Voedselbonnen

Eldad Kisch

vrijdag 12 maart 2021

Het afgelopen jaar heeft duizenden families in de niet-erkende dorpen in de Negev in ernstige financiële moeilijkheden gebracht. Israël gaat nu beginnen met het verdelen van voedselbonnen, maar mijn verhaal gaat vooral over niet-Joodse dorpen.

We hebben het over onze minderheden, merendeels bedoeïenen, die altijd aan het kortste eind trekken. Om bureaucratische redenen doen ze niet mee met de verdeling, want ze vormen geen erkende gemeentes. En dan kun je natuurlijk geen voedselbonnen verdelen, zoals jullie meteen zullen hebben begrepen. Ook gebrek aan informatie en gebrekkige kennis van de taal spelen een rol, zodat deze bewoners er weer naast grijpen en niet deel kunnen nemen aan deze noodzakelijke verdeling van voedselbonnen.

De vereniging van niet-erkende gemeenschappen gaat, samen met Zazim, proberen hier iets aan te doen. Wie niet weet wat Zazim doet, die is geëxcuseerd want deze organisatie is wat minder bekend in het buitenland. Zazim, wat zoiets betekent als ‘Move on’, telt 200.000 vrijwilligers, die op allerlei sociale en humanitaire gebieden werkzaam zijn, om een betere gemeenschap op te bouwen. Hun website biedt meer informatie over Zazim.

Ook de organisatie Rabbis for Human Rights doet mee. Door een gesalarieerde coördinator in te huren – die deze achtergestelde bewoners op hun rechten kan wijzen, en kan helpen bij het aanvragen van voedselbonnen –, kan zo de eerste nood worden gelenigd. Dat kost geld, en deze samenwerkende instanties hebben onze hulp nodig. Daarnaast komen de vrijwilligers van Zazim weer in actie, maar nu is het essentieel dat die mensen hun werk in het Arabisch kunnen doen.

De samenwerking is trouwens niet nieuw. Toen bij de verkiezingen van september 2019 door de Verkiezingsraad een verbod werd uitgevaardigd tegen georganiseerd vervoer van bedoeïenen met gehuurde autobussen naar de stembureaus – die ver van hun dorpen af liggen, want die zijn immers niet erkend – sprongen honderden vrijwilligers van Zazim in de bres, en reden de bedoeïenen in hun particuliere auto's naar de stembureaus. Ik neem aan dat niet veel van die bedoeïenen trouwe leden van de Likoed waren, dus het is duidelijk uit welke hoek de wind waaide bij dit verbod. Dat gaat bij de komende verkiezingen ook weer spelen, en hopelijk wordt er ook dan weer ingegrepen door onze vrijwilligers.

Dit voedselproject verdient onze steun. Daar kunt u mee helpen door een gift te doen via hun site.

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.
Elke week lees ik weer wat goed werk je doet om "de minderheden" te helpen. KolHakavod!!
Beste Max, Dank voor je compliment, maar dit heb ik niet echt verdiend, want ik steun dit werk wel, maar ik ben daar niet actief bij betrokken. Een democratie die zich niet bekommert om haar minderheden, is haar vrijheid niet waard. Volgende week komt er weer iets van mijn eigen tuintje, waar ik trots op mag zijn.
belangrijk artikel, meneer Kisch

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013