Gekke wereld

Leo Mock z”l

vrijdag 4 februari 2011

Terwijl ik deze column schrijf, kijk ik naar een blauwe lucht. In de tuin hoor ik de vogels al weer voorzichtig zingen – onzeker of deze warmere periode niet weer door een sneeuwfront verstoord zal worden. Eindelijk geen grauwe natte nevel die als een sluier het dagelijkse leven bedekt, alsof het leven één grote Scandinavische thriller is ... Gelukkig smelten de poolkappen in rap tempo weg – ik las ergens dat het aan de Noordpool 20 graden te warm is. Het gevolg hiervan zou paradoxaal zijn dat het elders, meer zuidelijker kouder wordt. Bij ons dus. En die verschuiving veroorzaakt koude en zeer sneeuwrijke winters de komende decennia. Mazal Tov alvast!
Geniet ervan :-( ...

Het is net al weer ToeBisjwat geweest, de 15e van de maand Sjwat. Volgens de rabbijnen de datum waarop een nieuw jaar begint voor de bomen. Dit heeft weinig met New Age te maken maar gewoon met de biologische cyclus van de bomen. Op ToeBisjwat is de winter al over zijn hoogste punt heen en rijpen diep in de grond en in de boomwortels al de nieuwe levenssappen van dit komende jaar. Nog even en de knoppen vormen zich en de bloesems zullen uitlopen. De datum was bepalend voor allerlei landbouwwetten die voor bomen golden: de tienden, de heffingen en het verbod om de eerste 3 jaar iets te genieten van de boom. Later werd het een soort feestdag met een religieuze betekenis voor de mens. Zijn we niet allen net bomen, vroeg de kabbala zich retorisch af? En willen we niet allemaal een mooie levensboom opzetten?

Nu is er iets raars aan de hand. Dit jaar is het een Joods schrikkeljaar. Omdat de maankalender achterloopt op de zonnekalender wordt een extra maand toegevoegd: Adar II. Maar, de boom trekt zich daar toch niets van aan? Die wordt gewoon op het zelfde tijdstip lenteklaar. En de datum van ToeBisjwat verandert niet omdat de extra maand pas nà ToeBisjwat wordt toegevoegd. Echte dogmatische orthodoxe Joden zien geen probleem en zullen iets antwoorden in de trant van: De natuur anticipeert natuurlijk op ons toevoegen van de extra maand. Eerst gaat de ontwikkeling van de boom volgens plan alsof het geen schrikkeljaar is en vervolgens loopt dat weer in de pas bij onze toevoeging van de extra maand zodat alles in de lente weer gelijkgetrokken is. Een niet te controleren claim natuurlijk. Maar zeg nu zelf – het blijft toch inderdaad een wonder hoe de natuur zich elk jaar weer vernieuwt? Misschien moet er een bomenpolitie komen die dit allemaal nauwkeurig vastlegt? Zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

Vorige week schreef ik overigens al over het uitbreiden van bevoegdheden van allerlei ordehandhavers en particuliere beveiligers, en dat dit geen goed idee is. Vooral particuliere beveiligers moeten geen geweld kunnen gebruiken – de belangen van hun opdrachtgever zijn namelijk tegengesteld aan die van de burger. Maar verdraaid, wat lees ik nou op www.nos.nl

Particuliere beveiligers in bijvoorbeeld winkels moeten meer bevoegdheden krijgen. Dat heeft de procureur-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) Harm Brouwer gezegd. Hij wil dat bewakers ook processen-verbaal kunnen uitschrijven en eventueel handboeien en een wapenstok kunnen gebruiken. Daarmee kan een beveiligingsbeambte de politie ondersteunen, stelt Brouwer.

Zelfs de politiebond vindt het niets. Triest dat de politie zelf – ook weer niet je beste vriend in tijden van oorlog – dit wel ziet, maar een PG niet:

De Nederlandse Politiebond ziet niets in het plan van Brouwer. Volgens voorzitter Han Busker leidt het plan tot verwarring bij het publiek over wie wat mag. "Tot nu toe heeft de politie in Nederland het geweldsmonopolie en dat moet je zo laten", aldus Busker. "De verwarring is er nu al en we moeten voorkomen dat die groter wordt."

Hoe zorgvuldig de particuliere bewakers zijn lees je hier.

Zou het toeval zijn dat in de Tora meteen op de plicht om een rechterlijke macht en (orde)handhavende macht aan te stellen, de vermaning volgt om zeer, zeer zorgvuldig te werk te gaan:

Rechters [Hebr. sjoftiem] en opzieners [Hebr. sjoteriem - in modern Hebreeuws: politie] zult u aanstellen in al de steden die de Eeuwige, uw God, u geven zal, naar uw stammen; zij zullen het volk berechten met een rechtvaardige rechtspraak.
U zult het recht niet buigen; U zult de persoon niet aanzien en geen geschenk aannemen; want een geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der onschuldigen. U zult alleen gerechtigheid najagen – opdat u moogt leven en het land bezitten, dat de Eeuwige, uw God, u geven zal.
(Deut. / Dewariem 16:18-20)

En ach wat was er verder? In Egypte blijft het spannend en zijn de uitkomsten vooralsnog onzeker. Verder: handenschudden moet op de Hogeschool volgens Van der Laan, het Mexicaanse griepvaccin leidt bij kinderen mogelijk tot de slaapziekte en in New York schijn je nu ook niet in een park te mogen roken. In De Telegraaf las ik ook nog een erg onfris bericht.

‘Gekke’ wereld toch.

Een oud chassidisch verhaal gaat ongeveer als volgt:

Een man komt bedrukt bij de Rebbe en zegt: ‘Ik heb de wereld lang bekeken en, Rebbe, er is zoveel kwaad en slechts in de wereld – ik wordt er moedeloos van’.
Waarop de Rebbe antwoordt: hoe weet je zo zeker dat je naar de wereld keek? Misschien keek je vooral naar het kwaad in jezelf ...

Een beetje een jij-bak – de hongerende kindjes in Afrika bestaan echt en niet alleen in mijn binnenste – maar wel leuk om over na te denken.

Sjabbat sjalom!

8 + 2 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.