Geen akkoord

Salomon Bouman

vrijdag 11 mei 2018

Premier Benjamin Netanjahoe heeft via de Amerikaanse president Donald Trump een pyrrusoverwinning geboekt op Iran.

Onder de indruk van Netanjahoe’s theatrale verklaring dat Iran loog over het afremmen van de ontwikkeling van een atoomwapen heeft de Amerikaan het non-proliferatieverdrag met Iran opgezegd. De informatie over het geheime Iraanse atoomprogramma, op basis van de gegevens die de Mossad aan Iran ontfutselde en die door Netanjahoe werden onthuld, is misschien wel van beslissende invloed geweest op het besluit van Trump.

Als uitvloeisel van dit door Frankrijk, Engeland en Duitsland gesteunde omstreden besluit leggen de VS Iran ook zeer harde economische sancties op.

Wat zit daar achter?

Met haviken als Bolton en anderen in Trumps naaste omgeving zijn Trump en Netanjahoe er op uit het regiem van de ayatollahs ten val te brengen, door het laten instorten van de Iraanse economie of in samenhang daarmee door de inzet van militaire middelen. Het opzeggen van het inderdaad niet waterdichte nucleaire akkoord is een voorwendsel, net zoals indertijd de bewering dat Irak massavernietigingswapens had een drogreden was om dat land aan te vallen.

Ik denk dat de spanning in het Midden-Oosten snel oploopt, dat Israël en Iran tot oorlogshandelingen op vrij grote schaal kunnen overgaan. Want je kan het optreden van Trump ook uitleggen als een carte blanche voor Netanjahoe om hard op te treden tegen de Iraanse militaire opbouw in Syrië en wellicht ook tegen de nucleaire infrastructuur van Iran.

Terwijl ik dit schrijf meldt Radio Israël dat de schuilkelders op de Golan-hoogvlakte en in andere plaatsen in het noorden van Israël zijn opengegaan! Is een mysterieuze ontploffing nabij Damascus het startschot?

De komende dagen, weken zullen moeten uitwijzen of Iran eveneens uit het nucleaire akkoord stapt en snel overgaat tot verrijking van uranium, of wellicht onder de zware Amerikaanse druk toch nog wil onderhandelen over uitbreiding van het akkoord, bijvoorbeeld het aan banden leggen van de bouw van ballistische raketten.

Het door Trump in de prullenmand gegooide akkoord gaf door inspectie en een strak tijdschema niet geheel dichte garanties dat Iran nog jaren verwijderd was van de bom. De Iraanse dreigementen aan het adres van Israël, door Trump omschreven als terreur, hebben ongetwijfeld een rol gespeeld in de besluitvorming van de Amerikaan. Je zou kunnen zeggen dat Trump een echte vriend van Israël is, maar tegen welke prijs voor de Joodse staat? Kan Israël als puntje bij paaltje komt op keiharde Amerikaanse steun rekenen tegen Iran indien de spanning uitdraait op een oorlog tussen Jeruzalem en Teheran?

8 + 2 = ?
Beste Mony, ik volg de amerikaanse pers op papier en elektronisch vrij nauwkeurig.Men is er van links naar rechts;van GOP naar DEM. van overtuigd dat het besluit van Trump als allersterkste reden het als een dolle stier willen vernietigen van alle wetgeving en overeenkomsten welke onder het bewind van zijn voorganger OBAMA tot stand zijn gekomen.Iran hield zich - zeker van 2015 - 2025 - keurig aan de regels. Alle tijd om met alle ondertekenaars(je kent ze) rustig en diplomatiek aan aanscherping of uitbreiding te werken.Maar noch Trump noch Netanyahu nemen rationele besluiten.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.