Omroep

Salomon Bouman

vrijdag 14 december 2012

In onze keukenkast staan grote kommen met de woorden ‘Joodse Omroep’ als opschrift. Ik schep er plezier in onze gasten koffie of thee in deze kommen aan te bieden.

Ik vrees dat mijn collectie Joodse Omroep-kommen niet verder zal uitdijen. Tenminste als er geen politiek veto komt op de plannen van Rutte-2 om de Joodse Omroep en nog enkele andere confessionele radiogeluiden de nek om te draaien. Doodbezuinigen noem ik dat. Monddood maken.

Ik wil er niet sentimenteel over zijn. Het heeft niets met de Holocaust of Joods verleden in dit land te maken. Of toch wel? De gemeente Amsterdam ruimde de afgelopen zomer een goede fiets op, netjes geparkeerd in een fietsrek. Bij navraag bleek dat de fiets als oud vuil werd beschouwd. Toch had ik de dag ervoor een nieuwe band laten aanleggen. De fiets reed prima. Willekeur dus. Mijn vrouw - het was haar fiets - was buitengewoon aangedaan door deze opruimdaad. Ze schreef een brief naar de Gemeente Amsterdam. In de oorlog hebben ze mijn familie weggehaald en nu mijn fiets. Ik denk dat hoge ambtenaren op het gemeentehuis van deze brief zijn geschrokken. De zaak is op hoog niveau in behandeling.

Wat leren we hiervan? Laten we brieven schrijven en e-mails naar Rutte sturen. Dat we een lans breken voor het behoud van het Joodse erfgoed. En dat is de Joodse Omroep ook. Na het gedonder over kosjer slachten en de discussie over het recht op besnijdenis is het opheffen van de Joodse Omroep in 2016 om financiële redenen een straat te ver.

Verschillende keren heb ik medewerking verleend aan programma’s van de Joodse Omroep. Met weinig krachten en ook bescheiden middelen worden luisterwaardige, instructieve programma’s gemaakt. Voor Joden maar ook voor niet-Joden die al luisterend een oor kregen naar de Joodse problematiek, die zich ook uitstrekte tot Israël en andere wereldwijde Joodse vraagstukken en kunstuitingen. Dat geluid moet in de ether blijven. Dan maar geen Patriot-raketten naar de grens tussen Syrië en Turkije. Een zinloze militaire zet in het raamwerk van de NATO. Denken ze nu echt dat Syrië Turkije zal aanvallen met chemische wapens? Dat is weggegooid geld, dat beter kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld om de Joodse Omroep in de lucht te houden.

8 + 2 = ?

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.