Lieberman

Salomon Bouman

vrijdag 3 juni 2016

Wat zou u ervan denken als de Amerikaanse president Barack Obama zijn kapper tot minister van defensie had benoemd? Knippen kan die kapper natuurlijk wel, maar met een schaar schieten niet.

Deze metafoor geldt, wat mij betreft, voor de ondoorgrondelijke, stompzinnige, onverantwoordelijke benoeming van Avigdor Lieberman tot minister van defensie van de Joodse Staat Israël. Voor de absurde beslissing van premier Benjamin Netanjahoe om ex-Chefstaf luitenant-generaal Moshe Ayalon als minister van defensie te ontslaan schieten woorden te kort.

Ik begrijp er wel iets van: hij wil aan de macht blijven. Uitbreiding van zijn wankele coalitie is voor hem belangrijker dan het landsbelang.

Wat bezielt Netanjahoe om zichzelf aan het kruis van de macht te nagelen? Ruikt hij vredesmogelijkheden? Een Nobelprijs, zoals Menachem Begin die voor vrede met Egypte in de wacht sleepte?

Voor de duidelijkheid: bij het verschijnen van deze column vindt in Parijs een grote vredesconferentie over het Midden-Oosten plaats. Alle partijen die er iets mee te maken hebben of mee te maken willen hebben, zijn er, behalve Israël.

Even lachen? Netanjahoe wees de conferentie af omdat hij uitsluitend rechtstreeks, zonder voorwaarden vooraf, met de Palestijnse leider Mahmoed Abbas aan tafel wil zitten. Zonder voorwaarden vooraf? Wat denkt u van de nederzettingen, de vernietiging van Palestijnse huizen, nieuwe aankondigingen van landonteigening?

Ik zal het kort maken.
Netanjahoe en Lieberman hebben hun schaapskleren over hun wolvenkleding aangetrokken. Beiden, ja beiden, hebben zich deze week uitgesproken voor een Palestijnse staat naast Israël. Ook Lieberman voor de duidelijkheid. Tijdens zijn inauguratie bij het ministerie van defensie in Tel Aviv zei hij in te stemmen met twee staten voor twee volken. Hij ging pal achter Netanjahoe’s bij de Bar-Ilan Universiteit uitgesproken rede staan, waarin de premier een lans brak voor een Palestijnse staat naast Israël. Dat is alweer een paar jaar geleden. Leuk om te horen. Ik zou zo graag willen geloven dat het duo Netanjahoe-Lieberman aanstuurt op aanvaarding van het Arabische vredesinitiatief, voor wat het waard is, en zo de weg vrijmaakt voor een Palestijnse onafhankelijkheid. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar ja, dan moet je wel gelovig zijn. Of niet?

8 + 3 = ?
Niet alleen Israël ontbreekt vandaag in Parijs, ook de Palestijnen mochten thuisblijven. Ik ben het geheel met je eens dat het dramatisch is dat Herzog niet is binnengehaald. Dat heeft mede te maken met zijn onwillige achterban. Voor Netanyahu die op zoek was meer steun in de Knesset een onzeker vooruitzicht. Lieberman is daar handig op ingesprongen en Netanyahu koos inderdaad voor lijfsbehoud (lijm aan zijn toges). Er wordt nu getracht om de Zionistische Unie binnen te halen via Tsippi Livni. Dan kan Bennett worden geloosd die tegen een twee staten-oplossing is. In tegenstelling tot Netanyahu en Lieberman, al blijft bij die twee bij woorden.
Ik heb Abbas nog nooit horen zeggen. dat die messenstekers moeten stoppen. Wil Abbas vrede ???????

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 0000

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.