Met plantjes zwaaien

Leo Mock z”l

vrijdag 24 september 2010

"Blaas op de grote bazuin voor onze vrijheid ...", aan deze woorden moest ik denken toen de sjofartoon klonk die het einde van Jom Kippoer aangaf. Afgelopen, terug naar normaal. Nou ja normaal, het is al weer bijna Soekot. Dus haasten om een soeka te bouwen, eten te koken voor de vele gasten die zullen komen – het is traditie om mensen die zelf geen soeka hebben uit te nodigen – en een loelav-setje aan te schaffen. En zo vond ik mezelf in de kelders van het JCC, zoekend tussen wat loelaviem, kijkend naar in plastic vacuümverpakte mirtetakjes (niet dat dat helpt – ze zullen sowieso verdrogen ...) en tastend tussen de nu al rottende verpakte wilgentakjes. En in doosjes – op een bedje van zacht plastic – lagen de etrogiem die zoals (tegenwoordig) gewoonlijk nauwelijks geur hebben. De kosten van een setje waren ook dit jaar absurd hoog: € 63,50. En dat terwijl de Misjna en de halacha ons leren "dat de gestolen loelav ongeschikt is". Gezien deze prijs valt die zeker onder de rubriek 'woekerloelav', 'afgetroggelde etrog', 'inflatieve-mirtetak', en 'speculatieve wilgentak'. Onbegrijpelijk dat het NIK er maar niet in slaagt om dit soort religieuze diensten aan te bieden voor ongeveer de helft van de prijs: 30-35 euro zou immers een normale prijs zijn voor een setje.

Volgens mij ligt het ook aan de marketing. In het huidige New-Age / Wicca / occulte tijdperk zou zo'n loelav-setje makkelijk in de markt te zetten zijn. Wat is er geheimzinniger dan met wat plantjes naar alle 6 windrichtingen zwaaien, in de hoop om daar de regenval mee te beïnvloeden? Want daar ging het vroeger natuurlijk om. Het zwaaien met deze inheemse soorten van Israël symboliseert de ruisende takken die de herfst aankondigen, met de langverwachte regen. Niet voor niets bedachten de rabbijnen het ritueel van het plengen van water op het Altaar. Een ritueel dat volgens de Sadduceërs een belachelijke nieuwlichterij was, maar dat volgens de rabbijnen in de Tora zou worden aangeduid door een subtiele 'code' van letters bij de offers van Soekot. Een 'code' die het woord MAJIM oplevert – WATER. Bovendien zijn ze bij de LJG en Beth Hachidoesj tegenwoordig al helemaal niet meer vies van rare rituelen die een eeuw eerder rigoureus verworpen werden, dus wat zou er meer voor de hand liggen om ook daar mee samen te werken, om zo de loelav betaalbaar te houden?

Over occult gesproken trouwens, even een plaatje van een dungan – u weet wel dat occulte flippootje waar ze op de Veluwe zo opgewonden van raken. Heb overigens nog steeds niet gehoord wat ze daar op het Cheider van zeggen:

Gisteren viel ook een boekje op de mat van JMW – een 'Benjamin special' met daarin op vrolijke toon aandacht voor het nieuwe demografische onderzoek onder Joden in Nederland uit 2009. Ik weet het niet hoor, en ben ook geen demograaf, maar elke 10 jaar een onderzoek? In zo’n kleine groep? En dan zouden er ook veranderingen te bespeuren zijn, in die 10 jaar. Mij lijkt het sterk. Misschien is het eerdere onderzoek niet goed genoeg uitgevoerd of deugt de methode helemaal niet – het interviewen van 1000 respondenten. Jubelend was hier al eerder in het NIW over te lezen dat het goed gaat met de Joden in Nederland. Want er was een toename te zien. Ook in deze 'Benjamin special' kwam men tot de conclusie dat het aantal toeneemt. Curieus want men schrijft ook "Een directe telling van het aantal Joden in Nederland is niet mogelijk". De toename bedroeg volgens het NIW iets van 1000 Joden, op de ruim 37.000. Dat is dus nog geen 3%. Zonder harde gegevens zou ik zeggen dat het gewoon een statistische onzekerheid is, maar wie ben ik? Bovendien wijdt men zelf deze toename aan het toegenomen aantal Israëli's in Nederland. Veel reden tot gejubel heb ik dus – anders dan het NIW – niet kunnen aantreffen. Het aantal gemengde huwelijken neemt nog steeds toe, vergrijzing, een hoog percentage echtscheidingen, een laag kindertal, en de binding met de kerkgenootschappen is weer lager geworden: 22%. Grappig is ook om te lezen dat één van de conclusies is: "Meer dan gemiddeld hechten de Joden aan postmoderne waarden als zelfontplooiing, democratisering en de bescherming van milieu". Goh, dat zijn nu echt waarden die door institutioneel-religieus Nederland worden uitgedragen ... Nee, vrolijk wordt je er niet van – ik althans niet.

Enfin, laten we hopen dat het mooie weer nog even aanhoudt en we nu eens zonder het gezellige geluid van tikkende regen op canvaszeil Soekot kunnen vieren. Volgens de traditie komen er 7 hemelse gasten op bezoek in onze soeka: Awraham, Jitschak, Jakob, Mosjé, Aharon, Joseef en David. Chabad Chassidiem hebben hier parallel ook nog eens 7 Rebbes aan toegevoegd die samen met de bijbelse personages je soeka bezoeken. Het wordt druk dus ...

Volgens de mystiek vertegenwoordigen de 7 bijbelse personages eigenschappen die de mens zich eigen moet maken. Zo staat Awraham bijvoorbeeld voor liefde, Jitschak voor kracht, maar ook inperking, Jakob voor waarheid en Joseef voor heiligheid. Kortom: er is genoeg te doen. En niet te hard en met teveel intentie met de loelav zwaaien aub – het regent in Nederland genoeg. Israël heeft de regen harder nodig ...

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008