen meteen aangreep om de hele demonstratie af te wijzen als Israël-vijandig en dus deze hele volksbeweging naast zich neer te leggen.

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.
Beste Eldad. Ik blijk bij herhaling niet in staat adequaat op je schrijfsels en commentaren op ook maar enige zinvolle inhoudelijke manier te reageren.Dat verwondert mezelf, ik moet daar diep over nadenken.Misschien dat ik mijn eerste tien jaar tussen de Diamantbeurs, De Joodse Invalide, Wertheimpark, Peperstaat, Rapenburg doorbracht en alles zag en hoorde. Nooit goed verwerkt misschien.Misschien heb je iets aan deze link: https://www.lrb.co.uk/v40/n16/adam-shatz/the-sea-is-the-same-sea?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4016&utm_content=ukrw_nonsubs Groet van mij. Goed weekend.Martin.
Ach ik zie het al Eldad, de link blijft niet levend, sorry.Het betrof het boek van Adam Schatz, besproken in London Review of Books. Bibi goes to Washington.Ik probeer nog. https://www.lrb.co.uk/v40/n16/adam-shatz/the-sea-is-the-same-sea?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4016&utm_content=ukrw_nonsubs
Beste Martin, Je staat vrij inhoudelijk te reageren, ongeacht je achtergrond en zonder voorgeschreven meningen. Ik begrijp je aarzeling niet. Neem rechtstreeks contact op om de zaken te verduidelijken. Eldad

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013