Een Rotterdams Poeriem-sjpiel

Leo Mock z”l

vrijdag 17 maart 2017

Gedurende enkele secondes trapte ik er in. In de Poeriem-grap van het NIW. Ik bedoel: rabbijn Jacobs en de ChristenUnie zag ik ergens wel samengaan. Maar de rabbijn op twee christelijke lijsten leek me ook voor hem weer wat veel … Argwanend bekeek ik het meer uitgebreide bericht op de IPOR-website, om definitief tot de conclusie te komen dat het een grap was. Wel een geslaagde, omdat hij in ieder geval niet ten koste van iemand ging. Bovendien is het een slimme manier om alsnog een kiesadvies te geven via een omweg van de Poeriem-grap. Ongetwijfeld zullen sommige mensen erin getrapt zijn, vooral in christelijke kringen denk ik.

Bij nader onderzoek lijkt het overigens niet zo eenvoudig om als orthodoxe Jood op de kieslijst van de ChristenUnie te komen. Op de website lees ik dat je minimaal 18 jaar moet zijn en “je de Nederlandse nationaliteit bezit of als je als ingezetene kiesrecht bezit voor Nederlandse verkiezingen”. Tot zover geen probleem. Maar iets eerder op dezelfde pagina lees je het volgende:
“De ChristenUnie is een politieke partij, die met zoveel mogelijk christenen uit de Nederlandse samenleving gestalte wil geven aan de opdracht om het Woord van God als uitgangspunt te nemen voor ons politieke handelen.
Elk lid moet de grondslag en het doel van de partij onderschrijven. Hierin geven we aan dat onze politieke visie gebaseerd is op de Bijbel, het Woord van God. De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.”

Tja dat ‘moet’ klinkt allereerst wat dwingend zou ik zeggen. Bovendien blijkt die grondslag het volgende te behelzen:
“Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.”

Deze wat particularistische formulering zal Joden ook niet direct aanspreken, hoewel sommigen zich aangetrokken voelen tot de CU vanwege bepaalde standpunten, waarden en normen die ze uitdragen.

Dan was er nog het Poeriem-sjpiel dat zaterdagavond – ingaande Poeriem – werd opgevoerd in Rotterdam. Er was dit keer voor een spannend thema gekozen – één van de ministers van de Perzische koning mocht niet met zijn vliegend tapijt invliegen, de andere mocht niet per koets uit Duitsland komen. Vooral de tot de tanden gewapende anti-terreur eenheid gaven het geheel een levensecht tintje. Een Rode Zee van buitenlandse vlaggen en enkele ‘Allah is groot’-roepende figuranten gaven het geheel een authentiek Midden-Oostelijke cachet. Ook de decors waren goed gebouwd – compleet met plantenbakken die vanaf balkons op figuranten werden gesmeten. Ik zat aan het beeldscherm gekluisterd tot de kleine uurtjes van deze Poeriem-nacht …

Maar ja misschien is alles wel een Poeriem-sjpiel. Het hele heelal één groot Poeriem-sjpiel. Volgens een steeds populair wordende theorie leven we in een hologram. Misschien zijn we wel een computersimulatie. Enfin lees het recente artikel in de Volkskrant. Het rare van dit soort theorieën en het enthousiasme waarmee ze worden ontvangen, is dat het er eigenlijk niets toedoet. Als ik toch niet aan deze simulatie, hologram of illusie kan ontsnappen dan is die illusie de enige werkelijkheid die ik ken. Bovendien behoort het tot de menselijke conditie om juist heel veel van die ‘illusie’ of hologram te willen maken. Om het goed te hebben en niet te lijden. Ook hebben alle menselijke samenlevingen regels over goed en kwaad, over het morele en het immorele. Omdat – illusie of niet – onrecht en lijden ons doorgaans stoort. Dus hoe relevant is dan de ‘werkelijkheid’? Of is het doel om zo snel mogelijk aan de illusie te ontsnappen richting de ‘echte werkelijkheid? Een soort moderne gnostiek met The Matrix als kerker van de ziel …

Tja en dan ten slotte de verkiezingen. Misschien ook allemaal een illusie en hologram. Omdat de echte politiek in torentjes, achterkamertjes, bedrijfslobby’s, golfbanen en clubs wordt gemaakt. Toch geldt ook hier dat we al duizenden jaren in ieder geval het gevoel willen hebben dat we er controle en sturing over hebben. Blijkbaar zit daar dus een waarheid in. Laten we de verworven democratische rechten van de afgelopen honderden jaren dus a.u.b. niet bij het grof vuil zetten, in ruil voor de nieuwe zogenaamde no-nonsense en efficiënte politiek met de kiezer als stemkastje, eindeloze referenda et cetera.

En laat nou net kiezen en vrije wil ook een belangrijk religieus thema zijn. Dat zal ook wel niet zomaar zijn, en een werkelijkheid bevatten, zelfs als we vaak voornamelijk onze hersenen, instincten of gewoonten zijn …

Sjabbat sjalom!

7 + 1 = ?

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Columns 2010

Columns 2009

Columns 2008

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.