De zon

Leo Mock z”l

vrijdag 25 februari 2011

Vorige week donderdag reed ik naar Tilburg. Opeens nam ik een fel licht waar. Ik deed alles wat aan zonwering in mijn auto aanwezig was naar beneden, maar het licht bleef even intens. Was ik verlicht geworden? Zo maar ‘aus Blaue hinein’? Zou er een rijtuig met paarden van vuur straks verschijnen, zoals dat ook aan Elijahoe was verschenen? Of was er toch een meer rationele verklaring? Ik probeerde naar de zon te kijken, maar die was zeer fel. Zij leek ook groter dan normaal, alsof er een krans omheen zat. En haar licht was niet geel, maar intens wit. Toen herinnerde ik me weer dat in de krant stond dat de zon ‘ontwaakt’ was uit haar slaap. Een grote explosie aan zonnevlammen stuurt die donderdag dan sterke elektromagnetische straling het heelal in. Ja, schade aan satellietverkeer en communicatie zou niet uitgesloten moeten worden. Dat de zon echter ook echt veel sterker zou schijnen, dat had ik nergens gelezen. En dat was onmiskenbaar waar. Want het was al na drieën en de zon scheen alsof het een zomerdag was, zo rond het middaguur.

Een soort vrolijke extase maakte zich van me meester. Ik besloot eerst mijn vrouw te bellen. ‘Hi schat, heb je de zon gezien?’. ‘Wat bedoel je’. ‘Nou gewoon de zon – hoe sterk die is’. Na enig doorzeuren van mijn kant erkende mijn vrouw ook dat ‘de zon zeer sterk scheen’. Het deed haar wel een beetje aan Israël denken, zei ze – een duidelijk geval van het Stockholm-syndroom ...

Vrolijk belde ik nu een goede vriend op. Opnieuw maande ik ook hem om toch die zon eens te bekijken – dat was toch niet normaal. ‘Verdraaid, je hebt gelijk’, moest ook hij toegeven na blootgesteld te zijn geweest aan mijn spraakwaterval, die op de Zaanse-verhoormethode (weet u nog?) is gebaseerd. Ik zou niet Joods-neurotisch zijn, als ik niet ook mijn ouders in Israël zou bellen. ‘Hoi ma, hoe is die zon bij jullie nu, ook zo sterk?’. ‘Uiteraard’ was het mijn ouders ook opgevallen dat de zon ‘een stuk sterker scheen dan normaal’. Ik besloot nog één kennis te bellen. Die erkende ruiterlijk niet te weten wat ik precies bedoelde. ‘Bovendien zie ik die hele zon niet, want ik zit op kantoor’. Ook na stevig inpraten op hem, wilde hij van geen wijken weten. Bàh. Kantoorklerk. Maar ik besloot mijn euforische stemming niet te laten verpesten door dit soort ‘9-to-5’- kippensoepversjteerders. Zou het einde der tijden echt zijn aangebroken? Niemand weet immers te voorspellen wat de gevolgen zijn van zo’n zonne-uitbarsting. Gaat de aarde opwarmen of juist niet? Een passage uit de profeten schoot door mijn hoofd, uit Maleachi 4:1-2 (in de Joodse Tenach behoort dit tot hoofdstuk 3, de verzen 19-20):

1 Want zie, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Eeuwige der heirscharen (Tsewaot), Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
2 Maar voor jullie (daarentegen), die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid schijnen / opgaan, (de zon) die genezing onder haar vleugelen (draagt); en u zult naar buitengaan, en vermeerderen, als mestkalveren.

En dat vermeerderen als mestkalveren, dat is natuurlijk tegen de megastallen – want alleen in de buitenlucht (‘naar buitengaan’ zegt de profeet) planten die dieren zich echt natuurlijk en voorspoedig voort, dacht ik blij ... De display op mijn dashboard liet 12 graden zien. Fluitend reed ik het parkeerterrein van de universiteit op. Het was meteen de laatste keer dat de zon scheen – sindsdien is het weer bitterkoud, grijze luchten en natte sneeuw.

De dag daarna las ik dat in China, in een bepaald gebied inderdaad ergens de mobiele telefoon was uitgevallen. Of dat met die zonne-activiteit te maken had, is maar de vraag. Het repressieve dictatoriale regime sluit wel vaker internet af, manipuleert Google etc. Over China gesproken – ze gaan nu levende bamboe gebruiken langs snelwegen. Dat is goedkoop en absorbeert veel meer geluid dan andere materialen. Ik wist niet eens dat bamboe in Nederlands klimaat kan groeien! En waar komt die bamboe vandaan? Waarschijnlijk weer in containers uit China waar dan allerlei rare insecten ‘meeliften’, ons land in. En tja, hier heeft de ‘allesverslindende bamboevretende zuigzwamkever’ geen natuurlijke vijand, waardoor deze zich weer ongebreideld zal voortplanten. En een kind weet dat de ‘tijgenmuggende malariaverspreidende difterie-rups’ zich nu eenmaal voedt met de ‘allesverslindende bamboevretende zuigzwamkever’. Ik hou mijn hart dus vast ...

Over China gesproken:

Soep lepelen uit een toilet en een menukaart die gerechten genaamd Bloedige Aambeien en Chef's Special Zwarte Constipatie vermeldt. Het kan allemaal in een nieuw Chinees themarestaurant. De klanten lopen er de deur plat.

Waarschijnlijk krijg je dit soort humor als je al decennia lang niet vrij kan denken en doen. Enfin lees het hier zelf ff verder.

Ach en verder was alles bij het oude. In Israël ruziën Sefardische en Asjkenazische rabbijnen onvermoeibaar verder over de gijoer-procedures, vooral voor immigranten uit de voormalige USSR, in het leger en de rabbinaten. En in ons eigen vertrouwde getto behaalde rabbijn Evers alsnog zijn rabbinale graad, die hem eerder onthouden werd vanwege allerlei machinaties. Grote vreugde alom (ik bedoel: het ledenaantal van de orthodoxen neemt omgekeerd evenredig af in vergelijking met het aantal rabbijnen dat zij in dienst hebben in Nederland) Lees maar.

Tot slot: laat die fiets toch staan en neem de auto (raampjes dicht natuurlijk), ook al groeit uw buik hierdoor, zoals te lezen is in het AD:

Luchtvervuiling draagt op bevolkingsschaal meer bij tot hartaanvallen dan invloeden als negatieve emoties, seks en cocaïnegebruik, zo hebben wetenschappers uit België en Zwitserland ontdekt.
Als men rekent dat deelname aan het verkeer ook het risico verhoogt, dan wordt fietsen een zeer riskante onderneming.
(...) Maar gezien slechts 0,02 procent van de bevolking cocaïne gebruikt en de hele bevolking aan luchtvervuiling is blootgesteld, veroorzaakt de bezoedeling van onze atmosfeer op het niveau van de bevolking meer hartaanvallen dan cocaïne.
De meest schadelijke, aan de bevolking zelf toe te schrijven factor, is echter deelname aan het verkeer, gevolgd door fysieke uitputting, alcohol en koffie. (CBR)

Sjabbat sjalom!

8 + 4 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.