De waarde van getallen

Leo Mock z”l

vrijdag 30 maart 2012

Europeanen drinken de meeste alcohol: twee keer zoveel als in de rest van de wereld. In de noordelijke landen maar liefst 10,4 liter pure alcohol, per volwassene per jaar – aldus nu.nl. Daar moet je natuurlijk alle baby’s en kinderen vanaf halen, want die drinken niet. Althans geen alcohol. Even googlen leverde een ander getals-bericht op: volgens de laatste cijfers sterven er per dag 85 mensen in Europa in het verkeer, oftewel ruim 30.000 per jaar. Nederland schijnt het nog best wel goed te doen in Europa, met één van de laagste cijfers. Zouden die twee berichten iets met elkaar te maken hebben, denk je dan ... Het noodfonds van de euro moet volgens de experts ook weer groter: naar 1000 miljard – een biljoen euri. En in filet americain zit vaak varkensvlees (ook paard trouwens), maar ook veel meer bacteriën dan toegestaan is: "Zes van de 20 broodjes (30 procent) bleken een hoeveelheid bacteriën te bevatten die hoger ligt dan de toegestane norm van 1 miljoen bacteriën per gram", lees ik.

Nog een cijfer: 600.000 Israëlieten trokken bij de Exodus uit Egypte. Of eigenlijk: ongeveer 600.000. Zo zegt de Tora in Sjemot (12:37), waar de Tora schrijft dat ongeveer 600.000 mannen Egypte verlieten, behalve de vrouwen en kinderen. Tja, vrouwen en kinderen, die tel je blijkbaar niet. Dat tellen speelt een belangrijke rol in de Tenach. Avraham krijgt al als belofte dat zijn nakomelingen ontelbaar zullen zijn. En ook de profeten voorzien een toekomst waarin de Israëlieten niet meer te tellen zijn:

"Eens zullen de kinderen Israël talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En waar nu (nog) tot hen gezegd wordt: U bent mijn volk niet – zullen zij (dan) genoemd worden kinderen van de levende God." (Hosea 2:1)

Wat begon als 70 zielen die naar Egypte afdaalden, worden binnen enkele generaties 600.000 mensen/mannen – een haast onmogelijke groei. Inderdaad zien de rabbijnen de vrouwen in die generatie als zeer vruchtbaar: ze krijgen elke keer dat ze bevallen 6 kinderen - de Jiddisje hexa-mamme, zal ik maar zeggen ...

Volgens de hagada moet elke persoon zichzelf zien alsof hijzelf uit Egypte is getrokken. Mystici zien dat misschien wel letterlijker: elk jaar herhalen de gebeurtenissen van de Tora zich, alleen op een ander niveau – misschien wel onzichtbaar voor de meeste mensen (behalve de mystici zelf natuurlijk ...). Misschien betekent dat wel dat elk jaar het volk Israël uit 600.000 (basis)zielen bestaat, die samen één geheel vormen – Knesset Jisraël. Of je daar wel of niet toe behoort hangt af van je spirituele werk. Want de rabbijnen en mystici leren ook dat bij de uittocht 4/5e van de mensen in Egypte blijft, in het spirituele Egypte van het materialisme, de loze idolen, de te vaste verstikkende structuren die het menselijke ondergeschikt maken aan de pyramide-achtige systemen. Hè, zijn er dan maar 600.000 Israëlieten? Daar heeft de mystiek ook een antwoord op – elke basisziel deelt zich weer in allerlei kleinere subzielen. Misschien betekent dat dat zo allen met elkaar zijn verbonden en weerspiegelt het geheel zich in elke afzonderlijk deeltje – een soort net van Indra (googelt u zelf even, ik heb het druk met Pesach ... ). Een meer holistische benadering in plaats van de pyramide-achtige structuur.

Enfin, bij ons thuis wordt net een kast vervangen door een ander, ouder model, waarvan ik dacht dat die veilig in de opslag stond. Mijn vrouw dacht daar weer anders over, zo blijkt. Bovendien moet de oude kast natuurlijk geverfd worden voor Pesach – we bedekken de chameets op de buitenkant van de kast met verf (half-mat en in de kleur van de zitbank) om het zo oneetbaar te maken. Vooruit, nog enkele brandende Pesachvragen van een verontruste vraagsteller. De vraag bestaat uit meerdere onderdelen:

- Moet keukenpapier kosjer zijn voor Pesach?
- Deodorant?
- Kosjere handcrème?
- Natte doekjes kosjer voor Pesach?
- En tot slot: speciale Pesach-handdoeken?

Het antwoord van rabbijn Awraham Josef is kort en krachtig: bij al deze dingen zijn de kosjer-certificaten (hechsjers) hiervoor niets anders dan zinsbegoocheling en volkomen overbodig.

8 + 3 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.