Adelaars

Salomon Bouman

vrijdag 1 september 2023

Druzen op de door Israël ingelijfde hoogvlakte van Golan schuwen gewelddadig protest niet om te voorkomen dat er op hun land minstens acht superhoge windturbines worden geplaatst voor het opwekken van elektriciteit.

De strijd is nog niet beslist, maar vastberadenheid van Israël om door te zetten heeft, indien de turbines de lucht ‘vervuilen’ gevolgen voor de overlevingskansen van de laatste adelaars in het gebied.

De afgelopen jaren is het aantal van deze spectaculaire roofvogels afgenomen van naar schatting vijftig paren tot voor zover nu bekend 24 paren.

De adelaars zijn zó geliefd en zo zeldzaam aan het worden dat de Israeli Nature and Parks Authority alles in het werk stelt om te voorkomen dat deze roofvogels op de hoogvlakte zullen uitsterven.

Een van de initiatieven is om de vlucht van deze vogelsoort op de radar te volgen. Eenmaal waargenomen worden de reeds geplaatste kleine turbines op de hoogvlakte stopgezet om te voorkomen dat de wieken de vogels zullen doden of dodelijk verwonden. Mochten de superhoge turbines er ondanks het protest van de Druzen toch komen dan zal de natuurorganisatie er op aandringen dat ook deze zullen worden stopgezet wanneer de vogels zich verplaatsen.

Met uitzonderlijke nauwkeurigheid worden de tientallen laatste paren steenarend (golden eagle klinkt mooier) en havikarend (Bonelli’s eagle) door vogelliefhebbers gevolgd. Zij beklimmen de bergen om van zo dichtbij mogelijk te kunnen waarnemen of er wordt gebroed en of er eieren in de nesten liggen.

Twee jaar geleden werd vastgesteld dat er nog acht paren steenarend waren, die dertien kuikens hadden uitgebroed.

Zestien paren havikarend zorgden voor negentien kuikens.

Toch is de situatie volgens Israëlische vogelkenners kritiek. Het zijn niet alleen de turbines die de vogels in hun vlucht doden, maar ook de kunstmest die de boeren gebruiken, wordt de vogels fataal. In het verleden werden ze ook door jagers afgeschoten en er zijn zelfs gevallen bekend dat ze werden gevangen om ze met winst door te verkopen.

Bekende nesten worden nu door de Israel Nature and Parks Authority beschermd, om te verhinderen dat eieren worden gestolen.

Vogelbeheerders van deze organisatie merkten dat een broedpaar steenarend tachtig dagen tevergeefs had geprobeerd een gelegd ei uit te broeden. Het onvruchtbaar gebleken ei werd uit het nest gehaald en vervangen door een ei van dezelfde vogelsoort uit een nest in de bergen rond Haifa. Vogel baby-sitting is dat.

Om de vogels op hun vluchten te kunnen volgen worden ze, indien het lukt ze te vangen, uitgerust met een kleine zender.

Een arend die geen rekening hield met het Israëlisch-Libanees-Palestijnse geschil werd boven Libanon neergeschoten en gevangengenomen. Het gewonde dier dat zo’n zendertje droeg, werd ‘beschuldigd’ van spionage voor Israël.

Na nauwkeurig onderzoek kwamen de Libanese veiligheidsautoriteiten tot het inzicht dat er geen sprake was van spionage.

Via bemiddeling van de VN-troepen in Libanon werd de gewonde arend bij de grenspost tussen beide landen aan Israël overgedragen.

Israëlische dierenartsen slaagden er in de wonden van de arend te genezen, zodat hij weer het luchtruim zou kunnen kiezen.

Inderdaad sloeg hij zijn vleugels uit, maar hij keerde niet terug naar de hoogvlakte van Golan. De Israëlische radar stelde vast dat hij richting Turkije vloog en Israël het nakijken gaf.

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.
leuk, weer eens heeliets anders!
Velen maken de fout, Salomon: een "nesher" is een Gier, een 'ayit" is een arend. Op de Golan gaat het dus over de gieren, niet over arenden.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000