Foto

Salomon Bouman

vrijdag 8 maart 2013

Ik kreeg een onprettig gevoel toen NRC-Handelsblad onlangs opvallend groot op de voorpagina de indringende foto over het leed in Gaza publiceerde. Die foto werd bekroond met de belangrijke World Press Photo verkiezing 2012. De foto laat de begrafenisstoet zien van twee in Gaza door Israëlisch vuur omgekomen kinderen. De lijkjes liggen in de armen van twee sterke mannen die, evenals de anderen in de stoet, recht in de camera kijken.

Inderdaad een goede foto. Maar waarom zo verschrikkelijk groot op de voorpagina? Wat schuilt daar achter? Wat is de boodschap? Omdat er zoveel in deze wereld gebeurt dat mijn dagelijkse aandacht heeft, verdween de foto naar de achtergrond totdat de interne ombudsman van de NRC er uitvoerig aandacht aan besteedde. Dat naar aanleiding van een brief - misschien waren het er wel meer - waarin de krant van antisemitisme werd beschuldigd door het zo prominent plaatsen van een foto die Israël in zo’n moordzuchtig daglicht stelt en het Joodse land als kindermoordenaars afschildert.

Voor mij staat vast dat het een anti-Israëlische foto is. Met de publicatie geeft de krant te kennen dat er op de redactie, op het hoogste niveau, een pro-Palestijnse wind waait. Ook het redactionele besluit om de bezette gebieden Palestina te noemen voordat er sprake is van een echte Palestijnse staat, is een duidelijke indicatie dat Israël ‘out’ is bij NRC-Handelsblad. Ik moet wel eerlijk zijn. Ik heb in die krant als correspondent in Israël ook tegen de nederzettingenpolitiek geschreven en de gevolgen daarvan. Ik zou dus geen moeite moeten hebben met de manier waarop die foto werd geplaatst, omdat ik het principe van een Palestijnse staat naast Israël rechtvaardig acht. Die moeite heb ik wel. Het is niet kosjer. De hoofdredactie heeft een geladen anti-Israëlische boodschap willen afgeven. De hoofdredactie wist natuurlijk wel dat het een eenzijdige foto is met ophitsend karakter. “Kijk wat de Israëli’s doen.”

Ik wil niet zover gaan de krant van antisemitisme te beschuldigen. Ik zou geen moeite met de foto hebben gehad als deze momentopname van pijn een plek op een binnenpagina had gevonden met een verklarende tekst waarin te lezen staat dat het doden van kinderen geen Israëlische opzet is, maar het gevolg is van oorlogshandelingen waarvoor ook Hamas in Gaza verantwoordelijkheid draagt. Dat zou eerlijk zijn. Dat aspect ontbreekt aan het plaatsen van de foto. Ik meen uit het uitvoerige artikel van de NRC-ombudsman op te maken dat ook hij niet gelukkig is met de keuze van de hoofdredactie. Toen de Egyptische president de Joden uitmaakte voor nakomelingen van apen en varkens liet NRC-Handelsblad ook verstek gaan. In alle kranten die ik onder ogen kreeg, verschenen die demoniserende woorden. Niet in de nieuwsberichten van de NRC, wel wat later in twee opinieartikelen. Ik vraag me af waarom de Belgische hoofdredacteur van deze krant de redactie niet heeft opgedragen het bericht te plaatsen. Hij bemoeit zich overal mee, hoor ik uit kringen bij de krant. Dus niet. Wat moet ik concluderen? Ligt het aan die hoofdredacteur dat de krant miskleunt en bij Joodse en ook niet-Joodse lezers onprettige gevoelens opwekt? Een compliment aan het adres van de onafhankelijke ombudsman Sjoerd de Jong is op zijn plaats omdat hij het missen van de uitspraak van Morsi betreurde en ook niet zo gelukkig was met de plaats van die foto in zijn krant.

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.
Ik vind dat de NRC al een hele tijd een vervelende anti-Israel koers volgt. Een heel goede vriend van mij heeft om die reden zijn abonnement (van jaren en jaren) opgezegd.
De dubieuze houding, zeg maar gewoon anti Israel, van het NRC sinds jaar en dag tegenover het Israelisch - palestijns arabische conflict is mij al jaren lang een doorn in het oog, mede omdat vroeger (4 a 8 jaar geleden) het NRC ingezonden brieven die het conflict vanuit de Israelische hoek belichtte wel opnam maar dat inmiddels al jaren niet meer doen, zelf ongeacht strikt toegepaste formuleringen van feitelijke objectiviteit en het ontbreken van emotie in dergelijke brieven. Helaas staat de krant verder qua schrijfstijl, diepte en inhoud op eenzame hoogte dus moet je er als geïnteresseerde wel een abonnement op hebben al is het alleen maar om het op te kunnen zeggen.
Dit speelt toch al heel lang, dat terroristen geen terroristen meer zijn in de media enzovoort? http://likud.nl/2013/03/toen-terroristen-nog-terroristen-waren/
Ik citeer salomon bouman: 'Maar waarom zo verschrikkelijk groot op de voorpagina?' wel salamon, als oud-journalist moet je dat toch weten; israel terroriseert al vele jaren de palestijnse bevolking, gaat door met het stelen van palestijns land etc, en dat is in strijd met het internationaal recht. jij hebt je van dat recht nooit zoveel aangetrokken toen je bij de nrc en voor de nos als zionistisch journalist weer eens partij koos voor israel. ik heb op mijn weblog talloze voorbeelden daarvan gegeven. zie: http://stanvanhoucke.blogspot.nl/search?q=salomon+bouman mijn boek 'de oneindige oorlog' begin ik met de volgende zinnen: 'Mei 2008 verklaarde de voormalige NRC-journalist Salomon Bouman tegenover een zaal vol academici in het Haagse Institute for Social Studies dat de verdrijving in 1948 van ten minste 750.000 Palestijnse burgers uit wat nu Israël is ‘geen oorlogsmisdaad’ was omdat dit ‘het resultaat [was] van een oorlog’. Volgens deze voormalige correspondent in Israël van de Nederlandse ‘kwaliteitskrant’ waren tijdens het bewind van de Arbeiderspartij de Israëlische autoriteiten niet expansionistisch geweest. Dat gebeurde pas na 1977 onder rechts, de Likoed. Een bewering die hij al eerder in de NRC in de volgende bewoordingen had gedaan: ‘Het realisme van het linkse seculiere zionisme, zoals David Ben-Goerion dat beleed, werd naar de achtergrond gedrongen.’ Hetzelfde realisme dus dat ertoe had geleid dat onder aanvoering van Ben-Goerion Palestina in 1948 etnisch gezuiverd werd en meer dan de helft van het aan de Palestijnen toegewezen land door zionistische troepen werd veroverd. Boumans bewering staat ook haaks op uitspraken van Ben-Goerion zelf, zoals deze: ‘Ik ben tevreden met een deel van het land, maar alleen op basis van de gedachte dat we na de stichting van de staat een sterke macht opbouwen – en we de verdeling van het land zullen afschaffen en we ons over het hele Land van Israël zullen verspreiden.’ 36 jaar lang heeft Bouman lezers en luisteraars bericht vanuit de context dat Israël het slachtoffer was geweest van ‘Arabische agressie’. Zijn opmerking dat het met terreur etnisch zuiveren van ‘de Joodse natie’ geen oorlogsmisdaad was, is illustratief voor de berichtgeving van niet alleen ‘de slijpsteen voor de geest’ maar van die van alle westerse commerciële massamedia.' nu ben je verontwaardigd omdat de nrc ook de kant van de slachtoffers, de palestijnen, laat zien. dat is hypocriet, salomon. stop daarmee svp.
@Stan van Houcke, selectieve verontwaardeging is wel duidelijk. De etnische zuivering van Jeden in Hebron en Jeruzalem ziet u graag door de vingers. Palestina werd het gebied genoemd door de Romeinen. In San Remo werd het gebied dat u West Bank noemt toegewezen voor de Joodse staat. Israel heeft in Camp David nagenoeg het hele gebied op willen geven voor vrede. Het antwoord van Arafat was Intifada met 1000 Israelische doden. De huidige leiders willen ook geen vrede. Ze willen alles. Internationaal bestaat niet. Kijk om u heen. Overal in de wereld waar gevovhten wordt zijn Islamieten bezig hun terretorium te vergroten.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000