Advocaat overboord

Eldad Kisch

vrijdag 5 augustus 2022

In de meeste beschaafde landen wordt een verdachte voor de rechtbank bijgestaan door een advocaat. Dat is een basaal recht, ook als de misdaad moreel niet acceptabel is bij het grotere publiek. Bij ons in Israël ligt dat iets anders.

Een week of zo geleden kreeg de bekende advocaat Michael Sfard, die vaak optreedt ten gunste van Palestijnse verdachten, samen met enkele andere verdedigers van Palestijnse organisaties een brief van het ministerie van Defensie.

Achtergrond: kort geleden heeft dat ministerie zes Palestijnse organisaties, die de belangen van Palestijnen behartigen, uitgeroepen tot terroristenorganisaties. Er kwam daarop nogal wat protest, en ook de Europese donoren hebben dit meteen tegengesproken. We laten dan nog even in het midden of terroristen bij hun rechtszaken wel moeten worden bijgestaan door juristen; dat ligt niet bij eenieder voor de hand – geef ze direct de kogel!

De bovengenoemde brief bevat aantijgingen dat de aangeschreven advocaten geld (ofwel hun honorarium) aannemen van terroristenorganisaties, en daardoor in overtreding zijn, mede omdat ze toestemming hadden moeten vragen aan het ministerie van Financiën voor ze zich inlaten met dit besmette geld. Dit is een interessante nieuwigheid, waar niet eerder sprake van was, en als de lezers hier nu mogelijk de draad kwijt zijn, kan ik dat niemand kwalijk nemen. De suggestie, of eerder het dreigement, is dat als de advocaten doorgaan met dit specifieke werk, zij daarbij in aanvaring zijn met de staat Israël, en dan zwaait er wat. Het ministerie van Justitie houdt wijselijk zijn mond. Een echte moderne rechtsstaat!

Eens kijken wat het Hooggerechtshof, dat nogal vaak danst naar de pijpen van Defensie, hiermee gaat doen.

7 + 1 = ?

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Salomon Bouman Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Demografische veranderingen in Israel

In zijn lezing legt Salomon Bouman de nadruk op de grote veranderingen in Israël in de jaren voor en na de oorlog van 1967. Hij belicht het belang van die oorlog voor de diaspora en met name voor de...

Shelly Bodenheimer
Online privéles Ivriet

Wil je in eigen tempo, op jouw niveau vanuit huis Ivriet leren? Geen reistijd meer en wel persoonlijke begeleiding? Dat kan! Je maakt eerst onze toets zodat we alvast een beetje weten wat je niveau...

Emanuel Tov
De Dode Zeerollen - introductie

Sinds de vondst van deze teksten in 1947 houden de Dode Zeerollen de wetenschap bezig. Deze lezing vertelt wat de Dode Zeerollen eigenlijk zijn, hoe, waar en door wie zijn ze gevonden en wat hun...

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.