De substitutieregel

Leo Mock z”l

vrijdag 3 januari 2014

Allemaal een goed en gezond 2014! En als u denkt dat het typisch Joods is om niet mee te doen met andere jaartellingen dan de Joodse, dan raad ik u aan om de volgende Misjna te lezen uit het Tractaat Jadajim (H. 4, Misjna 8) en het vervolg. Daar vindt men een meningsverschil tussen de Farizeeërs (Perusjiem) en de Sadduceeërs. De Farizeeërs – de voorlopers van de rabbijnen – vinden het geen probleem dat men de naam van de seculiere machthebber in een scheidingsakte schrijft als datumaanduiding (Jaar X van Machthebber Y). Juist de Sadduceeërs vonden dat blijkbaar niet vroom genoeg, maar de Farizeeërs dus wel. En zoals gezegd is het rabbijnse jodendom meer een voortzetting van het gedachtegoed van de Farzieeërs dan van de Sadduceeërs.

Laat ik even beginnen met opmerkelijk niet-Joods nieuws van de afgelopen periode. Allereerst het rare bericht uit Duitsland – of all places – waarin een discussie ontstond over een donorhart voor een Irakees. Men weigerde om de man het donorhart te geven omdat hij een taalachterstand heeft. Daarom mag hij dus niet op de wachtlijst. Omdat de man geen Duits spreekt is ‘geen succesvol begeleidingstraject voor en na een eventuele transplantatie verzekerd’. Tja. Opmerkelijk. Misschien ook arme mensen weigeren, want rijken zijn meestal gezonder en dus krijg je betere resultaten. Misschien ook alleen donorharten voor slimme mensen want die maken betere en gezondere keuzes. Of een veertiger weigeren als er een twintiger is, etc. Enfin, u ziet hoe onfris het kan worden. Alsof het taalprobleem niet op te lossen is met een tolk of zo …

Verder is Nederland nog steeds op hol. Dat blijkt maar weer uit de grote strijd die aangebonden wordt met het illegaal afsteken van vuurwerk. In Leiden hielp het leger met zeer gevoelige microfoons met het opsporen van deze vuurwerkcriminelen.
GroenLinks opende zelfs weer een meldpunt vuurwerkoverlast - het moet niet veel gekker worden. Nog niet zo heel lang geleden steunde men juist in deze contreien het kraken en het ‘proletarisch winkelen’. Tja. En dan Veen hè. Veen. Daar werden in één keer honderd mensen opgepakt wegens baldadig en fout gedrag. Maar in één keer honderd mensen arresteren ... Volgens sommigen werden ook mensen die er niets mee te maken hadden opgepakt, en werd er van een razzia gesproken. U weet, in Nederland is de Tweede Wereldoorlog nooit ver weg … De zware criminaliteit tiert uiteraard vrolijk verder …

Over de Tweede Wereldoorlog gesproken: Rabbijn Van de Kamp windt zich terecht op over de respectloze sticker van Wilders. Hij schreef hier een vlammend betoog over in het Reformatorisch Dagblad: ‘De Nederlandse bevolking dient zich onmiddellijk en ondubbelzinnig uit te spreken tegen de beledigende anti-islamstickers van PVV-Kamerlid Wilders’. Hierin legt de rabbijn ook duidelijk een link met de Tweede Wereldoorlog:

Moeten we de daden van de bezetter doodzwijgen in de hoop op betere tijden? Moeten we onze stem laten horen, moeten we handelen? Een dilemma … De massa wist het niet. Hij zweeg. De één verzette zich door onder te duiken, de ander meldde zich stilzwijgend voor de Arbeitseinsatz in Duitsland, in de hoop op die manier te overleven. De Joodse Raad koos, al dan niet schoorvoetend, voor het meewerken aan de Endlösung, de verwoesting van haar eigen Joodse gemeenschap. ‘Om erger te voorkomen’. Verzet of morrende acceptatie, het blijft altijd een dilemma. Het is een heel oude spagaat.

Stevige woorden. Maar opmerkelijk was de reactie van sommigen in Institutioneel Joods Nederland in het Reformatorisch Dagblad. Het artikel draagt de opmerkelijke titel: Kritiek rabbijn op PVV valt niet altijd goed in Joodse kring. Dat moet natuurlijk zijn: Kritiek rabbijn op PVV valt niet altijd goed bij sommigen in Institutionele Joodse kringen. We beginnen bij Esther Voet – expert in antisemitisme en Tweede Wereldoorlog. Zij zegt correct: ‘Met zo’n stickeractie wordt het er in Nederland niet gezelliger op. Wilders polariseert, en dat is niet gewenst’. Prima. Niks mis mee. Maar dan verwijst ze naar de vrijheid van meningsuiting: ‘Die geldt voor Wilders én voor Van de Kamp’. Wacht even. We passen even de populaire substitutieregel toe op ‘De islam is een leugen, Mohammed een crimineel, de Koran een vergif’. Dit wordt dan: Het jodendom is een leugen, Mozes een crimineel, de Tora (of beter: Talmoed) een vergif’. Ik ben benieuwd of Esther Voet’s CIDI stickers met deze tekst onder vrijheid van meningsuiting laat vallen.

Maar dan wordt het nog gekker. Voet heeft moeite met de vergelijking van rabbijn Van de Kamp met de Tweede Wereldoorlog, want: ‘Iedere vergelijking daarmee gaat mank. De Joden werden vervolgd om wie ze waren, niet om hetgeen waarin ze geloofden’. Hè? Weet Voet niet dat aan de Tweede Wereldoorlog een lange reeks anti-Judaïstische publicaties is voorafgegaan in de 19e eeuw, die de negatieve sfeer schiepen voor de Sjoa? Ik noem dan bijvoorbeeld Der Talmudische Jude (1871) van August Rohling. Een antisemitisch en anti-Judaïstisch werk waarin staat dat de Joden door de Talmoed allerlei immorele en perverse daden uitvoeren. Ja, ook het rituele doden van andere mensen (lees: Christenen, voor bloed voor het maken van matzes). Lees er hier en hier meer over. Van Rohling’s werk zouden volgens sommigen alleen al in Oostenrijk 200.000 exemplaren hebben gecirculeerd.

Misschien moeten we Esther ook nog even herinneren aan het vervelende gebruik van de woorden ‘leugen’ en ‘gif’ door Luther in zijn antisemitische en anti-Judaïstische Die Juden und ihre Lügen (1543). Wie zoekt in de inhoud van de tekst kan daar ook het woord ‘vergif’ vinden. Vooruit, één voorbeeld:

Das ists, was ich droben gesagt habe daß ein Christ nächst dem Teufel keinen giftigeren, bitterern Feind als einen Juden habe, während wir doch niemand so viel Gutes tun, noch von jemand so viel leiden als eben von solchen bösen Teufelskindern und Schlangengezüchte.

Nog opmerkelijker was de reactie van CJO-voorzitter Jigal Markuszower: ‘Laat een rabbijn zich beperken tot zijn core-business: het overdragen van Joodse kennis aan de achterban’. Maar dít is toch jodendom en Joodse waarden? Volgens mij zegt Van de Kamp wat je van een geestelijk leider kan verwachten. Hillel vatte zo’n 2000 jaar geleden de kern van het jodendom samen als: ‘wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

Rest mij nog te wijzen op een vraag uit de vraagbaken van Tzohar die in de Yediot te lezen is. Hierin vraagt iemand of men beledigende taal over Mohammed mag spreken. Rabbijn Judah Jesjariem antwoordt resoluut door te verwijzen naar de waarde van zuivere taal in religie. Een gelovig mens spreekt zuivere taal en geen kwetsende. Meningsverschillen mogen, maar geen beledigende taal.

Sjabbat sjalom!

8 + 3 = ?
Beste Leo, Noem het diertje wel even bij de naam en geef geen politiek correcte draai aan je verdediging van vd.Kamp's verhaal. De Wilders sticker ligt in essentie toch even anders dan 19de eeuws anti-Judaïsme: De in de laatste geuite uitspraken waren uitsluiten verzinsels en leugens met als doel de superioriteit van het Christendom uit te dragen terwijl 99% van het vele, heden ten dage reëel vergoten bloed, door Islamieten uit naam van de Islam wordt vergoten.
Met alle respect naar de vroege Kabbalisten, maar dit was wel voor WWIII. Moreel correct of niet, het benoemen van de realiteit was ook Koning David\'s gewoonte. Om dan even buiten het Joodse hokje te denken, Islam is niet alleen vijandig tegen Israël, maar dagelijks worden er vele eenvoudige volgelingen van Yeshua vermoord in de naam van Islam. JPost wil het nog wel eens noemen, maar verder verneem ik weinig in Joodse kring van de anti-christen pogroms die plaatsvinden in Moslim-, Boeddhistische-, Communistische- en Hindoelanden. Beste Rabbijn vd Kamp, en dat siert hem, wil graag de dialoog aan gaan en ik weet dat hij dat graag en met veel liefde doet. Maar blijf realistisch en maak niet dezelfde fout al in de dertiger jaren. Een geestelijke vijand blijft een vijand en heeft maar één verlangen: de door G\'d gekozenen ombrengen. En alle ongelovigen zullen er uiteindelijk ook aan moeten geloven. Anders leert de geschiedenis ons niet, anders leert de Islam ons niet. Je mag het polarisatie noemen of stelling nemen om niet te assimileren.
Beste Leo, goed, dat je even de discussie over de Wilders-sticker aanroert. Natuurlijk gaat het erover hoe we hier met elkaar om zouden moeten gaan en dat een dergelijke tekst bedoeld is om te kwetsten en stemming te maken. Daarom is je "substitutieregel" een aardige methode om eenzelfde kwetsend gevoel op te roepen. Jammer alleen, dat de tweede wereldoorlog altijd weer een scheve discussie geeft, die mensen, die het niet met je eens zijn, de gelegenheid geeft om met niet ter zake doende argumenten je gelijk onderuit te halen. Gewoon doorgaan met je commentaren, s.v.p.
Ook voor u alle goeds in 2014 gewenst. Natuurlijk is het nu niet hetzelfde als vóór de tweede wereld oorlog. De overeenkomst is het steeds maar weer haatzaaien van Wilders en aanhangers. Nu tegen een andere groep, wat weer negatieve reacties oproept. 'Niet gezelliger' is een understatement. Het is wel degelijk gevaarlijk!!

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.