Wat een gekte allemaal...

Leo Mock z”l

vrijdag 17 december 2010

Jongens jongens wat een gekte allemaal weer... Een milieudeskundige – die al meer dan 40 jaar geleden uit Nederland naar Israël verhuisde – schrijft een boek over de volgens hem inktzwarte toekomst van het Jodendom, en het circus is weer begonnen... Links, rechts, orthodox en andere Joodse Geluiden ontaarden weer in de bekende kakofonie als het over Joden en/of Israël gaat. Uiteraard wordt ‘de gewone Jood in de straat’ niets gevraagd – er wordt vooral óver hem gepraat, niet mét hem. Overigens wil ‘de gewone Jood in de straat’ vooral met rust gelaten worden en niet gebruikt worden voor allerlei agenda’s: links-rechts, pro/anti-Israël, orthodox/liberaal etc...

Het Verval – Joden in een stuurloos Nederland heet het boek waarin allerlei prominenten worden geïnterviewd als Hirshi Ali, Bolkenstein en Afshan Elian – een begrijpelijke keuze als het over Joden in Nederland gaat. Want alle drie zijn Joods, ja zelfs traditioneel en komen elke week in sjoel!?? Daarnaast praat je natuurlijk met wat beroepsjoden, en je weet dan meteen hoe DE Joden in Nederland het ervaren. Wat zeg ik: hoe ALLE Nederlandse Joden het ervaren. Terwijl JMW niet eens na jaarlijks enquêteren weet hoeveel Joden er überhaupt in Nederland zijn, heeft Gerstenfeld vanuit Israël natuurlijk betere data...

Even een voorbeeldje uit zijn boek dat ik NIET gelezen heb maar in de media las. In 2004 zit Gerstenfeld in tram 24 (!) en ziet drie mediterraan uitziende types de tram binnenkomen die beginnen te zingen: “Joden moet je doden, maar dat is verboden”. Er zaten zo'n 100 mensen in de tram en niemand reageerde!! Dagelijkse kost in het OV in Nederland, toch? Ik weet het niet hoor: ik ken talloze mensen in Nederland – ja ook Joodse mensen – die dagelijks het OV nemen en dit helemaal NOOIT meemaakten. Hoe kan dat nou?

Ik wil al bij voorbaat duidelijk maken dat ik niet zeg dat er helemaal niets aan de hand is, business as usual – integendeel. Ik denk zeker dat het klimaat voor Joden in Nederland de laatste decennia er op achteruit is gegaan . Hoewel we in de jaren '80 weer doodsbang waren als Joden voor extreem-rechts. Achteraf onterecht. Maar dat is achteraf natuurlijk makkelijk praten... Sommige allochtonen in Nederland (hoeveel?) worden inderdaad opgevoed met Jodenhaat, geïndoctrineerd in de moskee, of krijgen antisemitisme voorgeschoteld op de satellietprogramma’s uit schimmige landen. En ja, honderden demonstranten in Amsterdam riepen tijdens een foute anti-Israël demo 'dood aan de Joden' en 'Sieg Heil' zonder ingrijpen van de politie. Belachelijk. En het voortdurend roepen tijdens voetbalwedstrijden van 'Hamas, hamas Joden aan het gas' werkt grensvervagend, verpest het sociale milieu en maakt mensen langzaam rijp voor echte foute antisemitische daden. Gelukkig worden wedstrijden nu stilgelegd en treedt men op tegen dit soort voetbaltuig.

En dan good old Bolkenstein. Orthodoxe Joden / herkenbare Joden moeten maar emigreren! Zo! PATS! Ik weet eigenlijk niet wat ik erger vind: Gerstenfeld’s “mediterraan uitziende types” die zingen: “Joden moet je doden, maar dat is verboden” of deze ex-politicus die dit soort taal uitslaat. Welk signaal geef je hiermee eigenlijk weer af ? Uiteraard begrijpt partijgenoot Ruben Vis – secretaris van het NIK – de Bolk wel een beetje(?) – hoewel hij wel wat kritiek heeft op deze gesjiewes van een kerel.

Niet minder bizar was het artikel op de NIK-site: “Rabbijn Evers bij EU-president Van Rompuy: ik ga niet emigreren”:
Leest u even gezellig met me mee.

Maandagmiddag zaten we in Brussel met een stevige Europese delegatie rabbijnen en imams bij EU-president Herman van Rompuy onder leiding van de Amerikaanse rabbijn Marc Schneier te praten over het 'vijanddenken': Van Rompuy keek de Nederlandse delegatie bij dit woord indringend aan. Rabbi Schneier hield Van Rompuy voor dat hij altijd gedacht had, dat het 'heb uw naaste lief gelijk uzelf' het belangrijkste Bijbelse gebod was. Maar hij kwam tot de ontdekking, dat 'u zult de vreemdeling liefhebben' maar liefst 37 keer voorkwam in de Bijbel en dus zeker ook belangrijk is. Herman van Rompuy hoopt, dat de `revolutie van de gematigden’ het extremisme zal uitbannen uit Europa. Schneier riep uit, dat wij, de rabbijnen en de imams de soldaten van deze EU revolutie zouden zijn.

Tot zover niets aan de hand, de bekende pappen-en-nat-houden conversaties die we in Amsterdam het liefst bij een kopje thee houden...

Maar nu:

Van Rompuy bleef sceptisch maar hoopvol. Hij was zojuist in het voormalig Joegoslavië geweest en had daar geconstateerd, dat zeer velen lid van de EU wilden worden. Dit was de weg naar de vrede, saamhorigheid en solidariteit. Groot mufti Cervic van Bosnië hield Van Rompuy voor, dat hij hoopte, dat de moslims in Europa in plaats van de 'ghosts', de gasten langzamerhand de 'hosts', de gastheren zouden worden. In Brussel zal in 2020 een moslim meerderheid zijn.

Heh? Staat het er écht? Nog eens lezen, groter lettertype:

Groot mufti Cervic van Bosnië hield Van Rompuy voor, dat hij hoopte, dat de moslims in Europa in plaats van de 'ghosts', de gasten langzamerhand de 'hosts', de gastheren zouden worden. In Brussel zal in 2020 een moslim meerderheid zijn.

Nou – dat was een fijn gesprek hoor! Groot mufti Cervic van Bosnië heeft het helemaal begrepen! Hier zitten ook allemaal mensen omheen (geen 100 als in de tram, maar toch...) Je zou zeggen dat je de mufti hierover wel wat vraagjes zou stellen. Zo van: wat bedoel je daar nou mee? Wat betekent dat dan voor de toekomst? Invoering van de sharia in Brussel? Is er dan toch een bewuste politiek om Europa over te nemen, etc etc.

Iets verder:

De oproep van Bolkestein heeft weer veel emoties losgemaakt. Je lost niets op door te vluchten, maar het geeft wel aan hoe ver het met Nederland is gekomen. Het aantal antisemitische incidenten stijgt. En dat is verontrustend. De sfeer in de joodse gemeenschap is inmiddels om te snijden. Velen delen mijn ervaringen.

Stijgt het aantal antisemitische incidenten echt dramatisch? Ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn vriendenkring en sociaal netwerk helemaal niemand hierover hoor – op een enkeling na die het niet zelf meemaakte maar van anderen hoorde. Maar die leven voornamelijk hun leven binnen de Joodse gemeenschap waar men elkaar graag opjut... Nogmaals: ik wil absoluut niet zeggen dat er niets aan de hand is, we moeten absoluut WAAKZAAM blijven... De vraag is of je niet te snel door de zenuwen wolf wolf roept terwijl het een wilde hond blijkt te zijn (ook gevaarlijk maar geen wolf...).

Surf mee naar de antisemitisme monitoren van het CIDI, en meer specifiek.

Hieronder een overzicht van de samenvattingen van de jaarlijkse verslagen vanaf 1996 door het CIDI opgesteld met mijn doorluchtige commentaar:

1996

Het aantal gemelde antisemitische incidenten en de in de media verschenen meldingen over antisemitische voorvallen is niet meer dan vorig jaar.

1997

CIDI concludeert dat het aantal gemelde incidenten in 1997 in vergelijking met 1996 is gestegen. Een eenvoudige verklaring is niet te geven. Mogelijk is er een samenhang met de stagnatie in het vredesproces in het Midden-Oosten.

In 1996 was het aantal bovendien lager dan gebruikelijk.

1998

Het aantal antisemitische incidenten is ten opzichte van 1997 gelijk gebleven. Toen was er sprake van een duidelijke toename ten opzichte van 1996. Ook de aard van de incidenten is vergelijkbaar met die uit 1997.

Verheugend is dat extreem-rechtse partijen bij de gemeenteraads- en parlementsverkiezingen vrijwel zijn weggevaagd. Belangrijk in dit kader is ook dat de extreem-rechtse partij CP’86 verboden en ontbonden werd verklaard.

LM: CP – Wat was dat ook al weer- maar ik ben ook verheugd, al stormt het nog steeds aan het STORMFRONT

1999

Het aantal incidenten is – uitgezonderd internet – in 1999 licht gestegen.

Het aantal antisemitische uitingen op internet is bijna verdrievoudigd: over de verslagperiode maart 1998/maart 1999 meldde het Meldpunt Discriminatie Internet 31 antisemitische uitingen; over de verslagperiode januari-december 1999 zijn dat er 91 (er is dus wel sprake van enige overlapping).

LM: vervelend, vraag me af wat er hiermee gebeurd is vanuit het OM enzo de afgelopen 11 jaar

2000

Op grond van het overzicht 2000 ten opzichte van 1999 kan echter worden geconstateerd dat niet alleen het aantal antisemitische incidenten is toegenomen, maar ook de aard ervan ernstiger is.

LM: sodeju en dat in 2000 – nog voor 9/11

In 2000 vonden er 32 scheldpartijen plaats, werden 6 synagogen beklad of waren een doelwit, werden er twee begraafplaatsen beklad en waren er 6 incidenten met fysiek geweld of dreiging met geweld.

LM: tuig, geteisem- wat deed de plisie overigens, zijn die zaken opgelost etc?

2001

Uit de geringe maatschappelijke reactie op de uitingen van antisemitisme moet geconcludeerd worden, dat er binnen de samenleving een gewenningsproces is opgetreden. Een parallel dringt zich op met andere vormen van criminaliteit, die wel in toenemende mate geregistreerd worden, maar minder dan ooit voor de rechter komen. Dreigementen met geweld en fysieke geweldplegingen worden, ook als het niet om antisemitisme gaat, onvoldoende vervolgd. Voor Joden met hun beladen verleden roepen deze verschijnselen gevoelens van onveiligheid en soms angst op.

LM: moeilijk te controleren bewering

2002

Vorig jaar signaleerde CIDI een steeds antisemitischer klimaat, met name omdat uitingen in elke sector van de samenleving zichtbaar werden: werksfeer, onderwijs, sport, internet, e-mails. Over het gehele jaar 2002 is daarin weinig verandering gekomen.

Vanaf 2000 concludeert CIDI dat niet alleen het aantal antisemitische voorvallen blijft toenemen, maar tevens dat de aard ervan ernstiger wordt. Deze zorgelijke trend is opnieuw zichtbaar in 2002. Het totale aantal door CIDI geregistreerde incidenten nam in het afgelopen jaar met 140% toe naar 337.

LM: Vreselijk! Maar duh – lees ik het goed 337 gevallen?! Zie 2005, 2007, 2008 en 2009 !!

2003

Het jaaroverzicht over 2003 laat een wat positiever beeld zien dan over 2002, toen het aantal incidenten een scherpe stijging van 140% vertoonde. Vanaf 2000 nam het aantal antisemitische voorvallen toe en werd ook de aard ernstiger, concludeerde CIDI in het vorige rapport. Die trend lijkt dit jaar te zijn doorbroken.

2004

Vorig jaar (2003) constateerde CIDI een lichte daling van het aantal geregistreerde incidenten. Dit jaar (2004) is het aantal vrijwel op hetzelfde niveau. CIDI is ervan overtuigd dat deze daling mede te danken is aan het feit, dat zowel op overheidsniveau als op NGO-niveau de bestrijding van antisemitisme op de agenda is blijven staan. Dat stemt enigszins hoopvol en betekent dat dit ook de komende jaren zo dient te blijven. In de conclusie zullen wij dieper ingaan op hetgeen sterke verbetering behoeft, zoals het vrijmaken van tijd en gelden voor het invoeren van antidiscriminatie programma’s op scholen en justitieel optreden. Te vaak blijven grote zaken liggen of worden zij geseponeerd.

LM: baroech Hasjem – hee wacht eens dat is maar 6 jaar geleden en toen leek het dus allemaal ok, want het was dalende? En dit was het jaar van het tram-incident van Gerstenfeld...

2005

Met een totaal aantal incidenten van 159 is het niveau terug naar het jaar 2001. Het zit daar zelfs nog onder.

Het grote verschil met de voorgaande drie jaren, toen het aantal incidenten hoog was, is vooral te danken aan het geringe aantal e-mails en de afname van het aantal scheldpartijen. Opvallend is dat met 9 incidenten in de categorie fysiek geweld deze categorie de op één na grootste is sinds 1999. En dat is zorgelijk.

LM: dit is wel zorgelijk inderdaad – politiebeleid??

2006

Het jaar 2006 laat een aanzienlijke toename zien van antisemitisme in Nederland. Het aantal incidenten is ten opzichte van 2005 gestegen met 64%. In 2005 rapporteerde het CIDI 159 gemelde gevallen van antisemitisme. Over het jaar 2006 zijn dat er 261 geworden. Deze toename is voor het overgrote deel het gevolg van de vele, gemelde antisemitische e-mails, die vaak het directe gevolg waren van de zomeroorlog tussen Israel en Hezbollah. Het bleek weer dat onrust tussen Israel en zijn buren zorgt voor een toename van antisemitische uitingen in Nederland. Kennelijk wordt het taboe op het openlijk uiten van antisemitisme minder, als er kritiek bestaat op het optreden van Israel. Voor de goede orde dient te worden dat CIDI incidenten die uitsluitend beledigend zijn t.a.v. Israel, niet meetelt in zijn jaarlijkse monitor.

LM: hee het stijgt weer – maar er is een reden: de zomeroorlog (hoe bedenk je zo een woord)

2007

Na een uitzonderlijke piek in 2006, laat het jaar 2007 een forse daling zien van antisemitische incidenten in Nederland. Het aantal is zelfs lager dan het niveau van 2005. Een verheugend resultaat, waar echter wel kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden. Omdat bovendien de gegevens voor de jaarlijkse rapportage door het CIDI dit jaar pas zeer laat compleet waren, volstaan wij met een kritisch tussentijds overzicht. Het volledige overzicht van incidenten vindt u in het rapport van komend jaar over de jaren 2007 en 2008.

LM: f-an-tas-tisch – maar wacht eens das 3 jaar geleden? Toen was het antisemitisme dus fors dalende? Wat is het probleem dan? Het was de jaren ervoor ook al dalende? Behalve 2006 dan

2008

Het jaar 2008 was relatief rustig met 108 incidenten, een zeer lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Het jaar was nog niet eens afgelopen toen de Israelische actie in Gaza begon: in minder dan één maand kwamen er 98 meldingen binnen, bijna evenveel als in heel 2008. CIDI rapporteerde deze periode apart en analyseerde de hatemails om te zien wat voor antisemitische ideeën achter de hategolf zaten.

LM: hee 2 jaar geleden was het dus óók zeer rustig, maar 108 incidenten. Maar wacht eens 108 incidenten? Das een 1/3 van 2002!! En ook lager dan in 2005 en 2007 Ik ben de kluts totaal kwijt. Begrijpt u het wel???

2009: Antisemitische incidenten in Nederland scherp gestegen*

Het aantal gemelde antisemitische incidenten in 2009 (167) lag 55% hoger dan in 2008 (108).

LM: ik begrijp er nog steeds niets meer van – we zitten gewoon op het niveau van 2005 en met 167 nog steeds STUKKEN lager dan in 2002 toen er 337 incidenten werden gemeld en in 2006 (ruim 250)??

De stijging geldt ook voor het aantal ernstige voorvallen (geweld, bedreiging met geweld, vernielingen). Vergeleken het jaar 2007 is de stijging zelfs 106%.

LM: dat is natuurlijk ernstig – maar wat wordt daar concreet aangedaan?

Tot juni 2010 zijn er bij CIDI 70 incidenten gemeld, waaruit voorzichtig kan worden afgeleid dat, als er geen maatregelen worden getroffen, dit jaar een zelfde beeld kan hebben als 2009.

LM: over 2010 is het dus gelijk aan 2009 – waar is die stijging dan van Gerstenfeld aka Bolk aka Evers etc – ik begrijp er nogmaals niets van. Bovendien: je kunt stellen dat het scherp gestegen is, je kan ook zeggen dat het op het niveau van 2005 en 2001 (!!) ligt, dat nog steeds beter is dan 2002 en 2006?

Begrijpt u er iets van – ik niet. Of het antisemitisme stijgt inderdaad fors en dan is dat zeer zorgelijk en vereist het doortastend optreden van politie, OM en de Staat der Nederlanden. Of we zitten elkaar allemaal bang te maken in plaats van alert te zijn – wat niet minder zorgelijk is...

7 + 4 = ?
Een stuk naar mijn hart!

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.