FutureMed 2020

Eldad Kisch

vrijdag 7 augustus 2020

Deze column gaat over een internationale medische conferentie die prachtig in dit tijdsgewricht past, want het was geheel virtueel, met als onderwerp de geneeskunde van de toekomst zoals in versnelling gebracht door de Covid-19 pandemie. Mijn verwachtingen waren niet hoog gespannen, maar ik moet toegeven dat ik gedurende vijf uur geboeid de lezingen en interviews heb gevolgd. Jullie krijgen geen overzicht van alles, liever wat krenten uit het geheel.

De kwaliteit voor oog en oor was buitengewoon hoog, wat ik niet kan zeggen van alle Zoombijeenkomsten die ik de laatste maanden heb mogen meemaken. De conferentie was ook georganiseerd door professionals. Wat mij het meeste trof was de confluentie van disciplines die vertegenwoordigd waren op het toneel, een afspiegeling van de totale en daarbij belangeloze samenwerking van de meest uiteenlopende organisaties voor het goede doel.

Het hoofdpunt van de nieuwe trends is het gebruik van AI (Artificial Intelligence) om overstelpende hoeveelheden gegevens te bewerken en zo tot inzichten en conclusies te komen binnen uren of dagen in plaats van weken of maanden. Er is haast bij om met oplossingen te komen ten einde het coronavirus in te dammen en nuttige behandeling te realiseren.

Het begon met een lezing over ons eigen Algemene Ziekenfonds (Clalit), dat al jaren gegevens van alle verzekerden verwerkt om betere inzichten en behandelingen te verstrekken aan hun verzekerden. De energie is nu geconcentreerd op corona, waarbij het systeem wordt aangewend om te 'voorspellen' wie er ernstig ziek kan worden en de behandelende artsen daar tijdig op te wijzen. Als voorbeeld van eerder onderzoek kregen wij te horen over een studie van chronische ziektes (diabetes en nierziekten) om te voorzien waar de zaken mis kunnen lopen met een terugblik naar eerdere waarschuwende gegevens in de databank. Nu kunnen artsen op grond van die kennis tijdig beter op die vroege indicatoren letten om mogelijke complicaties te vermijden. Dit verzamelen van gegevens en de verwerking ervan gebeurt met gebruik van AI.

Een prachtig voorbeeld van hoe deze pandemie het beste in mensen naar voren brengt, kwam van de Israëlische defensie industrie, die heel vroeg in de crisis een groot deel van haar enorme kennis inzake productiemethoden omzette – samen met anderen – om eenvoudige beademingsapparatuur, die in vele ziekenhuizen ontbrak, te ontwerpen en te leveren in het begin van de pandemie. Dit was een kwestie van dagen! in plaats van maanden. De beademingsapparatuur is zo nodig geschikt voor twee patiënten. Een ander product is een corona-ademtest in een blaasbuisje die binnen dertig seconden een uitslag geeft. Zo kon de rakettenfabriek Rafael de lopende band van een kleine producent van beademingsapparatuur, die dertig apparaten per maand afleverde en opeens een bestelling van duizend apparaten voor directe aflevering ontving, ook helpen door hun productielijn zo te stroomlijnen en te automatiseren dat ze de bestelling konden aannemen en tijdig afleveren.

Ook hele andere aspecten werden belicht: hoe krijg je medewerking van het publiek? Dat werd getoond door te laten zien hoe de verschillende landen zich opstelden bij het uitbreken van de pandemie. Vooral van belang is duidelijke en ware voorlichting, en vertrouwen op de leiding. (Ik moest even lachen, maar gelukkig kon niemand me zien). Daarnaast rees de vraag hoe de artsen reageren op adviezen die worden gegenereerd door AI. Dat vinden vooral de oudere artsen moeilijk.

Op het grote gebied van coronabestrijding is er in de hele wereld een enorme internationale samenwerking in beweging van de meest uiteenlopende disciplines om problemen snel op te lossen. Er werd veel gesproken over zogenoemde bioconversion, waar die samenloopt in betere technieken en efficiëntere geneesmiddelen.

Een interessant nieuwtje ging rond over Chinese hackers die zich specialiseren op medische systemen in ziekenhuizen en ziekenfondsen. Zij eisen enorme losgelden, tot drie miljoen dollar, om hun dreigementen af te kopen en te ontkomen aan onherstelbare schade. Om kosten te besparen hebben die medische systemen onvolledige beveiliging, en jaren werk kan zo de mist in gaan. Het wordt dan goedkoper om het losgeld te betalen!

Voor mij nieuw was dat zowel Google als Microsoft enorme medische afdelingen hebben, die zich nu op volle kracht inzetten voor de Covid-19 pandemie in samenwerking met kleine en grote instellingen.

Een conferentie die een hele goede smaak achterlaat over de positieve kanten van onze wereld.

8 + 3 = ?
had gehoopt dat je, apropos "duidelijke en ware voorlichting en vertrouwen in de leiding", zou noemen dat juist de vrouwelijke leidsters het zo goed deden.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.