Stemmen

Leo Mock z”l

vrijdag 25 januari 2013

Het circus begon allemaal al zo’n maand geleden volgens de Yediot, toen uit de kringen rond de Satmer Rebbe (deze dus) doodleuk vanuit New York werd aangekondigd dat men elke Israëlische burger die afziet van zijn stemrecht 100 dollar zal betalen (contant?) – als hij zijn identiteitsbewijs of rijbewijs in bewaring geeft … Ook zou men 25.000 dollar aan elk religieus instituut doneren dat zijn leerlingen zou indoctrineren om vooral niet te gaan stemmen. Een (mogelijke) overtreding van de kieswet, oordeelden sommigen in het Heilige Land. Bang voor een arrestatie was men echter niet, want de Satmer Rebbe zou vergezeld van circa 2000 sjokkel-grage en dawwen-gevaarlijke chassidiem naar het Heilige Land komen. Zie maar eens een belangrijke rebbe te arresteren, omringd door duizenden aanhangers en bewonderaars … Bovendien zouden er ook senatoren uit Amerika worden meegenomen om een arrestatie te verhinderen! Lees het hier in het Engels.

En inderdaad, hij kwam! Aanleiding was een trouwerij van zijn kleinzoon. Een aanleiding die werd aangegrepen voor het houden van een manifestatie waarin de Satmer Rebbe zijn visie geeft op de verkiezingen, het Zionisme, en verwante thema’s. Afgelopen maandag – twee dagen voor de verkiezingen – werd een grote manifestatie belegd op het inmiddels legendarische Sjabbat-plein (Kikar haSjabbat), een historisch bolwerk van robuust religieus leven op de grens van Ge’oela en Mea Sje’ariem. Lees het hier. Het is dé plaats voor demonstraties en belangrijke religieuze bijeenkomsten voor de oude Charedische bevolking van Jeruzalem. Zelf heb ik hier in de jaren ’80 van de vorige eeuw demonstraties gezien tegen de overtreding van de sjabbat, die soms grimmig werden …

Maar afgelopen maandag verliep het allemaal rustig – ondanks het feit dat er meer dan 10.000 (!) mensen aanwezig zouden zijn volgens de Yediot. Speerpunten in zijn toespraak waren de dreigende dienstplicht voor ultra-orthodoxe mannen en de verkiezingen. ‘Stemmen voor de verkiezingen is de zwaarste zonde uit de Tora’, zou hij gezegd hebben – hierbij vooral doelend op de ultra-orthodoxe partijen die wèl in de Knesset zitten en waarvan hun achterban elke vier jaar braaf naar de stembus gaat. De Knesset zou verder het Parlement van Farao zijn, en de Zionisten zijn Amalek(ieten). Niet echt een bijdrage aan een gezellig, vreedzaam religieus klimaat … Enfin, voor wie Iwriet leest: kijk hier.

‘Gelukkig’ zijn er ook rabbijnen die juist vinden dat stemmen op de verkiezingsdag een mitswe, een religieus gebod is! Onze rabbijn Aviner (ja die van de afgelopen twee weken …) bijvoorbeeld. Tijdens een praatje in Mechon Meir zou de rabbijn hebben uitgelegd dat het een plicht van de Tora is om een staatsbestel te hebben. In de Tora is dat een koning, dat kan nu niet – dus kies je burgers als politici om de staat te leiden. Zoiets. Door te stemmen heb je invloed op de staat en creëer je kansen om dingen te verbeteren. Aviner herinnert ons er (terecht) aan wat een voorrecht het is dat we een staat hebben met zelfbeschikking. Iemand die voor de eerste keer gaat stemmen mag/moet daarom Sjeheechejanoe zeggen – omdat het iets vreugdevols is om te stemmen in de Joodse staat! Daar hoorde natuurlijk ook een stemadvies bij: haBajit HaYehudie voor Aviner (weinig verrassend). Lees het hier.

Ook de gematigde rabbijn David Stav (kandidaat voor de functie van opperrabbijn vanuit de relieus-zionistische stroming) beweert overigens dat het een bijbels gebod is om te stemmen – lees hier. En zo zijn er veel rabbijnen die vinden dat het een mitswe is. De ultra-orthodoxe rabbijn Steineman zou zelfs gezegd hebben dat zelfs een chatan (bruidegom) – die normaliter vrijgesteld is van allerlei religieuze geboden op zijn trouwdag en de feestweek van de Sjewa Berachot – moet stemmen. Vooral ook omdat het een bijbelse plicht is om naar de rabbijnen te luisteren die zeggen dat er gestemd moet worden … Vrijwel hetzelfde zou ook door de Belzer Rebbe zijn gezegd. Zullen we religie en staat misschien eens scheiden in Israël?

Tot slot: kreeften, krabben en ander waterongedierte voelen mogelijk tóch pijn! Terwijl ze al eeuwen in kokend water worden gegooid – onverdoofd. Terwijl ik altijd dacht dat ze het zo leuk vinden, dat zwemmen in kokend water. Niet dus:

De behandeling van schaaldieren zoals krabben, kreeften en garnalen zou heroverwogen moeten worden door de voedselindustrie, omdat ze waarschijnlijk toch pijn voelen … Toch blijft het moeilijk om aan te geven wanneer ongewervelden pijn voelen, omdat wetenschappers niet altijd zeker zijn over het verschil tussen reflex en pijn. Al stapelt het bewijs ervoor zich dankzij dit soort studies langzaamaan op. Vooralsnog worden schaaldieren, in tegenstelling tot vissen, in de EU niet ingedeeld bij dieren die gevoel hebben. (bron: nu.nl)

Tja, zelf eet ik die dingen niet vanwege de Tora en zo, maar toch … Over Tora gesproken: die wordt volgens de rabbijnen nog wel eens met water vergeleken: ‘Laat een ieder die dorst heeft, naar het water komen …’ zegt de profeet Jesjaja (55:1). Gratis water, volgens hem – ja, zelfs wijn en melk zijn gratis! Maar de Tora zou ook een medicijn zijn: Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen (Spreuken 3:8). Ik zie beiden samenkomen in onze tijd:

Er zitten meer geneesmiddelen in het Nederlandse drinkwater dan nodig. Dat kan voorkomen worden door betere zuiveringsinstallaties, maar dit zou waterzuivering duurder maken … Er zijn ongeveer 200 soorten geneesmiddel aangetoond in Nederlands oppervlaktewater. Voorbeelden van veel in drinkwaterbronnen voorkomende geneesmiddelen zijn de antibiotica sulfamethaxol en erytromycine, pijnstillers ibuprofen en diclofenac, cholesterolverlager bezafibraat en een middel tegen epilepsie en stemmingsstoornissen carbamazepine. In drinkwater zelf werden 15 geneesmiddelen gevonden en komen carbamazepine en pijnstiller acetylsalicylzuur het meest voor.
(bron: nu.nl)

Het Einde der Tijden? Zou het dan tóch allemaal waar zijn?

Sjabbat sjalom!

Reageren op dit item is niet meer mogelijk.
nooit heb ik begrepen dat men, orthodox of niet gebruik maakt van de veiligheid van de staat, en er niets aan doen. Ik denk dat o.a. de jeshiva mensen geen geschiedenis leren, en zeker niet onze eigen. Zie inleiding van kinoth ( de oude nederlandse) de selichoth, ook de oude vertaling) hoe wij joden in de oude tijden zijn vermoord en verder \"behandeld\" Doordat niet te weten, doe je niets. Oplossing die inleiding in het Iwrith en jiddisch vertalen en publiceren. Sjabbat sjalom, Benno

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008