Zwarte Piet en de openbare orde

Leo Mock z”l

vrijdag 14 november 2014

Wat was het spannend tot dinsdagavond – hoe zou de Piet eruit zien in het Sinterklaasjournaal? Godzijdank is de Nederlandse Cultuur (grote C!) bewaard gebleven tegen de snode aanvallen van ‘vreemde’ elementen die onze samenleving willen ondermijnen. Een modern Nederlands Chanoekaverhaal waarin een klein leger van Makkabese Zwarte Piet-strijders het moet opnemen tegen een grote overmacht aan exogene elementen – Grieks-Hellenistische zelfhaters die de olie, de zuivere cultuurgoederen, poogden te bezoedelen. Gelukkig greep God in en redde Nederland van de ondergang – Zwarte Piet bleibt! Ik ben dan ook Trots op Amstelveen, de stad die gewoon met 150 traditionele Pieten Sinterklaas viert! “Het aantal Zwarte Pieten zal ouderwets groot zijn; Amstelveen pakt net als andere jaren flink uit met diverse pietenbands, tal van fiets- en clownpieten en heeft bovendien een serie nieuwe traditionele Zwarte Pieten-kostuums ontworpen.” lees ik op dichtbij.nl. Hier in ons Amstelveen gelukkig geen Fremdkörper in de vorm van Regenboog-, Goud- en ‘Kaas & stroopwafel-Pieten’ …

Groot was ook de vreugde over de uitspraak van de Raad van State: een burgemeester hoeft niet van tevoren een evenement te toetsen of het wel of niet discriminerend is. Dat moet de strafrechter maar uitmaken, lees ik op nu.nl. Van der Laan is het er ook mee eens en stelt dat hij ziet dat de Raad van State zijn opvatting deelt dat hij geen zedenmeester is. Hem kan en mag niet gevraagd worden om een evenement vooraf op inhoud te beoordelen. Bij een vergunningsaanvraag toetst de burgemeester alleen op openbare orde en veiligheid.
Moeten we hier nu echt blij mee zijn? Hoe zit dat dan met evenementen met een potentieel discriminerend racistisch of antisemitisch gehalte? Mogen die alleen verboden worden met beroep op verstoring van openbare orde en veiligheid?

Een slechte zaak lijkt mij, omdat je daarmee meteen de organisatoren en potentiële deelnemers van een dergelijk evenement criminaliseert. Bovendien lok je impliciet uit dat tegenstanders de orde gaan verstoren (zoals gebeurde bij de Preek van de Leek van Van Agt), zodat de openbare orde en de veiligheid in het geding zijn. Moeten we allemaal niet willen dat juridische gedoe. Waarom mag een burgemeester eigenlijk niet het zedelijke gezicht zijn van een stad? Natuurlijk niet op de oubollige zedenprekerige manier van vroeger, een tijd waarin het allemaal nog PR-I-MA was en zo (kuch …). Maar de burgemeester als waker van het maatschappelijke fatsoen lijkt mij toch niet verkeerd. Ik zou het dan ook graag willen omkeren: de burgemeester heeft in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om een evenement te verbieden omdat het in zijn visie – gefundeerd door argumenten – indruist tegen het maatschappelijke fatsoen. Laat de organisatoren die het toch willen laten doorgaan maar naar de rechter gaan, en het verbod van de burgemeester toetsen en indien mogelijk laten vernietigen door de rechterlijke macht.

Verder blijven de SMS-vragen aan rabbijn S. Aviner mij natuurlijk inspireren. Neem nu vorige week, in het inmiddels bekende sjoelblad Mayane Hajesjoe’a (Sjawoe’on Jisraëli, Wajera nr. 671). Zoals u misschien weet, woedt in Israël een hevige ‘godsdienstoorlog’ tussen vóór – en tegenstanders van het nieuwe wetsvoorstel inzake de procedures voor proselieten. 'Tuurlijk doet ook de opperrabbijn D. Lau zijn woordje en wijst vooral op de mogelijkheid van exploitatie van de nieuwe regeling door Afrikaanse niet-Joodse infiltranten en zo. Zorgelijk inderdaad …

Het dilemma zien we ook terug in een SMS-vraag aan Aviner:

Vraag: wat moeten we doen als het wetsvoorstel inzake proselieten wordt aangenomen?

Antwoord: Met veel pijn - zoals ook geschreven staat op verpakte groenten: 'nog een tweede keer onderzoeken voor gebruik.'

Goed lezen is inderdaad belangrijk. Als er iets is wat je van de rabbijnen kunt leren, dan is het goed lezen – los van de vraag of je het altijd met hun leeswijzen en oplossingen eens bent. Neem nu het bericht dat ik las op nu.nl: “Hoger opgeleiden gaan vaker naar alternatieve genezers.” Tja, dat lijkt mij al bij voorbaat logisch – veel alternatieve geneeskunde wordt niet vergoed, of alleen bij uitgebreide verzekeringen. Wie hoger opgeleid is, zal hoogstwaarschijnlijk meer geld te besteden hebben, en zal het zich dus vaker kunnen veroorloven om naar een alternatieve geneeskundige behandelaar te gaan. Maar het gaat mij om de definitie van hoogopgeleid: “Personen die een opleiding mbo 2, 3 of 4, havo, vwo, hbo of wo hebben voltooid, zijn volgens het CBS hoger opgeleid”. “Personen die een opleiding mbo 2, 3 of 4, havo, vwo, hbo of wo hebben voltooid, zijn volgens het CBS hoger opgeleid”. Tja, niets ten nadele van mbo 2, 3, 4 en havo – maar hoog opgeleid? Mwah. Rare definitie van het CBS. Zo is bijna iedereen wel hoogopgeleid in Nederland-kennisland. Merkwaardig genoeg wordt ook de tandarts en de fysiotherapeut meegenomen in het onderzoek. Maar we hadden het toch over alternatieve geneeskunde? Bestaat er een cursus Talmoedisch media lezen?

En wat was er verder? Uiteraard kwam de etrogman langs, om traditioneel de etrogiem langs de deur op te halen om daar jam, likeur, en magische geneesmiddeltjes van te maken. Hieronder ziet u hem weggaan met de oogst van dit jaar.


De etrogman

Verder bracht de Yediot een artikel van Itamar Eichner over een bezoek van vertegenwoordigers van de Joodse gemeente Amsterdam (en/of NIK?) aan Den Haag. Die zouden bij de ambassadeur van Israël in Nederland, Divon, hebben geklaagd over de toestand van de kinderen van de aanhangers van rabbijn Berland in Nederland – ‘tijdelijk’ op bezoek? (denk aan Monopoly-spel). Met de naderende winter maken ze zich zorgen over de kou en de verwaarlozing van de kinderen, en of Israël niet wat kan doen en zo. Enfin, de ambassade stelt dat de aanhangers van de rabbijn Israël als vijand zien (?) en men wendde zich ook nog tot Chabad-gezant Kamissar om informatie over ‘de toestand’. Een beetje raar wel, want de gemeenteleiders hadden zich volgens mij in het NIW uitgesproken tegen hulp aan deze mensen.

Tja, verder lijkt er een nieuwe cirkel van geweld in en rond Jeruzalem te zijn losgebroken. Wie daar schuldig aan is, is minder relevant dan de vraag hoe het te stoppen is. Misschien de Regenboog-, Goud- of Kaas & stroopwafel-Pieten er op af sturen en de mensen in het Midden-Oosten laten zien dat religieuze principes en aards leven met elkaar verbonden zijn. Dat offers misschien helemaal niet altijd steeds opnieuw gebracht moeten worden? Dat de rechtvaardige leeft met zijn geloof, maar zijn geloof leidt ook tot leven. Gewoon in de meest aardse manier: een fijn en harmonieus leven – voor jezelf en met anderen (gelijkgestemden en andersdenkenden). In het Hiernamaals staat je natuurlijk ook nog allemaal lekkers te wachten …

Sjabbat sjalom!

7 + 2 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.