Vicieuze cirkel

Salomon Bouman

vrijdag 9 september 2022

Plotseling ontwaakt het NIW en vraagt zich af hoe het ooit zo linkse Israël is veranderd in een van de meest rechtse westerse democratieën. En dan volgt een lang betoog om die vraag aan de lezers uit te leggen. Bewust gaat het NIW daarbij voorbij aan de verwoestende kracht van de in 1967 begonnen bezetting van de westelijke oever van de Jordaan, Judea en Samaria, op de Israëlische democratie.

Als je echt wil weten waarom de Israëlische democratie op 1 november in de gevarenzone dreigt te komen, wanneer de Israëli’s voor de zoveelste keer naar de stembus gaan, dan is het goed en verstandig te luisteren naar de orthodoxe professor Yeshayahu Leibowitz z.l.. Ik heb hem in de jaren zeventig van de vorige eeuw gehoord in Jeruzalem. Met zijn snerpende, schrille stem voorzag hij dat de bezetting, de onderdrukking van de Palestijnen, van zijn geliefde Israël een “judeo-fascistische staat” zou maken. Geen democratie meer maar een racistische Joodse staat!

In de rol van correspondent voor NRC en met beheersing van het Ivriet heb ik die ontwikkeling naar een ander Israël gevolgd en beschreven. Het NIW komt niet verder dan de constatering dat de “schade voor het aanzien van Israël nauwelijks is voor te stellen als op 1 november een ultrarechtse regering uit de stembus komt.”

Ik zou liever gelezen hebben dat het NIW een beroep doet op Israël uit naam van de Nederlands Joodse gemeenschap te stoppen met de nederzettingenpolitiek en extreem anti-Palestijnse maatregelen in bezet gebied. Wellicht zou een dergelijke oproep het reeds zwaar beschadigde imago van Israël in Nederland bijstellen.

Natuurlijk besef ik dat een terroristische Palestijnse vijand ook een belangrijke factor is die de Israëli’s naar rechts opzweept. Maar als internationaal erkende, sterkste militaire mogendheid in het Midden-Oosten zou Israël die kracht moeten aanwenden om naar huis terug te keren, afstand te doen van de gebieden.

De analyse van verrechtsing die het NIW maakt, is beslist waardevol maar gaat – al dan niet opzettelijk – voorbij aan de Palestijnse kwestie.

In het verleden heb ik me in het NIW in een wekelijkse discussie met Philip (Gerrie) Mok afgezet tegen de anti-Palestijnse politiek van alle Israëlische regeringen.

Ik kan er een dissertatie over schrijven, over de rol van premier Menachem Begin en die van Benjamin Netanjahoe in het vast lopen van Israël in het Palestijnse moeras.

Tot slot: waar en wanneer situeer ik het begin van de ondermijning van de Israëlische democratie? Ik was er bij toen premier Jitschak Rabin op 5 november 1995 in Tel Aviv werd vermoord door de religieuze nationalist Jigal Amir. “Een moord van bijbelse proporties” luidde de eerste zin die ik naar het NRC in Rotterdam seinde.

Een moord na de grootste vredesdemonstratie ooit op het grote plein voor het stadhuis in Tel Aviv. Daar zong Rabin hand in hand met Shimon Peres het vredeslied, daar stierf de hoop op vrede, daar werd de Israëlische democratie gewond door een fascistische, racistische kogel.

Kort na het schrijven van deze zin hoor ik op radio Israël, Resjet Beth, dat Israël de afgelopen maanden 1500 Palestijnen heeft gearresteerd op verdenking van het organiseren van terroristische activiteiten. Honderden aanslagen zijn voorkomen, zegt chef-staf generaal Kochavi. Volgens deze generaal gaat de arrestatiegolf in bezet gebied door; iedere stad, ieder kamp, iedere woning zal worden doorzocht om terroristen de weg naar een terroristische aanslag af te snijden.

Zoveel gearresteerde Palestijnen, zonder proces, wijst op een zeer serieuze situatie in bezet gebied en is wellicht het voorspel tot een nieuwe Palestijnse opstand.

Wie zal de cirkel van geweld ooit doorbreken in een oneindig lijkend Israëlisch-Palestijns conflict?

8 + 4 = ?
Geachte hr. Bouman, U schrijft over de verwoestende bezetting van het bijbels hartland van Israël. Want dat is de zogenaamde westoever, oftewel Judea en Samaria. Beseft u zich dat dit land niet aan de nakomelingen van Ismael, maar aan de nakomelingen van Isaak gegeven is. Genesis 21:12 sluit in heldere woorden Ismael uit. Niet in het jaar 1967 ging er iets fout, het begon bij Ismael. Deze is door G’d zelf niet als erfgenaam benoemd, maar de lijn van Abraham Isa’ak en Ja’acof. Daar en nergens anders is de strijd begonnen. Deze G’d waarschuwt allen die trachten Zijn land te verdelen. En dat is nu precies wat je vandaag de dag ziet gebeuren. Als de regeringen die u zo verafschuwt dit piepkleine land niet zo krachtig had verdedigd, was er helemaal geen land Israël geweest. Dan had Ismael in 1967 hardhandig de erfenis van Ja’akof al reeds overgenomen. Dan had het land in z’n geheel al Palestijnen land geheten. Uw verhaal past niet in de bijbel. Het ultieme geschiedenis boek van het land van het Joodse volk. De nakomelingen van Abraham, Isa’ak en Ja’akof. Ik hethaal het nog maar eens. Het is erg genoeg dat regeringen van Israël zo in de verdediging gedrongen wordt. Het uitroken van terroristische broeinesten is geen luxe maar helaas bittere noodzaak. Een volk dat zo wordt aangezet tot haat tegen uw volk is een wandelende moord machine. Ik dank G’d dat er een zeer krachtig leger en veiligheidsdienst bestaat die uiterst scherp toezicht houdt op het voortbestaan van Israël als land en volk. Helaas drijft de situatie nu tot extremisme, maar dat zie je overal ter wereld plaatsvinden. Uitzichtloze situaties brengen extremisten voort. Zowel van links als van rechts. Het is altijd nog een zegen voor de wereld dat het communisme ons in de westerse wereld niet heeft kunnen overnemen. Op roze (socialistische kousenvoeten) is er serieus een poging ondernomen. Wat een zwarte dag was het dat Den Uyl in ons Parlement de Internationale stond te zingen. Afijn! Ik spreek de hoop uit dat G’d gaat ingrijpen als de mensen Zijn land gaan verdelen en aan Ismael in handen geeft. Weet u, het is niet genoeg. Zij willen alles. Iran zal wel helpen om dit waar te maken. En uw volgelingen helpen gretig een handje mee aan de eigen ondergang. Het gaat echter niet lukken, al zal er wellicht een korte ‘vrede’ ondertekend gaan worden. G’d zelf zal deze valse overeenkomst teniet doen. Dan kunt u opnieuw naar elke linkse of rechtse krant schrijven dat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden van bijbelse omvang. Een grotere gebeurtenis zal er nooit meer plaatsvinden. Israël zal door G’d zelf het door haar beloofde land volledig in bezit krijgen. Hr, Bouman en lees zelf uw geschiedenis boek de bijbel waarin u zult kunnen lezen, dat het land Israël heel wat groter zal zijn dan het huidige strookje land van heden. Het spijt me voor u rn velen met u, uw linkse Palestijnse droom gaat niet op. Profetie gaat elke droom ver te boven.
Beste Salomon, IK wil je graag danken voor het aanhalen van de naam en de uitspraken van Yeshayahu Lebowitz die al direct na de 6-daagse oorlog wees op de grote gevaren van een blijvende bezetting van 'de gebieden'(hasjtachiem) voor het behoud van democratische grondslagen in de staat Israël. En verschrikkelijk genoeg heeft hij toen al goed gezien dat dat risico bestond.. Zelf lid zijnde van een kiboets in de buurt van Petach Tikwah heb ik gezien en meegemaakt hoe ook/ zelfs in kiboetsiem de verrechtsing plaats vond, zijn naam en opvattingen steeds meer verguisd werden en steeds sterker wordend anti-democratische uitspraken zich ontwikkelden. Het feit dat U deze steeds sterker wordende tendens in Israël blijft signaleren in Crescas helpt en sterkt mij om mij naar vrienden en kennissen (zowel binnen als buiten de "Joodse wereld') uit te spreken over de gevaren van deze antidemocratische houding. En ik deel Uw hoop dat het NIW gaat bijdragen aan een verandering in 'de judeo-fascistische tendensen' die zich ook in de Nederlands-Joodse wereld voordoen.
Ik was ook blij verrast door het artikel in het NIW, maar miste net als u de repressie van Israel tegen de Palestijnen. En het is juist die repressie die tot woede lijdt en bij een enkeling overgaat in terrorisme. Hoe meer arrestaties, hoe meer repressie, hoe meer woede. Ik snap niet dat de Israëlische leiders dit niet snappen. Misschien dat zij allen het boek "De Holocaust is voorbij" van voormalig voorzitter van de Knesset, Awraham Burg, (nog) eens zouden moeten lezen. Deze column ook naar het NIW gestuurd?
Mevrouw Mudde De bijbel is GEEN geschiedenisboek. U adviseert de heer Bouman de bijbel te lezen, maar misschien mag ik u dan een paar boeken adviseren geschreven door Israel Finkelstein en Neil Asher Silberman. Ook het boek van Richard Friedman: The Exodus is zeer lezenswaardig (ja, allen Joodse schrijvers!) en dan komt u misschien tot dezelfde conclusie.
Geachte hr. Bouman, Met alle respect voor al uw verslaggeving door de loop der jaren, u bent een kundig man. Ik wil dit nog aan toe voegen aan mijn reactie. ‘Alleen zo komen we uit deze vicieuze cirkel’. Het is te groot voor ons mensen. Vriendelijke groeten, Cisca Mudde
Anat, nee de bijbel is geen geschiedenis boek. Dat heb ik niet beoogd te zeggen. Wel is de ‘geschiedenis’ van het land en het volk en de toekomst, hierin terug te vinden. De bijbel is echter wel een profetie’s boek. Wat ik wil zeggen is, dat dit immense probleem niet is op te lossen, door het land te verdelen. G’d zelf is daar doodleuk tegen. Ook ik betreur de extreme verharding in de regering van Israël. Of het nu van links of rechts komt. Echter dit is inderdaad een logisch gevolg van deze zoals Bouman terecht zegt en de schrijvers die u aan beveelt. De vicieuze cirkel kan eenvoudig niet verbroken worden als men de opdracht van de Eeuwige over het hoofd ziet. Het gaat ons mensen eenvoudig niet lukken. Helaas zien we over al ter wereld nazistisch krachten oprukken. Ik hou mijn hart vast. Helaas is socialisme ook niet in staat dit kwaad te keren. Het is ongelofelijk spijtig en treurig dat velen moeten lijden door deze meer dan ellendige toestand. Nogmaals ik geloof oprecht en ondersteund door bijbelse profetieën dat er inderdaad geen ‘oplossing’ is voor deze ellende. Anders dan het ingrijpen van Adonai. Het kibboets socialistische denken heeft enorm geholpen om dit schitterende land op te bouwen in deze nauwe samenwerking met elkaar. Maar is ook niet de ideale samenleving in mijn ogen. Met respect voor de geweldige prestaties laat dat duidelijk zijn.
Beste Mony, goed dat je het NIW even op het juiste spoor zette: zonder de verderfelijke invloed van de voortdurende bezetting te vermelden, is er geen duidelijke reden voor de kruipende verrechtsing van ons landje. En dan komt God met zijn aanhangers aan het verhitte woord; dat houdt volkenrechtelijk ook geen steek. Ik vraag me vaak af wat ons 'recht' is op dit land. Ook wij niet-kerkelijken kunnen niet om de bijbel heen. Ik zal er misschien ooit eens iets over schrijven.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.