Ellende in Gaza

Eldad Kisch

vrijdag 17 maart 2017

Er mag soms best iets goeds worden gezegd over de Israëlische samenleving. Op 7 maart was er op Channel 10 van de Israëlische televisie een uitzending over de medisch-humanitaire catastrofe die huishoudt in de Gazastrook. Het is belangrijk dat een ruimer publiek, binnen en buiten Israël, hierover wordt voorgelicht. Ik berichtte daarover recentelijk, bij monde van de coördinator van Physicians for Human Rights, Salah Hadj Yichyeh, in de Nieuwsbrief van Crescas en de inhoud van de televisie-uitzending schilderde ook een somber beeld van de medische problemen aldaar, die nog ernstiger worden door gebrek aan water en elektriciteit en door de werkeloosheid. Daarbij komt vaak de onwil van de Israëlische autoriteiten om ernstig zieke Palestijnen toe te staan hun medische heil buiten de Gazastrook te zoeken.

De Israëlische politiek ten aanzien van Gaza berust op het dwaze idee dat Hamas zal verdwijnen als we de situatie in Gaza onleefbaar maken. Dat aspect van onleefbaarheid hebben we aardig voor elkaar. Ik zie de oplossing van ons geschil precies andersom: laat de bewoners daar behoorlijk leven, hun brood verdienen – dan hebben ze geen tijd voor al die burenruzies. Gooi de grenzen open, zo nodig wél met controle; laat de Gazanen in Israël werken als ze dat willen. Eén minister heeft het zeer terecht over het bouwen van een haven daar. De details zijn níet zo eenvoudig: voorlopig zal ook voor veiligheid Israëlische controle nodig zijn. Een soort van samenwerking. Dat is een stap in de juiste richting, alleen ontbreekt bij de huidige regering het gezonde verstand om dat in te zien. Ook de sterke beperkingen van het huidige Egyptische regime op vrij verkeer in en uit Gaza maken de zaken nog moeizamer.

Even iets anders: toen de wereld nog normaal was, had Turkije ongetwijfeld zonder verwijl Nederland de oorlog verklaard toen de Turkse minister van Buitenlandse Zaken zo onheus werd bejegend door Nederland. Ten minste één kruiser dreigend voor de haven van Rotterdam heen en weer laten varen. Die goede oude tijd.

8 + 3 = ?
Vele jaren geleden in een van de debatten tussen Amerikaanse presidents candidaten uitte een van de candidaten de fameuze leus "it's the economy, stupid". En dat is het geval ook in Gaza, de West Bank en in het algemeen in veel Afrikaanse landen. Net zo als na WWII de Marshall hulp Europa op de been hielp zou een dergelijk plan het terrorisme en de vluchtelingen stroom sterk doen verminderen.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.