Nog eens over inkeer

Leo Mock z”l

vrijdag 9 september 2011

Vorige week suggereerde ik dat op-vakantie-gaan erg vermoeiend is. Gelukkig herkennen anderen dat ook. Zo las ik:

Tweederde van de Nederlanders is nu alweer toe aan vakantie. Veel mensen zeggen nog niet genoeg uitgerust te zijn (...) Drievierde van de ondervraagden geven aan niet volledig opgeladen te zijn in de zomervakantie. 6,4 Procent zegt behoorlijk moe te zijn en 1,9 procent zelfs doodmoe.

Volgens de ondervraagden kwam dat door het weer:

Het weer zorgde niet alleen voor minder rust, voor veel mensen verpestten de vele regenbuien ook de complete vakantie. Zeventien procent zegt dat de vakantie tegenviel, bij zeventig procent kwam dat door het weer.

De slechte zomer zorgde ook nog voor kleinere spinnen dan normaal, de verklaring daarvan is nog best ingewikkeld:

Spinnen die volwassen moeten worden tijdens een slechte zomerperiode, kampen met voedselschaarste omdat er minder insecten zijn. “Deze 'najaarsspinnen' zullen veelal kleiner uitvallen.” Bovendien leggen deze kleinere spinnen ook minder eitjes. Maar of dit dan weer leidt tot minder nieuwe spinnen, is weer afhankelijk van tal van andere factoren.

Spinnofoben kunnen hier het hele artikel lezen.

En op de Zuidpool is het ook niet pluis. Daar was de winter ook te slecht – oftewel te warm. Het hele ecosysteem zal door oprukkende reuzenkrabben bedreigd worden. Kortom, het scenario voor een goede griezelfilm ...

Voor het geval dat u het verder nog niet eerder had gehoord: amandelen knippen bij kinderen is volkomen zinloos en in je navel leven 1400 soorten bacteriën met daaronder 600 soorten die men waarschijnlijk nog niet eerder kende! Fantastisch toch?

Ondertussen gaat het protest in Israël gewoon door. Vorige week demonstreerden honderdduizenden Israëli’s tegen de gestegen kosten van het levensonderhoud. Alleen in Tel-Aviv kwamen al 300.000 mensen samen. Opmerkelijk is dat de rabbijnen zich bijna allemaal afzijdig houden. De protesten zijn te seculier door de optredens van zingende vrouwen en seculiere artiesten. Ook zou de sjabbat overtreden worden door de geplande demonstraties uitgaande sjabbat. Bovendien zijn het allemaal gelegenheden waarbij de beide seksen zich met elkaar mengen, met alle kwalijke gevolgen van dien. Een enkele rabbijn laat een tegengeluid horen en laat zien dat men allemaal in hetzelfde schuitje zit, en laat verschillende levensstijlen de saamhorigheid niet verstoren. Dan zijn er ook nog ietwat opportunistische religieuze geluiden die bijvoorbeeld benadrukken dat vooral de ultra-orthodoxen het economisch gezien het zwaarst hebben met hun grote gezinnen. Of men grijpt de gelegenheid aan om de Joodse Tora-visie op sociale vraagstukken uit te dragen: de staat hoeft niet voor huisvesting te zorgen voor de middenklasse en wie arm is en niet werkt / wil werken, heeft geen recht op uitkering of steun. Fijn dat men zo goed weet wat de Tora wil op economisch gebied. Gemakshalve vergeet men even het bijbelse sjemita-jaar, het Jubeljaar, en het verbod op rente die veel verder gaan dan de huidige problematiek van hoge kosten van levensonderhoud.

Vorige week presenteerde ik een moeilijke tekst van Maimonides inzake Inkeer (tesjoewa). Voor deze week heb ik nog één opmerkelijke. Lees maar mee in hoofdstuk 3 van de Wetten over Inkeer:

3. (5) Ieder die er spijt van heeft dat hij de geboden heeft gehouden en die zich afvraagt of zijn goede daden wel zin hebben gehad en bij zichzelf zegt: Wat voor nut heb ik ervan ondervonden? Misschien had ik ze even goed niet kunnen doen? Zie deze vergooit ze allemaal en hem wordt geen enkele goede daad meer toegerekend, zoals er geschreven staat: ‘De rechtvaardigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden op de dag van zijn boosaardigheid’ (Ezech. 32, 12); dat slaat alleen op degene die twijfelt aan zijn vroegere daden. (vertaling A. van der Heide)

Je ziet het even misschien niet zitten, laat de moed een beetje zakken en vraagt jezelf af: waar doe ik het voor? Misschien heb je ook wel een beetje spijt dat je toen zo naiëf was en zzzip – al je goede daden zijn zo verdwenen. Daar sta je dan. Maar geen nood je kunt die goede daden weer terughalen, denk ik. Want, als je weer tot inkeer komt over het feit dat je ooit spijt had van de goede daden die je had gedaan – dan heb je ze weer terug! Een soort virtueel spel lijkt het wel waar je je punten kan verliezen maar ook zo weer terughalen ... een soort spirituele reset-knop.

Sjabbat sjalom!

8 + 2 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.