Troonrede en Miljoenennota

Leo Mock z”l

vrijdag 23 september 2011

Tjonge, wat een week was het weer. Allereerst was het niet pluis in Nieuwerkerk. Daar werden allerlei objecten met hakenkruizen en – merkwaardig genoeg – ook met davidssterren beklad. Mogelijk een demente nazi die het verschil tussen een davidsster en een hakenkruis niet meer kent. Of een politiek-correcte neo-nazi die vindt dat als je een hakenkruis ergens opkladdert, je ook een davidsster moet tekenen. Dat is wel zo eerlijk ... Dat de daders in de war zijn, blijkt ook uit het feit dat ook de kerk en een bejaardenhuis beklad werden. Inmiddels is de politie al daders op het spoor, die echter moeilijk herkenbaar zijn “door petjes op het hoofd” (Ík zeg niets ...)

En zo waren er nog meer schokkende onthullingen. Zoals al die criminele moeders die gewoon magere yoghurt dronken tijdens de zwangerschap – want je probeert gezond te leven en je vetconsumptie te beperken – en daardoor hun kinderen astma en hooikoorts bezorgen! Terwijl de moeders die gewoon voor volvet gingen en gewone melk dronken, geen problemen kregen met hun kroost. Het zou allemaal komen door het ontbreken van beschermende vetten in de magere yoghurt.

Niet minder schokkend was de gesignaleerde toename van intelligente vogels na de val van het communisme. Ja, echt waar! Lees maar.

En diepzee-inktvissen blijken per ongeluk biseksueel – ze paren vaak in het donker en zo. Reden te meer om het licht in de slaapkamer aan te hebben ...

Verder was er nog een belangwekkend onderzoek waaruit bleek dat mensen meer gapen in de winter en blijkt de exoplaneet ‘Fomalhaut b’ misschien niet te bestaan. Ja u leest het goed: ‘Fomalhaut b’ bestaat MOGELIJK niet (u ziet, ik hou een slag om de arm ...).

En op www.nu.nl las ik dat Amerikaanse wetenschappers in Colombia de resten hebben ontdekt van een 60 miljoen jaar oude oerkrokodil (6 meter lang!!!) die mogelijk met de langste slang aller tijden om voedsel vocht – 13 meter lang!

Het fossiel van de krokodil met de naam Acherontisuchus guajiraensis werd ontdekt in een mijn in het noorden van Colombia. Eerder zijn in dezelfde mijn de resten ontdekt van de prehistorische slang Titanoboa die waarschijnlijk bijna dertien meter lang was en rond dezelfde tijd leefde.

Beide waren viseters en dus concurrenten, hetgeen de strijd tussen deze reuzendieren verklaart. Wat ik hier interessant aan vond, was dat het mij deed denken aan een raar/moeilijk tekstje in Jesjaja 27:1. Ik geef eerst de Hebreeuwse tekst:

Best lastig te vertalen. De Willibrord doet het zo:
Op die dag straft de heer Leviatan, de vluchtende slang, met zijn geducht, groot, machtig zwaard, Leviatan, de kronkelende slang, en slacht Hij het zeemonster af.

En de NBV doet het zo:
Op die dag zal de HEER ingrijpen: hij trekt zijn groot en machtig zwaard tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang, en hij zal Leviatan doden, het monster in de zee.

In deze twee Nederlandse vertalingen gaat het allemaal over één-en-hetzelfde dier: de Leviatan, die zowel slang (nachasj) als monster (tanin) wordt genoemd.

De Naardense vertaling doet het beter, vind ik:
Te dien dage zal de Ene met zijn zwaard, zo staalhard, groot en sterk, bezoeking brengen over de leviatan, de vluchtende slang, en over de leviatan, de slang die kronkelt; en ombrengen zal hij de draak in de zee.

Hier gaat het in ieder geval over twee oerdieren. De KJV lijkt ook meer dieren voor ogen te hebben:
In that day the LORD with his sore and great and strong sword shall punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and he shall slay the dragon that [is] in the sea.

Wat is nou dat monster (of die draak) in de zee? Ik weet het ook niet, maar weet wel dat het Hebreeuwse woord tanin tegenwoordig voor krokodil wordt gebruikt. Ziehier de strijd tussen op zijn minst twee oermonsters: een reuzenslang en een krokodil! U ziet: alles is inderdaad in de Tenach terug te vinden – met enige creativiteit ...

Tot slot: Prinsjesdag en de Miljoenennota die geheel naar de hedendaagse minhag altijd uitlekt ... Het is wel grappig dat de Troonrede en de Miljoenennota altijd – tenminste de laatste circa 150 jaar – in september worden uitgesproken, net de maand waar Rosj Hasjana altijd in valt. In onze gebeden spreken wij ook een soort Troonrede uit: we erkennen Gods koningschap als schepper van Hemel en Aarde, en hopen dat de rest van de wereld deze ook zal erkennen zodat een betere wereld het resultaat zal zijn. De Miljoenennota is als het boek van het leven (en het tegenovergestelde) waarin de rekening voor het komende jaar is opgemaakt, gebaseerd ook op het afgelopen jaar. Maar, de Hemelse Miljoenennota is nog niet definitief en kan na 10 dagen ‘debat met onszelf’ (inkeer) nog positief bijgesteld worden. En daar gaan we dan ook van uit: niet voor niets wensen we iedereen al van te voren een goed en zoet jaar. We treuren niet in deze 10 dagen en kunnen uitgaande Jom Kippoer gerust zijn dat God ons spirituele werk (mits serieus uitgevoerd) heeft aanvaard. Want een Hemelse stem klinkt dan en roept: Ga, eet in vreugde je brood en drink je wijn met een opgewekt hart (Prediker 9:7).

Alvast een goed & zoet jaar gewenst!

8 + 3 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.