Bij ons kun je meedoen aan cursussen, evenementen, debatten en lezingen op het gebied van het jodendom. We werken met thema’s als geschiedenis, kunst & cultuur, filosofie, literatuur, de Hebreeuwse taal, koken en religie. Het hele jaar door organiseren wij voor je stadswandelingen, interviews, kookcursussen, taalcursussen en nog veel meer. Zowel in groepsverband als digitaal, zodat je altijd wel iets vindt dat bij je past.

Wij vinden inclusiviteit belangrijk, daarom staan we open voor iedereen die zich wil verdiepen in het jodendom, of je nou zelf Joods bent of niet. De missie van Crescas is om te laten zien hoe veel schakeringen het Jodendom heeft, met al zijn prachtige tradities, verhalen en authenticiteit. En hoe mooi de Hebreeuwse taal is.

We hopen dat je kunt vinden wat je zoekt, of misschien wel iets vindt waarvan je niet eens wist dat je het zocht. En mocht je niet kunnen kiezen uit ons brede aanbod, schroom dan niet om een van onze medewerkers te vragen met je mee te denken. Daar zijn we voor.

Wat is Crescas?

Crescas is een onafhankelijk instituut voor Joodse educatie aan volwassenen. Crescas heeft geen enkele formele binding met één van de Joodse kerkgenootschappen. Zowel op het Crescas-kantoor, als binnen het bestuur zijn orthodoxe, liberale en seculiere Joden actief.

Waar komt de naam Crescas vandaan?

Chasdai Crescas was rabbijn, filosoof, koninklijk raadsheer en bouwer van de Joodse gemeenschap in het Spanje van de 14e eeuw. In 1391, na bijna zeven eeuwen van relatieve vrede, beginnen op 4 juni de pogroms. Deze breiden zich in nog geen twee maanden tijd uit over grote delen van Spanje. Synagogen worden verwoest. Onder bedreiging laten meer dan honderdduizend Joden zich bekeren. Duizenden vinden de dood, onder hen Crescas’ enige zoon. Crescas staat zichzelf niet toe zich te verliezen in zijn verdriet om wat is geweest. Hij richt zich op de toekomst en zal zich de rest van zijn leven blijven inzetten voor het herstel van de Joodse gemeenschap in zijn vaderland.

In zijn filosofisch werk Or ha-Sjem (Het Licht van de Eeuwige), gaat hij in discussie met de Griekse filosoof Aristoteles. Tegenover de filosofie van Maimonides stelde hij een wijsgerig systeem met een positieve, nadrukkelijk Joodse, inhoud. Een systeem dat zich richtte op het bewaren van het jodendom door het van binnenuit te versterken en het een eigen identiteit te geven, in open maar kritische dialoog met de omringende wereld.

Gegevens

Bekijk ook

Kantoor

Het Crescaskantoor kent een tweekoppige bemanning. Zij stellen het cursusprogramma samen, verstrekken inlichtingen en zorgen voor je inschrijvingen en de afhandeling.

Diklah Zohar

directeur

Diklah Zohar (1968), geboren in Israël, studeerde Kunstgeschiedenis en Joodse geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en Klassieke archeologie aan de Universiteit Leiden. Vooral...

Meer informatie

Channa Boerboom-Obstfeld

office manager

Channa is sinds december 2000 de spin in het web bij Crescas. Zij verzorgt de cursusadministratie, onderhoudt contacten met (potentiële) cursisten en docenten en verzorgt allerhande zaken die...

Meer informatie

Bestuur

Crescas is een stichting en kent dus een bestuur. Zoals statutair is vastgelegd, vormt ons bestuur een afspiegeling van Joods Nederland. Naast bestuursleden afkomstig uit kringen van NIHS/NIK en de LJG, hebben seculiere Joden zitting in het bestuur.

David Simon

vice voorzitter

David Simon (1949) afkomstig uit de Mediene heeft zich in de vele jaren dat hij in Mokum woonachtig is, in ruime mate in verschillende Joodse besturen ingezet. 13 jaar was hij o.a. bestuurslid van...

Meer informatie

Philip Menco RBA

secretaris

Philip Menco (1956) werkt al meer dan 35 jaar in de beleggings- en pensioenwereld. Sinds medio 2014 is hij zelfstandig adviseur van pensioenfondsen op beleggingsgebied. Ook coacht hij bij een...

Meer informatie

Erik Meijer

penningmeester

Erik Meijer (1958) is jurist, was ruim 32 jaar bankier en heeft zich de laatste jaren toegelegd op het coachen van professionals en leidinggevenden binnen met name de financiële dienstverlening....

Meer informatie

Sharon Polak

Sharon Polak (1966) is sociaal psycholoog en startte in 2005 Dander (d’ander). Samen met collega’s werkt ze aan maatschappelijke vraagstukken. Ze gebruikt wetenschap en praktijk voor...

Meer informatie

Hannah Neudecker

Hannah Neudecker (1964) werkte meer dan 25 jaar als docent Hebreeuws aan de Universiteit Leiden. Momenteel geeft zij vanuit Lasjontaaltrainingen vooral privéonderwijs in Hebreeuws, NT2 en de...

Meer informatie

Femmetje de Wind

Femmetje de Wind (1973) is schrijver. Na haar studie Nederlands Recht en Vergelijkende Kunstwetenschap is ze aan de slag gegaan in de media. Ze vervulde verschillende functies, van (hoofd)redacteur...

Meer informatie
Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.