Naar sjoel

Salomon Bouman

vrijdag 21 september 2018

Laat ik beginnen met de redactie van Crescas en de lezers sjana tova te wensen. Ik ben van mening dat de twee redactrices, Raya en Shirah, er telkens weer in slagen een boeiende en instructieve website te maken.

Omdat ik toch in de Joodse sfeer ben, wil ik een paar zinnen wijden aan een onverwacht bezoek aan de kleine, intieme sjoel in Middelburg, sjabbat 8 september.

Er zal geen minje zijn werd me gezegd bij het eerste vluchtige bezoek aan de sjoel, vrijdagmiddag. Dat weerhield mijn vrouw en mij er niet van sjabbat toch naar de sjoel te gaan, niet ver van ons hotel.

We wisten dat we naar een orthodoxe sjoel gingen, dat mijn vrouw, met liberaal Joodse opvattingen, naar de vrouwengalerij moest. De uitdaging was te boeiend om ons ervan te weerhouden naar de sjoel te gaan.

Inderdaad geen minje! Maar wel een orthodoxe dienst, zonder het lezen uit de Tora, want dan moeten er minstens tien mannen zijn.

Met verbazing heb ik geleken naar de warme manier waarop de zeven aanwezige leden van deze sjoel de dienst deden. Ze wisselden elkaar regelmatig af, wisten wat ze moesten doen. Echt orthodoxe kameraadschap. De akoestiek in deze kleine mooie sjoel is overweldigend. Zeven stemmen … het leek wel een koor.

Na de dienst een kidoesj, mannen en vrouwen samen aan een tafel met de bekende lekkernijen. Tijdens de Hoge Feestdagen, werd me verteld, is de sjoel wel vol, er kunnen maximaal tachtig mensen in. Dan komen Joden van heinde en verre. Er is zelfs een Amerikaanse Jood die ieder jaar komt om de diensten bij te wonen.

Ik kan u aanraden, als u in de buurt bent, de sjoel in Middelburg te bezoeken, en als u even tijd heeft ook een dienst bij te wonen.


Ik ben gewend voor Crescas bijna altijd over politieke zaken te schrijven. Dit keer niet. Later zal ik nog eens schrijven hoe de Palestijnen door Trump in de hoek worden gedreven en gestraft voor hun weigering zich aan een Amerikaans vredesvoorstel te onderwerpen.

Sjana tova

Deze column van Salomon Bouman wordt toch geplaatst, ook al is Rosj Hasjana reeds voorbij. Wij willen u zijn woorden niet onthouden.

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000