Komen giften bestemd voor Palestijnen terecht bij terreurorganisaties?

Eldad Kisch

vrijdag 23 december 2016

De journalist Paul Damen schreef dezer dagen in het NIW (Nieuw Israelietisch Weekblad) onder de kop: "ICCO spekt terreur", dat hulpgelden, met goede bedoelingen ingezameld door de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking uiteindelijk terchtkomen in de kas van Hamas. Dat is nou niet precies de bedoeling.

Damen noemde ook de 'Wilde Ganzen' met name. Hij meende in zijn artikel dat de financiële controle op de eindbestemming van de ingezamelde gelden niet nauwgezet genoeg is.

Ik heb, nogal geschrokken, mijn christelijke contacten hierop gewezen, en ik hoop dat er een stevig en betrouwbaar weerwoord komt, want deze organisaties doen nuttig en goedbedoeld werk voor de Palestijnen, die het niet altijd zo makkelijk hebben onder de huidige omstandigheden van Israëlische bezetting.

Al eerder had de wereldpers ongerustheid geuit over onduidelijkheid rond grote hoeveelheden 'afgeroomde' gelden van de Verenigde Naties in Gaza, die in verkeerde handen zouden kunnen vallen. Nu ook komen er geluiden uit het Verenigd Koninkrijk dat zij hun financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit gaan beperken, omdat daaruit onder andere subsidies worden betaald aan de familieleden van personen die aanvallen op Israëlische doelen hebben uitgevoerd. Ik noem die voor het gemak maar terroristen.

Een heel andere zaak is het project van de HALO-trust, die mijnen gaat ruimen in de buurt van de Jordaan waar Jezus is gedoopt. Daarover schreef ik enkele maanden geleden. Het bijzondere waarover we ons mogen verheugen, is dat samenwerking in dit kader mogelijk blijkt tussen instellingen en landen die maar moeilijk met elkaar overweg kunnen. De kerken die direct betrokken zijn bij deze zaak gaan nu ieder onder hun gelovigen een actie ondernemen om hún deel van de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen om weer een stuk van dat gebied mijnenvrij te krijgen. Wie hier meer van wil zien en horen kan op de site van HALO-trust enkele korte filmpjes (in hyperlink) bekijken, zowel over het specifieke project op de plaats van de doop, als enkele andere, voltooide mijnenruimingsprojecten op de Westelijke Jordaanoever, waar land is geruimd van oorlogstuig en teruggegeven aan de Palestijnse eigenaars.

8 + 1 = ?
I really enjoy the article post. Cool. kgkfkccebeea

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.