Tempelberg

Salomon Bouman

vrijdag 29 april 2022

Is het geloofwaardig dat de helft van de ische Joden een nieuwe holocaust vreest? In Haaretz werd deze verontrustende conclusie uit een aangehaalde opiniepeiling op de voorpagina de wereld ingestuurd.

Ik kom net terug uit Israël. Ik heb daar nooit iemand gesproken die een holocaust vreest. Wel ken ik mensen die denken dat Israël op lange termijn in de gevarenzone komt als het Palestijnse conflict blijft door etteren. Maar een nieuwe holocaust? Dat niet. De vraagstelling is absurd, tenzij men denkt aan een Iraanse atoombom op Tel Aviv, het hart van Israël. Een holocaust met concentratiekampen en gasovens volgens het nazi-recept is ondenkbaar.

Minister van Defensie Benny Gantz heeft de bevolking gerustgesteld en vijanden gewaarschuwd dat “Israël het sterkste leger in het Midden-Oosten heeft.” Zolang Palestijnse terreur in Israëls steden aanhoudt, kunnen diepliggende angstgevoelens niet echt worden getemperd. Zelfs niet door een minister van Defensie. De vertaling van ‘angst’ naar ‘holocaust’ in een opiniepeiling is echter onverantwoord, zaait paniek en klopt niet met de Israëlische realiteit.

De afgelopen weken hebben ernstige onlusten rond en op het Tempelgebied bij de Al-Aksa moskee aangetoond hoe explosief dit conflict is en blijft als de status quo ante (de oude status quo) niet wordt hersteld: te weten dat Joden wel het recht hebben het Tempelgebied te bezoeken, maar er niet mogen bidden.

Dat extreem religieus-nationalistische Israëli’s onder leiding van het Knesset-lid Itamar Ben Gvir er op staan wél op de Tempelberg (waar Salomons tempel stond) te bidden en dat religieuze recht ook willen afdwingen, is zoiets als olie op het vuur gooien. Het lammetje was al door deze fanatici gekocht om tijdens Pesach naar de letter van de Tora op de Tempelberg te worden geofferd. De witte kleding was al aangetrokken en de foto waarop zij trots poseerden, verscheen in de media.

Op het laatste moment hebben de autoriteiten het lammetjes uit handen van de bestormers van de Tempelberg gehaald en enkelen van hen enige uren vastgehouden. Wat de Israëlische autoriteiten echter niet konden was het effect van de foto op Palestijnse heethoofden ‘arresteren’. Zeker nu Israël diplomatieke betrekkingen en bloeiende handel met enkele Arabische landen heeft, is het zaak de Palestijns-islamitische emoties rond de Al-Aksa moskee op de Tempelberg onder controle te houden.

Israëls welkome vrede met enkele soennitisch-Arabische landen plaatst het Israëlisch-Palestijnse conflict in een nieuw perspectief.

Israël heeft wat van zijn militaire vrijheid van handelen tegenover Hamas moeten opgeven om de kersverse vrede met die islamitische landen warm te houden. Per slot van rekening is er als het om Al-Aksa gaat zoiets als islamitische saamhorigheid. De Abraham-akkoorden met de soennitisch-Arabische landen hebben daardoor de onvoorziene functie gekregen van een veiligheidsgordijn voor Hamas in Gaza tegen Israëls militaire overmacht. Daar staat tegenover dat de soennitisch-Arabische landen met Egypte als bemiddelaar Hamas waarschuwen Israël niet te provoceren. Want het is een gezamenlijk Israëlisch-Arabisch belang de jonge doch kwetsbare vredesrelaties te beschermen.

7 + 4 = ?

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Salomon Bouman Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Demografische veranderingen in Israel

In zijn lezing legt Salomon Bouman de nadruk op de grote veranderingen in Israël in de jaren voor en na de oorlog van 1967. Hij belicht het belang van die oorlog voor de diaspora en met name voor de...

Shelly Bodenheimer
Online privéles Ivriet

Wil je in eigen tempo, op jouw niveau vanuit huis Ivriet leren? Geen reistijd meer en wel persoonlijke begeleiding? Dat kan! Je maakt eerst onze toets zodat we alvast een beetje weten wat je niveau...

Emanuel Tov
De Dode Zeerollen - introductie

Sinds de vondst van deze teksten in 1947 houden de Dode Zeerollen de wetenschap bezig. Deze lezing vertelt wat de Dode Zeerollen eigenlijk zijn, hoe, waar en door wie zijn ze gevonden en wat hun...

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.