Woorden als zegen of als vloek

Leo Mock z”l

vrijdag 22 juli 2016

In twee weken is er weer een hoop gebeurd. Het rare is dat er ongetwijfeld ook veel leuke dingen zijn gebeurd, maar die halen doorgaans de krant niet. Wat blijft hangen zijn helaas de ellende en narigheid in de wereld waarover men in de media hoort. En dus waren er de aanslagen in Irak, de bloedige vrachtwagen-aanval in Nice, moorden op politieagenten in de VS, de mislukte (geplande?) coup in Turkije, ellende in Zuid-Soedan, gedoe rond Italiaanse banken, de naweeën van Brexit en de benoeming van de nieuwe premier van Groot-Brittannië, maar ook de opmerkelijke mededeling dat in Europa jaarlijks meer dan 20.000 doden vallen door de uitstoot van kolencentrales.
Kortom, teveel om op te noemen …

Dichter bij huis kwam de loep nogmaals te liggen op de ouderenzorg die volgens de inspectie nog wel eens te wensen overlaat. Een zwarte lijst van 150 verzorgingshuizen werd opeens openbaar gemaakt, wat de vraag deed rijzen of dat wenselijk is. Want iedereen is opeens expert geworden op het gebied van ouderenzorg en heeft een geriatrische opleiding op zak … Zo was er ook nog het ‘spraakmakende’ wetsvoorstel van Edith Schippers (VVD) inzake ‘verplichte GGZ’.

Van de website ggznieuws.nl:

Er komt een time out-procedure waardoor het mogelijk wordt verwarde personen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen, te observeren. Zo komt er tijd en gelegenheid om vast te stellen wat er nodig is om hen te helpen. Ook wordt de positie en betrokkenheid van de familie van verwarde personen versterkt.

Het landelijk platform GGZ vindt het wetsvoorstel van de minister onaanvaardbaar. In een verklaring van 7 juli schrijft het:

De Minister zoekt hiermee de grenzen van de rechtsstaat op om lastige burgers te kunnen opsluiten. Omwille van het beschermen van de openbare orde gaat zij hiermee voorbij aan de rechtspositie van mensen die zorg nodig hebben. Daarmee is de Wvggz in strijd met internationale verdragen, zoals het onlangs geratificeerd VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.

Ook bleek de gemeente Apeldoorn volgens de Stentor niet te vertrouwen met privacy-gevoelige informatie. Al eerder stelde een artikel in NRC – na onderzoek bij 41 gemeenten – dat persoonlijke gegevens bij gemeenten niet in goede handen zijn. Kortom: ook het project Nederland is nog niet af en vrijheid en rechten zijn niet altijd vanzelfsprekend.

In Israël waren het opnieuw de rabbijnen die voor consternatie zorgden. De benoeming van de nieuwe legerrabbijn Eyal Krim werd inzet van een controverse over ondoordachte / verkeerd begrepen / fundamentalistische / slechts theoretisch-theologisch bedoelde uitspraken (doorhalen wat wel / niet van toepassing is) van deze rabbijn, die hij eerder eens in een internet-responsum deed.

Net nadat de storm hierover weer geluwd was, kwam er weer een nieuwe rabbijnenrel. Dit keer om rabbijn Jigal Levinstein die weer eens van leer trok tegen de LGBT-gemeenschap. De rabbijn werd door sommige collega’s op de vingers getikt (bijvoorbeeld door Feuerstein) maar door anderen, waaronder gezaghebbende rabbijnen als Sjemoel Elijahoe en de opperrabbijn van Ramat-Gan, Jakov Ariel, grotendeels gesteund.

Laten we uit de parasja van de week, Balak (Bemidbar 22:2 - 25:9) in ieder geval meenemen dat onze woorden een vloek of zegen kunnen zijn. De keuze is aan ons …

Sjabbat sjalom!

7 + 3 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.