Keppeltjesdag

Leo Mock z”l

vrijdag 2 juli 2010

Met groot ongeduld kijk ik uit naar keppeltjesdag. Eindelijk kunnen dan ook Joodse vrouwen die dat willen gewoon een keppel op. In de orthodoxie gruwt men 'natuurlijk' van vrouwen met keppels, maar ook in LJG-kringen in Amsterdam schijnen sommigen nog wel eens nerveus te worden van een 'Eva-met-keppel'. Uiteraard zullen er conform de interne Joodse schisma's drie keppeltjesdagen gehouden moeten worden: 1) zwarte-keppeltjesdag 2) gehaakte-keppeltjesdag en 3) overige-keppeltjesdag.
En het is natuurlijk ook te hopen dat met het andere voorstel, van die homopleinen, ook pleinen in Buitenveldert worden meegenomen – het liefst rond het Cheider en het JCC-complex. Gelukkig lijkt het CJO het nu ook op te nemen voor homo's. In een schrijven van 24 juni van het CJO aan de Tweede Kamer – o.a. ondertekend door Ruben Vis van het NIK – uit het CJO bezorgdheid over het antisemitisme in Nederland. We lezen echter ook (terecht) bezorgdheid over discriminatie van homo's:

Daarnaast vraagt het Centraal Joods Overleg aandacht voor de situatie in het onderwijs. Een doorgaande stroom aan incidenten en meldingen vanuit het onderwijs geeft aan dat leerlingen die Joods zijn daar voortdurend op worden aangesproken. Overigens geldt het zelfde voor leerlingen die homoseksueel zijn of zelfs maar 'verdacht' worden homoseksueel te zijn. Zie ook de monitoring van het homo-emancipatiebeleid 2008-2010 van het ministerie van OCW en de homo-emancipatiemonitor van het SCP.
Het is voor ons onaanvaardbaar dat dergelijke aanvallen worden gepleegd en dat door de schoolleiding niet wordt opgetreden. Toch is dit de werkelijkheid. Leerlingen die vanwege hun geloof of geaardheid van school worden gepest, die hun kluisjes opengebroken vinden met hakenkruisen, die bij voortduring door hun medescholieren worden uitgescholden en belaagd, die antisemitische graffiti aantreffen.

We mogen dan ook gerust aannemen na deze brief dat het NIK zich hard gaat maken voor nog betere acceptatie van homo's in het orthodoxe jodendom. Bravo!

En nu blijkt dat antisemitische incidenten zich ook in Buitenveldert aan de lopende band voordoen en men op eieren moet lopen, wil ik nu mijn eigen ervaring met u delen. Het schokkende incident gebeurde enkele weken geleden. Ik liep in Buitenveldert met keppel op – wat ik normaal nooit doe omdat ik in die omgeving liever niet als Jood zichtbaar wil zijn – toen ik aangehouden werd door iemand die eruit zag als een 'allochtoon', met een wat slordig onderhouden baard en een donkere pet op. "Bent u Joods", vroeg hij.
"Ja", antwoordde ik, enigszins op mijn hoede.
"Mooi, kom dan maar mee", zei hij terwijl hij mijn arm pakte en een bepaalde richting uitwees.
"Wat zullen we nou krijgen", dacht ik gechoqueerd, "omdat ik Joods ben moet ik met hem meekomen?!!" – ik dááácht het niet ...
Toen de man mijn aarzeling zag, voegde hij daar dreigend aan toe: "Jij bent de tiende".
"Potverdorie", dacht ik, "ze hebben dus al 9 andere geloofsgenoten van me te pakken".
En alsof het allemaal niet erg genoeg was, belde hij met zijn mobiel en zei tegen blijkbaar een handlanger: "we hoeven niet verder te zoeken, ik heb er nog 1 gevonden".
Duidelijk was dus dat hier een organisatie achter zat. En dat hij me wilde intimideren, dat wegvluchten niet kon. Want die handlanger kon natuurlijk elk moment te voorschijn komen. Terwijl ik net deed alsof ik met hem meeliep, rende ik opeens snel een andere richting op en verborg me honderd meter verderop, achter een geparkeerde auto. Na enkele keren om zich heen gekeken te hebben, verdween de man schouderophalend in de richting van een gebouwtje, met glas waar je van buiten niet zo maar doorheen kon kijken. Uiteraard heb ik even later aangifte gedaan bij bureau Van Leijenberghlaan in Buitenveldert.

Maar dat is niet het enige schokkende wat er speelt in Joods Nederland. Donderdagavond 1 juli schijnt er in de raadsvergadering uitgebreid gesproken te zijn over de 'mechietse-met-hoek-problematiek'. De Opperrabbijn van Amsterdam meent dat in de mechietse – de afscheiding tussen mannen en vrouwen in een orthodoxe synagoge – van de nieuwe sjoel in Amstelveen een hoek moet zitten.

Nou is die mesjoggaas allemaal nog tot daar aan toe, als die 'hoek' niet 200.000 euro extra zou gaan kosten. Te gek voor woorden natuurlijk ("Jammer, ik had me daar toch een hoek in gedachten", uit: Koot & Bie, paneldiscussie over geweld). Ben benieuwd hoe ze dat daar gaan oplossen ...
Niet minder schokkend is het mij ter ore gekomen nieuws dat in een synagoge in Amsterdam-Zuid oranje vlaggetjes zijn opgehangen vanwege het WK – naar ik vernomen heb niet in de gebedsruimte maar in de kiddoesjruimte waar men bijeenkomt ná de dienst.
Een bestuursbobo die daar aanwezig was, zag dat en uitte zijn verontwaardiging. Oranje vlaggetjes in sjoel? Schande! En sommeerde de verwijdering van de oranje vlaggetjes, hetgeen door de sjoelleden geweigerd werd. Ben benieuwd hoe deze schokkende affaire gaat aflopen. Ik ben altijd bereid te bemiddelen en te bidden, samen voor een overwinning van Paraguay – dan kunnen die oranje vlaggetjes en andere prullaria ook meteen weg ...
Wat ze dan bij een overwinning van Paraguay in die kiddoesjruimte gaan ophangen is overigens niet verder mijn verantwoordelijkheid (met de wetenschap van nu, had ik het toen etc...)
En verder weet niet iedereen het MAAR KEES VAN DER STAAIJ was in Buitenveldert, samen met BAS BELDER, beiden van de SGP! Ik citeer uit een NIK-bericht van 3 weken geleden:

Met een delegatie partijgenoten was SGP-leider Kees van der Staaij naar Amsterdam gekomen. In kosher restaurant H'Baron wachtte rabbijn Evers hem op.
Samen met SGP Europarlementariër Bas Belder brachten zij een bezoek aan het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap waar de SGP-delegatie werd ontvangen door NIK-voorzitter Rob Heijmans en bestuurslid interreligieuze en Israel-zaken Marijke Slager. Zij informeerden Van der Staaij over de uitdagingen en problemen waarmee Joden in Nederland worden geconfronteerd. De SGP-leider deed nadien ook de Joodse scholen aan.

FAN-TAS-TISCH nieuws toch? U weet wel die SGP met hun rare ideeën over vrouwen, homo’s, de doodstraf en God-weet-wat ... Kortom hét progressieve gezicht van het NIK.

Maar gelukkig was het dezelfde KEES VAN DER STAAIJ die een debat in de Tweede Kamer aanvroeg over het antisemitisme. Zo'n debat kan je namelijk alleen op postcode aanvragen – er heerst een streng postcodebeleid. Alleen wie op de Veluwe woont, kan een dergelijk debat aanvragen.

Tot slot is het te hopen dat niet te veel goede WK-wedstrijden op Sjabbat worden gespeeld – zeker niet die van 'onze jongens' – om ons niet verder te beproeven.
Anders is die sjoel straks vol biddende Joden met vuvuzela's en krijg je een meningsverschil of dat mag of niet ("Lijkt op een sjofar", dus mag het. "Welnee, het geluid is totaal anders – dus niet kosjer!", etc).

7 + 2 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.