UNRWA

Eldad Kisch

vrijdag 16 februari 2024

Er is zo langzamerhand geen twijfel meer mogelijk dat de Hamas hun hoofdkwartieren bij voorkeur onder ziekenhuizen en scholen graven. Zelfs de well-wishers van die groep kunnen dat met de harde bewijzen in overvloed niet meer ontkennen.

Toch was ik nog geschokt toen de innige samenwerking van Hamas met UNRWA in het nieuws kwam. Eerst de verhalen over medewerkers van UNRWA onder de moordenaars van 7 oktober, en nu de ondergrondse Hamas-opslagplaatsen van gevoelige informatie onder de UNRWA-hoofdkantoren. En dan nog zeggen: “Wir haben es nicht gewusst”, terwijl ze de nodige elektriciteit leverden, en snel, waar mogelijk, belangrijke dossiers ‘opruimden’ voor de Israëlische troepen arriveerden. Weerzinwekkend, en wat een haat. Zie ook de zeer relevante column van Harry Polak van vorige week over dit onderwerp.

UNRWA is een speciale instelling, in het leven geroepen voor de Palestijnse vluchtelingen die het gevolg waren van de stichting van de staat Israël. De status van vluchteling is hierbij erfelijk, zodat er nu miljoenen uit de ruif eten. De Joodse vluchtelingen uit diezelfde periode, die uit hun Arabische vaderland zijn geschopt, werden in Israël opgenomen zonder enige hulp van de Verenigde Naties.

De VN hebben een wereldwijde organisatie voor hulp aan vluchtelingen; zij werken efficiënt en proberen problemen inderdaad op te lossen, en mensen te laten integreren in het werkproces. UNRWA is van het begin af anders opgezet, en het oplossen van problemen staat niet echt op hun programma. De organisatie verschaft werk aan duizenden lokale Palestijnen, die vluchtelingen zien als een politieke kaart in het Midden-Oosten. En met oplossen van het probleem zijn ze hun banen kwijt …

Er was zo’n mooi plan om de tunnels van Hamas met zeewater vol te laten lopen, maar daar schenen ecologische bezwaren tegen te bestaan; kennelijk is het ecologisch beter om enkele tienduizenden Gazanen plat te bombarderen.


En dan nog een totaal ander onderwerp: vele van de lezers kennen het ouderhuis Beth Juliana (een van de twee Nederlandse ouderhuizen in Israël). Daar is nogal onverwachts het voortijdig ontslag van de huidige directrice aangekondigd. Dat heeft voor veel onrust gezorgd bij de bewoners en in de Nederlandse kolonie alhier. Tot nog toe zijn de redenen niet erg duidelijk; waarschijnlijk vanwege afwijkende inzichten over toekomstplannen.

Volgende week zal ik me bezighouden met het wetsvoorstel dat beperkingen oplegt aan de Israëlische leraren inzake hun politieke meningen, indien het de bazen van het onderwijs niet bevalt, kunnen ze stante pede worden ontslagen, met verlies van hun pensioen.

7 + 3 = ?
Dat plan om de tunnels vol water te laten lopen is geprobeerd begrijp ik, maar werkte niet erg doordat er overal in die tunnels stalen deuren zijn geplaatst, die anders een voor een zouden moeten worden verwijderd. Bovendien zouden bij onder water zetten, ook gijzelaars die daar worden vastgehouden, verdrinken.
Altijd heerlijk om de stem van Eldad Kisch te horen. En die laaiste alinea is helemaal om te smullen: een stalinistisch wetsvoorstel!
Beste mijnheer Kisch, Is het tegenwoordig niet zo, dat een bejaardenhuis, wat voor een bejaardenhuis dan ook, een bedrijf is. Een directeur van zo'n bedrijf moet een zakenvrouw of man zijn. Toen Beth Juliana in 1980 geopend werd, was er geen enkel probleem. Mensen genoeg die naar Beth Juliana wilden. Geld geen probleem. DE WUV hielp. Maar men had moeten voorzien dat die generatie langzamerhand uitsterft en dat de tweede generatie niet financieel dor de WUV wordt geholpen. De meesten van de tweede generatie kunnen het niet betalen. Een directeur/directrice hoe lief dan ook en betrokken bij de bewoners, je moet zakenkennis hebben. Hier in Nederland is het precies zo . Beth Shalom ging bijna failliet door het onzakelijke beleid van de directeur. Het is toen opgekocht door een grote keten. Zover moet het toch niet komen!

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.