Overpeinzingen

Eldad Kisch

vrijdag 22 juli 2022

Heeft een volksbeweging ooit een oorlog beëindigd, en zo een vrede afgedwongen? Of zijn het de haatzaaiers die altijd weer het volk meeslepen, dat ook meestal het gelag betaalt van de hoge besluitvormers?

Ik vraag mij dit vaak af bij de zo welgemeende pogingen van demonstranten om de bezetting voor de Palestijnen op te laten houden, of de Palestijnen te ontmoeten om meer begrip voor de 'tegenpartij' te vormen. Ik denk dat al die bewegingen eerder tot ergernis leiden bij de leidende groten dan dat iemand er echt aandacht aan besteedt.

Zelf heb ik in mijn jongere jaren ook actief deelgenomen aan demonstraties en andere ‘goede werken’, en als ik terugkijk, ben ik weliswaar tevreden over mijn humanitaire houding en het goede voorbeeld dat daarmee werd gegeven aan mijn kinderen, maar echte invloed op de war mongers hebben we nooit gehad.

Bij de meest recente mutaties in onze regering is er weinig nieuws te beleven ten aanzien van de politieke toestand in deze contreien. Het blijft de taak van de oppositie om tégen te stemmen, ongeacht het voorstel dat ter tafel ligt. Landsbelang of niet? Als de regering maar valt.

We worden wel steeds meer geaccepteerd door onze Arabische buren, in het kader van de zogenoemde Abraham-akkoorden, maar de Palestijnen vissen zoals gewoonlijk achter het net. Hun frustratie daarover werd vanuit Gaza uitgedrukt in een paar raketten op Israël.

Het bezoek van de Amerikaanse president Biden in onze regio heeft het inpikken van Arabisch land hoogstens tijdelijk afgeremd, maar verder niet veel uitgehaald.

Saoedi-Arabië is ietsje milder geworden ten opzichte van Israël en de tien nieuwe nederzettingen op Palestijns gebied die de settlers ons hebben beloofd, moeten ook wachten tot na het vertrek van Biden.

8 + 1 = ?

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Salomon Bouman Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Demografische veranderingen in Israel

In zijn lezing legt Salomon Bouman de nadruk op de grote veranderingen in Israël in de jaren voor en na de oorlog van 1967. Hij belicht het belang van die oorlog voor de diaspora en met name voor de...

Shelly Bodenheimer
Online privéles Ivriet

Wil je in eigen tempo, op jouw niveau vanuit huis Ivriet leren? Geen reistijd meer en wel persoonlijke begeleiding? Dat kan! Je maakt eerst onze toets zodat we alvast een beetje weten wat je niveau...

Emanuel Tov
De Dode Zeerollen - introductie

Sinds de vondst van deze teksten in 1947 houden de Dode Zeerollen de wetenschap bezig. Deze lezing vertelt wat de Dode Zeerollen eigenlijk zijn, hoe, waar en door wie zijn ze gevonden en wat hun...

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.