Saddam

Salomon Bouman

vrijdag 16 oktober 2020

In 2008 werd de Iraakse dictator Saddam Hoessein op last van een Iraakse rechtbank in het grootste geheim opgehangen.

Voordat de Amerikanen hem na gevangenneming overdroegen aan het nieuwe Iraakse regime werd hij langdurig ondervraagd door de CIA en FBI. John Nixon, een van de CIA-ondervragers, heeft over de langdurige ondervraging van Saddam een onthullend boek geschreven: Debriefing the President.

De Saddam van toen en de Netanjahoe van nu zijn het roerend met elkaar eens dat Iran uit is op overheersing van het Midden-Oosten en de bevrijding van Jeruzalem uit handen van de zionisten.

De soennitische Saddam haatte en vreesde de sji’itische Iraanse ayatollah Khomeini. Uit de ondervraging blijkt dat Saddam een afkeer had van de zionisten, die volgens hem grote invloed uitoefenden op het Amerikaanse besluit om in 2003 de tweede Golfoorlog tegen zijn land te ontketenen.

De gemeenschappelijke Israëlisch-Iraakse vijandschap tegen Iran uitte zich toen niet in toenadering tussen Jeruzalem en Bagdad. Integendeel: tijdens de Golfoorlog vuurde Irak salvo’s raketten af op Israël.

In het hedendaagse Midden-Oosten heeft het antagonisme tussen de soennitische wereld en de Shi’a (Iran) de weg vrij gemaakt voor toenadering tussen soennitische Arabieren en Israël tegen de gemeenschappelijke vijand Iran.

In deze herschikking van het krachtenveld in het Midden-Oosten vallen de Palestijnen buiten de boot. Het zijn ondanks zijn serieuze binnenlandse moeilijkheden diplomatieke hoogtijdagen voor Netanjahoe.

Hij moet genoten hebben van een tv-interview met de Saoedi-Arabische prins Badar-Bin-Sultan. Deze invloedrijke prins, ex-hoofd van de inlichtingendienst en ambassadeur in Washington, zei dat de Palestijnen de Arabische zaak grote schade hebben berokkend. Na deze uitbrander volgden de beledigingen: “Ze zijn leugenaars, bedriegers en ze zijn ondankbaar.”

De prins was woedend omdat Palestijnse leiders de steun van Saoedi-Arabië aan de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein om diplomatieke betrekkingen aan te knopen met Israël als ‘verraad’ brandmerkten. Ik begrijp de Palestijnen wel. Ze zien voor hun ogen de Arabische steun aan hun zaak – de stichting van een Palestijnse staat naast Israël – als suiker in een kopje thee oplossen.

Ik schreef dat het boek van John Nixon over de ondervraging van Saddam Hoessein onthullend is. De CIA-interviewer merkte tijdens het verhoor dat de Amerikaanse inlichtingendiensten geen notie hadden van de beweegreden en het handelen van Saddam.

Jarenlange, vaak universitaire studies op grote afstand, afgaande op openlijke en geheime informatie over Saddam, schetsten een beeld van de dictator dat strookte met het in Washington gangbare karikaturale cliché van hem. Uit het door de CIA gecensureerde boek komt een andere, rationelere Saddam te voorschijn dan de beleidsmakers in Washington veronderstelden. De kritische CIA-interviewer is onthutst over de informatie waarop de Verenigde Staten zich in 2003 baseerden om de tweede grote Golfoorlog te lanceren, die een eind moest maken aan Saddams veronderstelde bezit van nucleaire wapens.

“Die had ik niet”, antwoordde Saddam smalend tijdens zijn ondervraging.

John Nixon maakt al lang geen deel meer uit van de CIA.

Zijn boek is naar mijn idee ook een waarschuwing aan beleidsmakers met groot voorbehoud te vertrouwen op informatie van inlichtingendiensten. Bij de CIA werden officieren opzij gezet die zich niet conformeerden aan het gangbare, politiek gemotiveerde cliché van Saddam dat de komende oorlog moest rechtvaardigen.

8 + 2 = ?

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Salomon Bouman Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Demografische veranderingen in Israel

In zijn lezing legt Salomon Bouman de nadruk op de grote veranderingen in Israël in de jaren voor en na de oorlog van 1967. Hij belicht het belang van die oorlog voor de diaspora en met name voor de...

Shelly Bodenheimer
Online privéles Ivriet

Wil je in eigen tempo, op jouw niveau vanuit huis Ivriet leren? Geen reistijd meer en wel persoonlijke begeleiding? Dat kan! Je maakt eerst onze toets zodat we alvast een beetje weten wat je niveau...

Emanuel Tov
De Dode Zeerollen - introductie

Sinds de vondst van deze teksten in 1947 houden de Dode Zeerollen de wetenschap bezig. Deze lezing vertelt wat de Dode Zeerollen eigenlijk zijn, hoe, waar en door wie zijn ze gevonden en wat hun...

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.