Mijn Crescas Volg Crescas op Facebook  Volg Crescas op Instagram 
inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Snel naar...

Over Crescas

Stichting Crescas is een ANBI.
Bekijk meer informatie over de Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum 'Crescas’.

Wij zijn Crescas

In onze ogen heeft het Jodendom Nederland veel gebracht, zowel in het verleden als in het heden, dat willen we benadrukken, doorvertellen, ervan leren, het delen en het vieren. En het liefst met u.

Voor wie wil blijven leren over het Jodendom zijn wij hét kenniscentrum.

Bij ons kunt u meedoen aan cursussen, evenementen, debatten en lezingen op het gebied van het jodendom. We werken met thema’s als geschiedenis, kunst & cultuur, filosofie, literatuur, de Hebreeuwse taal, koken en religie. Het hele jaar door organiseren wij voor u stadswandelingen, interviews, kookcursussen, taalcursussen en nog veel meer. Zowel in groepsverband als digitaal, zodat u altijd wel iets vindt dat bij u past.

Wij vinden inclusiviteit belangrijk, daarom staan we open voor iedereen die zich wil verdiepen in het jodendom, of je nou zelf Joods bent of niet.

De missie van Crescas is om te laten zien hoe veel schakeringen het Jodendom heeft, met al zijn prachtige tradities, verhalen en authenticiteit. En hoe mooi de Hebreeuwse taal is.

We hopen dat u kunt vinden wat u zoekt, of misschien wel iets vindt waarvan u niet eens wist dat u het zocht. En mocht u niet kunnen kiezen uit ons brede aanbod, schroom dan niet om een van onze medewerkers te vragen met u mee te denken. Daar zijn we voor.

Wat is Crescas?

Crescas is een onafhankelijk instituut voor Joodse educatie aan volwassenen. Crescas heeft geen enkele formele binding met één van de Joodse kerkgenootschappen. Zowel op het Crescas-kantoor, als binnen het bestuur zijn orthodoxe, liberale en seculiere Joden actief.

Waar komt de naam Crescas vandaan?

Chasdai Crescas was rabbijn, filosoof, koninklijk raadsheer en bouwer van de Joodse gemeenschap in het Spanje van de 14e eeuw. In 1391, na bijna zeven eeuwen van relatieve vrede, beginnen op 4 juni de pogroms. Deze breiden zich in nog geen twee maanden tijd uit over grote delen van Spanje. Synagogen worden verwoest. Onder bedreiging laten meer dan honderdduizend Joden zich bekeren. Duizenden vinden de dood, onder hen Crescas’ enige zoon. Crescas staat zichzelf niet toe zich te verliezen in zijn verdriet om wat is geweest. Hij richt zich op de toekomst en zal zich de rest van zijn leven blijven inzetten voor het herstel van de Joodse gemeenschap in zijn vaderland.

In zijn filosofisch werk Or ha-Sjem (Het Licht van de Eeuwige), gaat hij in discussie met de Griekse filosoof Aristoteles. Tegenover de filosofie van Maimonides stelde hij een wijsgerig systeem met een positieve, nadrukkelijk Joodse, inhoud. Een systeem dat zich richtte op het bewaren van het jodendom door het van binnenuit te versterken en het een eigen identiteit te geven, in open maar kritische dialoog met de omringende wereld.

Crescas logo

Kantoor

Het Crescaskantoor kent een tweekoppige bemanning. Zij stellen het cursusprogramma samen, verstrekken inlichtingen en zorgen voor uw inschrijvingen en de afhandeling.

Channa Boerboom-Obstfeld (office manager)

Channa is sinds december 2000 de spin in het web bij Crescas. Zij verzorgt de cursusadministratie, onderhoudt contacten met (potentiële) cursisten en docenten en verzorgt allerhande zaken die voor een goedlopend kantoor van belang zijn. Van 1996 tot 2004 heeft Channa deel uitgemaakt van het bestuur van de Joodse Vrouwengroep Deborah, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter.
Naast office manager bij Crescas is Channa tevens werkzaam als zelfstandig gevestigd aura-chakra healer en kinesiologisch coach.

Channa Boerboom-Obstfeld

Diklah Zohar (directeur)

Diklah Zohar (1968), geboren in Israël, studeerde Kunstgeschiedenis en Joodse geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en Klassieke archeologie aan de Universiteit Leiden. Vooral de oude synagogen uit de Talmoedische periode en hun versieringsprogramma hebben haar interesse. Haar promotieonderzoek richt zich op mozaïekkunst uit de vroeg-Byzantijnse tijd in het Nabije Oosten. Tegenwoordig is Diklah directeur van Crescas. In de loop van haar studie raakte Diklah geïnteresseerd in culturele uitwisseling tussen de Joodse en de Christelijke artistieke sfeer. Dit resulteerde in de publicatie Roman and Christian images in Jewish art. Naast het verzorgen van colleges, workshops en het organiseren van Israëlreizen, is Diklah actief als mozaïekkunstenares.

Diklah Zohar

Bestuur

Crescas is een stichting en kent dus een bestuur. Zoals statutair is vastgelegd, vormt ons bestuur een afspiegeling van Joods Nederland. Naast bestuursleden afkomstig uit kringen van NIHS/NIK en de LJG, hebben seculiere Joden zitting in het bestuur.

David Simon (vice voorzitter)

David Simon (1949) afkomstig uit de Mediene heeft zich in de vele jaren dat hij in Mokum woonachtig is, in ruime mate in verschillende Joodse besturen ingezet. 13 jaar was hij o.a. bestuurslid van de Joodse Gemeente Amsterdam, waarvan meer dan 9 jaar als voorzitter, een functie die hij ook bekleedt bij de Stichting Vrienden van Yad Vashem en de Stichting Chanoeka Concert, naast nog andere bestuursfuncties binnen Joods Nederland. Vanuit zijn vakgebied (de dans- en entertainment industrie) heeft hij veel TV producties- en presentaties (AVRO/RTL/SBS) op zijn naam staan en is o.a. organisator geweest van verschillende Wereld- en Europese danskampioenschappen. Hij is nog steeds uitvoerend cabaretier in het door hem opgerichte Joods Cabaret Kwatsch, waarmee hij nog regelmatig optreedt. Per 31 januari 2017 is hij toegetreden tot het Crescas bestuur en vervult daar de (statutaire) functie van secretaris en hoopt in deze functie een bijdrage te kunnen leveren om Crescas als kennisinstituut nog “breder” te maken en een nog grotere bekendheid te geven.

Drs. Philip Menco RBA (secretaris)

Philip Menco (1956) werkt al meer dan 35 jaar in de beleggings- en pensioenwereld. Sinds medio 2014 is hij zelfstandig adviseur van pensioenfondsen op beleggingsgebied. Ook coacht hij bij een beroepsonderwijsinstelling bestuursleden van die fondsen en is hij verbonden aan de vakgroep beleggingsleer van de VU. Naast zijn professionele werkzaamheden zet Philip zich met zijn brede managementervaring, praktische aanpak en hands-on mentaliteit al jaren in voor diverse vooral Joodse organisaties op maatschappelijk, cultureel en educatief gebied.

Mr. Erik Meijer (penningmeester)

Erik Meijer (1958) is jurist, was ruim 32 jaar bankier en heeft zich de laatste jaren toegelegd op het coachen van professionals en leidinggevenden binnen met name de financiële dienstverlening. Binnen erikmeijerconsulting houdt hij zich voornamelijk bezig met helpende gesprekken, als het even kan buiten in de natuur. In Joods Nederland is Erik geen onbekende: binnen de NIHS, de NIISA, Cefina etc. heeft hij de nodige bestuurlijke vlieguren achter de rug.

Drs. Sharon Polak

Sharon Polak (1966) is sociaal psycholoog en startte in 2005 Dander (d’ander). Samen met collega’s werkt ze aan maatschappelijke vraagstukken. Ze gebruikt wetenschap en praktijk voor methodieken om beter samen te leren, werken en leven in superdivers Nederland. In 2015 kwam Sharon in het Crescasbestuur omdat ze graag bijdraagt aan een organisatie met zo’n breed en diep programma voor Joodse educatie. Het is een logisch vervolg van haar eigen nieuwsgierigheid en zucht naar méér Joodse kennis. In en buiten Nederland deed ze chavruta-projecten en volgde ze cursussen van Hebrew for grammar nerds, tot Jewish art in Islamic countries, tot Sacred Speech en Jodensavanne en de Surinaams-Joodse gemeenten. (De cursus ‘de olifant en het Joodse probleem’ staat nog op haar verlanglijstje).

Dr. Hannah Neudecker

Hannah Neudecker (1964) werkte meer dan 25 jaar als docent Hebreeuws aan de Universiteit Leiden. Momenteel geeft zij vanuit Lasjontaaltrainingen vooral privéonderwijs in Hebreeuws, NT2 en de meeste schooltalen. Daarnaast biedt zij scriptiebegeleiding en coaching. Vanuit een persoonlijke band probeert zij leerlingen van jong tot oud te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs en Jodendom staan in haar leven centraal en daarom wil zij de ervaring die zij opgedaan heeft in het onderwijs, maar ook in diverse besturen binnen de universiteit en daarbuiten, graag inzetten voor Crescas. Zij is actief lid van de LJG Den Haag.

Mr. Femmetje de Wind

Femmetje de Wind (1973) is schrijver. Na haar studie Nederlands Recht en Vergelijkende Kunstwetenschap is ze aan de slag gegaan in de media. Ze vervulde verschillende functies, van (hoofd)redacteur tot uitgever. Ook had ze een eigen bedrijf (WindPublishing) waar ze content concepten voor retailers en fabrikanten ontwikkelde. Ze opereert graag op het snijvlak van commercie en creativiteit. De Wind komt het best tot haar recht in een adviserende rol en is daarmee erg op haar plaats in het Crescasbestuur. Ze vindt het fijn de riten en symbolen van het Jodendom door te kunnen geven en te helpen het Jodendom op een positieve manier invulling te geven. Het Jodendom in al zijn facetten fascineert haar enorm en dat is tegelijk ook het thema van haar nieuwe roman die in 2020 zal verschijnen.