Crescas organiseerde tot 1 juli 2024 cursussen, evenementen, debatten en lezingen op het gebied van het Jodendom. We werkten met thema’s als geschiedenis, kunst & cultuur, filosofie, literatuur, de Hebreeuwse taal, koken en religie. Het hele jaar door organiseerden wij voor je stadswandelingen, interviews, kookcursussen, taalcursussen en nog veel meer. Zowel in groepsverband als digitaal, zodat er altijd wel iets bij je past.

Ook vinden wij inclusiviteit belangrijk. Daarom staan we open voor iedereen die zich wil verdiepen in het Jodendom, of je nou zelf Joods bent of niet. De missie van Crescas is om te laten zien hoe veel schakeringen het Jodendom heeft, met al zijn prachtige tradities, verhalen en authenticiteit. En hoe mooi de Hebreeuwse taal is.

Helaas moest Crescas per 1 juli 2024 haar activiteiten beëindigen door geldgebrek. In de afgelopen 25 jaar is het startkapitaal geleidelijk verbruikt, omdat ieder jaar een zeer groot bedrag moest worden toegelegd op de inkomsten uit cursusgelden en fondswerving. Of Crescas in de toekomst haar activiteiten weer kan hervatten of definitief de deuren moet sluiten, hangt af van derden die eventueel interesse hebben om met Crescas door te gaan. Het bestuur van Crescas hoopt en verwacht daar voor het eind van 2024 duidelijkheid over te krijgen.

Ons kantoor is definitief gesloten en de medewerkers zijn er niet meer werkzaam. Wij lezen als bestuur nog wel het e-mailadres [email protected]. Maak daar a.u.b. spaarzaam gebruik van.

Wat is Crescas?

Crescas is een onafhankelijk instituut voor Joodse educatie aan volwassenen. Crescas heeft geen enkele formele binding met één van de Joodse kerkgenootschappen. Zowel op het Crescas-kantoor, als binnen het bestuur zijn orthodoxe, liberale en seculiere Joden actief.

Waar komt de naam Crescas vandaan?

Chasdai Crescas was rabbijn, filosoof, koninklijk raadsheer en bouwer van de Joodse gemeenschap in het Spanje van de 14e eeuw. In 1391, na bijna zeven eeuwen van relatieve vrede, beginnen op 4 juni de pogroms. Deze breiden zich in nog geen twee maanden tijd uit over grote delen van Spanje. Synagogen worden verwoest. Onder bedreiging laten meer dan honderdduizend Joden zich bekeren. Duizenden vinden de dood, onder hen Crescas’ enige zoon. Crescas staat zichzelf niet toe zich te verliezen in zijn verdriet om wat is geweest. Hij richt zich op de toekomst en zal zich de rest van zijn leven blijven inzetten voor het herstel van de Joodse gemeenschap in zijn vaderland.

In zijn filosofisch werk Or ha-Sjem (Het Licht van de Eeuwige), gaat hij in discussie met de Griekse filosoof Aristoteles. Tegenover de filosofie van Maimonides stelde hij een wijsgerig systeem met een positieve, nadrukkelijk Joodse, inhoud. Een systeem dat zich richtte op het bewaren van het Jodendom door het van binnenuit te versterken en het een eigen identiteit te geven, in open maar kritische dialoog met de omringende wereld.

Gegevens