Elke dag Poeriem

Leo Mock z”l

vrijdag 11 maart 2011

Het Carnaval zit er weer op. Ik hoop dat u niet te veel gedronken hebt, want u moet nog even wachten op Poeriem – dan kunnen alle remmen echt los natuurlijk :-) ... Toch grappig hè, dat zowel de Joodse als de Christelijke kalender een feest kent in de lente waar het om feesten, verkleden, om het omkeren van rollen (Prins Carnaval) gaat, en om het drinken van alcohol ... En dan heb ik het nog niet eens over het Hindoefeest van Holi, of Holi-Phagwa zoals het officieel heet. Dit feest is volgens rabbijn Wikipedistein een Hindoeïstisch feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade en een Nieuwjaarsfeest. Volgens de Gregoriaanse kalender wordt het in het voorjaar gevierd en in de Hindoekalender op de dag na de volle maan van de maand Phaalguna.

Klinkt hier-en-daar toch wel een beetje bekend, alleen dan in de Verre-Oosten versie ...

Poeriem is natuurlijk ook een feest dat om identiteit draait. Alle hoofdpersonen hebben wat met identiteit. Koning Achasjverosj is volgens een rabbijnse traditie een buitenstaander die de macht veroverde en eigenlijk helemaal geen recht op de troon had. Mordechai is een allochtoon, een balling die nog uit het Jeruzalem van vóór de Babylonische ballingschap stamde, die samen met zijn volksgenoten richting Babylon werd gevoerd. Toen de Perzen en Meden het Babylonische Rijk overnamen, kwam hij in het hart van de macht terecht: Sjoesjan ... En Esther is eigenlijk Hadassa – een weesmeisje dat bij oom Mordechai als pleegkind opgroeit. Maar volgens sommigen de echtgenoot van Mordechai was. En Haman? Haman was de succesvolle ambtenaar die in een ver verleden, lang diep weggestopt, afstamde van een vijandig volk: de Ammalekieten. Blijkbaar herleeft die mythe weer wanneer hij dronken van macht de belangrijkste ambtenaar van het rijk wordt. De boodschap van het Poeriemverhaal is de ommekeer in het lot – van kwaad naar goed, van machthebber naar machteloze ... als dat niet met identiteit te maken heeft?

Over identiteit gesproken. Wanneer een tijd veel veranderingen kent, gaan mensen zich onzeker voelen en gaan ze opeens structuur opleggen aan allerlei processen die je eigenlijk gewoon hun gang moet laten gaan. Opeens gaat het over wij versus zij, over de hufters tegenover de echte hardwerkende Nederlanders – “Nederland teruggeven aan de Nederlanders”, zoals Rutte in Trouw uitlegt:

Rutte weersprak de interpretatie van zijn woorden - alsof die gericht waren tegen de buitenlanders of moslims in Nederland - gisteren na afloop van de ministerraad.
Hij zei onder meer te doelen op mensen in het onderwijs en in de zorg die verloren zijn geraakt in grote bureaucratieën, op ambulancemedewerkers die agressief worden bejegend tijdens hun werk en op iedereen die iets van zijn leven wil maken.
"Voor hen willen we de obstakels en problemen weghalen. En we moeten partij kiezen tegen de hufters. Dit is mijn uitleg. Ik heb het wel vaker gezegd op partijbijeenkomsten. Dat anderen ook zo'n uitspraak doen en er wellicht iets anders mee bedoelen, weerhoudt mij er niet van om hetzelfde te zeggen."

Maar wie zijn die hufters nou precies? De bankmensen met hun superbonussen, de managers die het onderwijs wegsaneren, de ex-politici met hun jaren wachtgeld? Of gaat het om de foutparkeerders, de wildplassers en de “allochtone vogelvoerders”:

De Haagse PVV wil moslims die meeuwen in de wijk Morgenstond brood voeren keihard aanpakken. De partij reageert met afschuw op het bericht dat bewoners last hebben van de poepende dieren, zo meldt de PVV, nadat er een artikel was verschenen in het Algemeen Dagblad.
(...) Volgens De Mos wordt dit vooral veroorzaakt door
'hardleerse, veelal allochtonen, broodgooiers uit de wijk'. De PVV vindt dat de gemeente keihard moet optreden tegen de wijkbewoners omdat de leefbaarheid ernstig onder druk zou staan.

De gemeente heeft al op vier plekken dergelijke containers geplaatst voor mensen die vanwege hun geloof geen brood bij het afval willen gooien. Volgens het gezin uit de verder keurige nieuwbouwstraat werpen vooral allochtone bewoners uit de multiculturele wijk brood in het water. Caroline: ”Ze mogen het om religieuze redenen niet weggooien'', aldus het AD woensdag.

De Mos meent dat er in Den Haag te veel rekening wordt gehouden met bewoners die leven volgens de islam. “Steeds weer moeten autochtone Hagenezen lijden onder de regels die de islam oplegt. Zij zitten met de ongewenste overlast van meeuwen en ongedierte. Pas als iedereen zich houdt aan de regels van de stad, zal de broodnodige integratie verder worden bevorderd'', aldus De Mos, die raadsvragen over de kwestie heeft gesteld.

bron: het AD van 10 maart

Ja, dat lijkt me inderdaad een prioriteit – allochtone meeuwenvoerders ... Je mag straks als Jood ook oppassen zo rond Pesach wanneer “sommige mensen de barbaarse gewoonte hebben om brood te verbranden of weg te gooien ...”

Het onbehagen viert hoogtij als je het nieuwe rapport 'Stemming onbestemd' – een studie naar ontwikkelingen in de publieke opinie over samenleving en politiek, tussen 2008 en 2010 – moet geloven. Een klein overzicht:

Het maatschappelijke onbehagen en de onvrede is het grootst onder PVV- stemmers, al hebben zij wel wat meer vertrouwen gekregen in de politiek sinds hun partij een officieuze regeerpartner is.
(...) Over de toekomst is de gemiddelde Nederlander ook al niet erg optimistisch; onderzoeksbureau Motivaction meldde aan het begin van dit jaar dat het gros van de mensen pessimistisch het nieuwe jaar instapte.
(...) Het onbehagen richt zich niet alleen op de politiek. Zorgen over de manier waarop we met elkaar omgaan voeren nog steeds alle lijstjes van maatschappelijke problemen aan. Het opmerkelijke is volgens het SCP wel, dat mensen voor bijna alle problemen een oplossing willen van de overheid, maar níet voor het onfatsoen en de verharding die ze ervaren in het publieke domein.
(...) De onvrede uit zich ook bij kwesties als onveiligheid, de multiculturele samenleving en de Europese integratie. Mensen die zichzelf zien als de gewone, hardwerkende Nederlander hebben het gevoel de rekening te moeten betalen voor het 'wanbeleid' op deze terreinen.
(...) De onderzoekers willen niet generaliseren - niet iedereen is boos. Maar niettemin domineren volgens hen gevoelens van machteloosheid, men weet niet hoe te voorkomen 'dat we de verkeerde richting opgaan.' Ook zien ze een grote hang naar het verleden, vroeger was alles beter. Zelfs over het recente verleden ligt een gouden gloed. Met het oog daarop schrijft SCP-directeur Paul Schnabel drie dingen die de gemiddelde Nederlander lief zijn: het gevoel van nationale eenheid, burgerlijke vrijheden en de verzorgingsstaat. Dat zijn moderne verworvenheden, en die we willen behouden. Schnabel kenschetst Nederlanders daarom niet langer als 'traditioneel progressief', maar als 'modern conservatief'.

Hele artikel lezen? Klik hier.

Tja en verder? In België is het nog steeds niet pluis – lees hier:

Een 62-jarige man uit de Vlaamse kuststad Oostende voert sinds begin februari een gevecht tegen tienduizenden liters water die zijn kelder instromen.
Hij zegt inmiddels al meer dan 3.500.000 liter uit zijn kelder gepompt te hebben. De 62-jarige Dirk Tytgat en zijn 66-jarige vrouw Yvette Lusyne wonen al 37 jaar zonder problemen in hun huis. Tot begin februari. ''Sinds 1 februari stroomt hier permanent 100.000 a 110.000 liter per dag mijn huis uit'', aldus Tytgat. Dat gebeurt met behulp van drie pompen die een aannemer in de kelder heeft geïnstalleerd.
Niemand heeft nog kunnen achterhalen waar het water vandaan komt. ''Ik ben nu via de media op zoek naar een slim mens, een architect of zo, die dit raadsel kan ontrafelen en oplossen'', aldus Tytgat.

Een Belgische Noach met zachte ‘g’ ...

En het getto? Ach daar is weinig nieuws geloof ik ... maar dat leest u vast morgen in het NIW...

Tot slot: als u al naar Duitsland gaat, stel uw bezoek aan Jamel dan nog even een tijdje uit.

Ik zei het al eerder: elke dag Poeriem ...

Sjabbat sjalom!

7 + 1 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.