Eenheidsstaat

Salomon Bouman

vrijdag 23 september 2022

Ik heb het geloof in en de noodzaak voor de stichting van een Palestijnse staat in bezet gebied naast Israël nog niet opgegeven.

Naarmate de tijd verstrijkt en het aantal Joodse inwoners in bezet gebied, inclusief Oost-Jeruzalem, inmiddels de half miljoen is gepasseerd, betwijfel ik of die Palestijnse staat naast Israël er ooit komt. Daar is in de Israëlische politiek geen emotionele ruimte voor, tenzij er een leider opstaat die de weg terug wijst naar het oude Israël van voor 1967.

Een leider van het formaat van de Franse president Charles de Gaulle, die Frankrijk onder zware bedreigingen, moordaanslagen en zelfs een militaire staatsgreep terugtrok uit het ‘moederland’ Algerije. Frankrijk beschouwde Algerije meer dan anderhalve eeuw als een onafscheidelijk deel van de Franse republiek. Na een bloedige opstand waarbij meer dan een miljoen Algerijnen de dood in werden gejaagd, verleende Frankrijk Algerije in 1962 onafhankelijkheid. Is dat een voorbeeld voor Israël?

Over de vraag of Israël bezet gebied, Judea en Samaria, moet annexeren of het Franse voorbeeld moet volgen, lopen de meningen in de Israëlische politiek sterk uiteen.

Daarentegen is Marwan Muasher, de Jordaanse oud-ambassadeur in Israël en een van de grondleggers van het Israëlisch-Jordaanse vredesverdrag, van mening dat de twee-staten-oplossing dood is.

In een opinieartikel in Haaretz ( 8.9.2022) acht hij inlijving van bezet gebied door Israël onvermijdelijk, waardoor er in het oude Britse mandaatgebied over Palestina niet twee staten zullen zijn maar één eenheidsstaat, te weten Israël. En dan komt de aap uit de mouw. In zo’n Groot Israël zal de Palestijnse bevolking worden onderworpen aan apartheid, volgens Marwan Muasher de voortzetting van het reeds heersende apartheidsregime. Dat is zijns inziens een onvermijdelijk recept voor voortzetting van het conflict in een andere staatsrechtelijke context.

Omdat Jordanië zich historisch gezien verantwoordelijk acht voor de Palestijnen (van 1948 tot 1967 heerste Jordanië over de westelijke oever van de Jordaan), is het de plicht van het Jordaanse koninkrijk zich in te zetten voor gelijkheid tussen Israëli’s en Palestijnen in de Israëlische eenheidsstaat.

Hoe zal de Palestijnse meerderheid in Jordanië reageren op het laten vallen van de twee-staten-oplossing? Is dat Jordaans verraad aan de Palestijnse zaak?

Marwan Muasher spreekt zich uit tegen het Abraham-akkoord, omdat dit Amerikaanse initiatief de Palestijnen in de kou heeft laten staan en uitsluitend Israëls belangen behartigt.

Heeft Marwan Muasher Israël met de Israëlische verkiezingen op 1 november in het verschiet een theoretische vrijbrief gegeven om de westelijke oever van de Jordaan, Judea en Samaria, in te lijven – op het gevaar af te verworden tot een internationaal veroordeelde pariastaat, namelijk een apartheidsstaat?

Otzma Yehudi, Joodse kracht, is een anti-Arabische, anti-Palestijnse partij die in de lift zit en die lak heeft aan wat er Washington of Den Haag wordt gezegd. Deze partij zou volgens opiniepeilingen op 12 zetels of meer in de Knesset kunnen uitkomen, waardoor de vorming van een zeer rechtse regering, die definitief de twee-staten-oplossing begraaft, de nieuwe politieke realiteit wordt.

Zo kunnen de komende algemene verkiezingen bepalen of ik de hoop op een democratische Joodse staat naast een Palestijnse staat moet opgeven.

Ik ken alle veiligheidsargumenten tegen mijn overtuiging. Wat is het alternatief: een apartheidsstaat? Is dat wél een veiligheidsgarantie voor Israël?

7 + 1 = ?
Algerije was en is een eigen land/staat. Judea en Samaria is, het al duizenden jaren hartland van het land/staat Israël. In de verste verte geen vergelijk met de situatie Frankrijk/Algerije. Vraag, is er echte apartheid t.a.v. de in Israël wonende Palestijnen? Hooguit een soort begrijpelijke ‘jij bent niet mijn favoriete buur’. Een buur die je ‘zomaar’ een mes in het vege lijf steekt, of op je inrijdt terwijl je op de bus wacht. Niet vreemd toch dat er wrijving en wantrouwen is. Gelukkig is er ook veel samenwerking en vriendschap tussen goedwillende Palestijnen en Israëlisch. Het wat versleten woord apartheid moet maar eens worden geschrapt. Mensen die zulke daden doen zetten zichzelf apart. O! Zegt men dan, zij mogen dergelijke daden plegen. omdat ze onderdrukt worden. Is dat niet de eigen morele standaard verlagen. Een fenomeen dat je heden ten dage overal ziet opduiken. Op sociaal media, op straat, teveel om op te noemen. Rede: ‘wij zijn zielig, worden tekort gedaan etc. Dus dan mag het. De Tora zegt ergens: ‘trek de ‘zielige, minder bedeelden etc. niet voor op de ander, het is slecht voor de ziel. (vrije vertaling). Zo houden we slachtofferschap in positie en verandert er niets. De haat die begint in de schoolboeken van de Palestijnen moet verdwijnen, wie weet kan er dan iets veranderen. Helaas zit deze haat erg diep in het dna van deze mensen. Mensen die het slachtoffer zijn van het in stand houden van deze treurige staat, door Jordanië en de eigen leiders van deze gegijzelde mensen. Daar zit het fout. Niet bij Israël. Ongetwijfeld gaat het aan die kant ook wel eens mis. Wie kan altijd goed doen onder zoveel druk. Een heilige wellicht, wel die zijn er niet zoveel toch! Of het moet de beste stuurman zijn. Makkelijk zat!
Mevrouw Mudde, u bekritiseert de heer Bouman nu al voor de tweede keer (hij reageert wijselijk niet op uw aantijgingen) en ziet het voor de tweede keer niet goed. Algerije was geen autonome staat, maar onderdeel van het Ottomaanse Rijk net als Palestina. Algerije werd pas een staat nadat het onafhankelijk werd. Palestina is nog steeds bezet en ik geloof ook niet (meer) dat er ooit voor de Palestijnen een staat gerealiseerd gaat worden. En wanneer u en de rechtse Israeli's vinden dat de Westoever het hartland is van Israël en niet Tel Aviv of Haifa, dan moet er op de Westoever maar een Israël gecreëerd worden en Palestina - met de Palestijnse steden Yafo, Haifa en Akka - in wat nu Israël is. Dan is vast iedereen gelukkig. De heer Bouman stelt heel duidelijk dat wanneer Israël de Westoever volledig zou willen annexeren (en daar bent u vast voor), Israël een apartheidsstaat wordt want die apartheid is al overal duidelijk zichtbaar in de bezette gebieden: aparte wegen, Palestijnen die geen kant op kunnen omdat hun dorpen en steden omsloten worden door muren en checkpoints, Palestijnen die geen bouwvergunning krijgen, terwijl kolonisten niets in de weg gelegd wordt, enz.., enz... Dát is de realiteit, mevrouw Mudde. In 1956 werd soldaat Roi Rotberg vermoord door Palestijnen. De volgende dag stond Moshe Dayan bij zijn graf en sprak: "Gisteren, in de vroege ochtend, werd Roi vermoord. Hij werd verblind door de stilte van de lentemorgen en zag de mannen niet die in de greppel op hem lagen te wachten. Laten wij vandaag niet met een beschuldigende vinger naar de moordenaars wijzen. Wie zijn wij om bezwaar aan te tekenen tegen de hevige haat die zij tegen ons koesteren? Acht jaar lang hebben zij in de vluchtelingenkampen in de Gazastrook gezeten, en voor hun ogen hebben wij ons land waar zij en hun voorouders in hebben geleefd, toegeëigend. Wij zijn de generatie van de kolonisten, en zonder stalen helmen en de loop van het kanon zullen wij geen boom kunnen planten en geen huis kunnen bouwen. Onze kinderen hebben geen toekomst als wij geen schuilplaatsen voor ze bouwen, en zonder prikkeldraad en machinegeweren zullen wij geen wegen kunnen aanleggen of waterputten kunnen slaan. Miljoenen joden, uitgeroeid omdat ze geen land hadden om in te wonen, staren ons aan vanuit de stofwolken van de joodse geschiedenis en dragen ons op ons te vestigen en een land op te richten voor ons volk. Wij mogen niet wankelen als we de haat zien die de harten van honderdduizenden Arabieren die om ons heen wonen vult en het moment afwachten dat ze sterk genoeg zijn geworden om ons bloed te kunnen vergieten. Wij mogen onze blik niet afwenden opdat onze handen niet verslappen. Dat is het lot van onze generatie". "The bride is beautiful, but married to another man!" Shana Tova!
Geachte Anat, jammer! ik bekritiseer niet de heer Bouman. Ik geef een ander gezichtspunt op een gecompliceerde zaak. Ook jammer dat ik onmiddellijk in het rechtse kamp wordt gezet. En dat terwijl ik juist probeer het heikele onderwerp meer vanuit helicopter vieuw te bekijken. Laat vooral duidelijk zijn dat ik de geschiedenis erg goed ken. Ook wil ik benadrukken dat ik de situatie van de Palestijnen meer dan treurig vind. Neemt niet weg dat deze zaak een oorzaak heeft die niet zozeer bij Israël ligt. Ik ga er niet meer verder op in. Mij ontbreekt de tijd om de feiten er bij te zoeken om vooral deze correct weer te geven met bewijzen. Anders krijg je Algerije ‘fouten’. Ik hoop dat mijn bedoeling in ieder geval duidelijk is. Ik wens u en Israël als land en volk, samen met de Palestijnen Sjana tova 5783.
Palestijnen plegen zelfmoord terwijl hun leiders in hotels en villa’s wonen. Dit is de kop boven een artikel van Khaled Abu Toameh. Dit is een prijswinnende journalist die in Jeruzalem woont. Deze man toont u een andere werkelijkheid over de echte onderdrukkers van de Palestijnen m.n.i. de Gazastrook. Lees ook het artikel van zijn hand: De “tweestatenoplossing” om Israël te vernietigen, 2022-09-11. Als u de bijbel niet geloofd, wellicht kan deze insider u misschien een andere werkelijkheid laten zien. Sjana tova

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.