Buitenaards

Leo Mock z”l

vrijdag 9 december 2011

We kunnen weer rustig zijn – de wereld vergaat niet in 2012, althans niet op basis van de Maya-kalender. De afgelopen jaren dook het steeds op: de Maya-kalender zou voorspellen dat in 2012 de wereld vergaat. Maar dan nu eindelijk het verlossende woord: ‘dat de Maya's zouden hebben voorspeld dat de wereld eind 2012 vergaat, is complete onzin...’, volgens experts op nu.nl:

Volgens de Mayakalender valt het einde van een 5126 jaar oude cyclus rond 12 december 2012. Deze zogenaamde dag dat de wereld vergaat luidt slechts een nieuw kalenderjaar in, aldus Sven Gronemeyer, onderzoeker van Mayacodes van de La Trobe Universiteit in Australië.

Er zijn in de loop der tijd ongeveer 15.000 Mayateksten gevonden in het gebied dat vroeger tot het Mayarijk behoorde. Daarvan wijzen er volgens de experts niet meer dan twee naar het jaar 2012.

Enfin, dan weet u dat ook weer, kijk het zelf nog even na zou ik zeggen ... Overigens zijn er ook kenners van astrologie vanuit een Joods-kabbalistisch perspectief die aan het jaar 2012 bijzondere kwaliteiten toekennen.
Het fijne weet ik daar niet van maar ik hou me aanbevolen ... :-)

Over astrologie gesproken: inmiddels heeft men een planeet ontdekt nèt buiten ons zonnestelsel (op loopafstand zullen we maar zeggen, zelfs op sjabbat...), hij heet Kepler 22b:

Franse wetenschappers bevestigden dit jaar dat ze de allereerste ‘exoplaneet' hadden gevonden die zich op een plek bevindt die voldoet aan de belangrijkste eisen voor leven ... Kepler 22b staat op de 'juiste' afstand van de ster waar hij omheen draait. Daardoor is op de planeet mogelijk water aanwezig en zijn atmosfeer en temperatuur wellicht geschikt voor leven ... Of de planeet ook echt die voorwaarden voor leven herbergt, blijft echter de vraag. Het hemellichaam is zo'n 600 lichtjaar verwijderd van de aarde en is ruim 2 keer zo groot als onze planeet.

Het lijkt er op dat wat vroeger nog science fiction was – ruimteschepen, aliens etc – nu ook steeds serieuzer wordt genomen door (pseudo?)wetenschappers. Ik bedoel: de tendens lijkt te zijn dat men zich niet meer afvraagt òf er buitenaards leven is, maar wanneer we ermee in contact komen. Zo was er afgelopen april in De Telegraaf te lezen dat:

In een vrijgegeven document van de National Security Agency (NSA) wordt bevestigd dat er contact is geweest met buitenaards leven. De Amerikaanse geheime dienst heeft bijna dertig boodschappen ontvangen vanuit de ruimte. Niet alle boodschappen vanuit de ruimte konden worden ontcijferd. Zo bevatten sommige boodschappen een wiskundige formule, terwijl andere weer bestaan uit andere coderingen ...

Dan was er nog het mysterieuze eenmalig opgevangen WOW-signaal uit 1977 waar onlangs ook weer over te lezen was in de media. Tja?

De Russische astronoom Andrei Finkelstein ging recent zelfs nog een stapje verder: binnen 20 jaar ontmoeten we buitenaards leven:

Dat er buitenaards leven bestaat, daar twijfelt Finkelstein niet aan, zo liet hij tijdens een lezing weten. ‘Het ontstaan van leven is net zo onvermijdelijk als de vorming van atomen,’ stelde hij. ‘Leven bestaat op andere planeten en wij gaan het binnen twintig jaar vinden.’

Kijk zelf maar weer.

Al even stellig was hoogleraar Seth Shostek van het SETA-instituut die volgens het AD stelt dat ‘het uiterst ongeloofwaardig is dat wij mensen de enige intellectuele soort in het heelal zouden zijn.’ Volgens hem duurt het iets langer – tot 2050 – dat we contact met buitenaards leven hebben gelegd:

'Er zijn zoveel planeten als zandkorrels op de aarde. Het zou een wonder zijn als onze 'zandkorrel' de enige zou zijn met intelligent leven en wetenschappers geloven nu eenmaal niet in wonderen.' Kortom er moet leven zijn op andere planeten.

(...) Shostek benadrukt dat het hier gaat om wetenschappelijk onderzoek en niet om een geloof. De uitkomst kan nog altijd zijn dat er geen leven buiten de aarde is, maar dat lijkt de wetenschapper hoogst onwaarschijnlijk.

Uit mijn kindertijd herinner ik me discussies op de Joodse school over het bestaan van aliens. Vooral de orthodoxe kinderen vonden dat deze niet bestonden, want waarom stonden ze dan niet in de Tora? Waarom vermeldt het Scheppingsverhaal niets over aliens en buitenaardse wezens? Erich von Däniken (o.a. van Waren de Goden kosmonauten?) wist wel raad met dit soort kritiek: ook in de Tora zouden aanwijzingen te vinden zijn voor buitenaardse bezoekers die op aarde kwamen. Engelen, het visioen van de Merkawa van Ezechiël, Elija die ontvoerd wordt door een ruimteschip. Enfin, geen probleem dus.

Wat ons weer bij de parasja van de week brengt, Wajisjlach. Deze opent met de woorden: ‘En Jakov zond boden voor zich uit tot zijn broeder Esav, naar het land Seïr, het gebied / laagland (lett. Sadeh = veld) van Edom.’
Rasji heeft hier een opmerkelijk commentaar. In het Hebreeuws staat er ‘malachiem’, dat als menselijke boodschappers, gezanten, maar ook als engelen is uit te leggen. Rasji kiest opmerkelijk genoeg voor de uitleg van de Midrasj (Bereesjiet Rabba 75:4) en stelt dat het om echte engelen ging en dus niet menselijke gezanten. Jakob stuurt engelen naar broer Esav ... Wat je je daar precies bij voor moet stellen weet ik niet, maar best opmerkelijk toch?

Sjabbat sjalom!

7 + 3 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.