inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Columns

Weblogs disclaimer

Salomon Bouman

Salomon Bouman (1937) was gedurende 37 jaar correspondent voor NRC-Handelsblad, De Standaard en de Nederlandse radio in Israël. Alvorens zich in 1965 in Israël te vestigen was hij parlementair verslaggever van Het Parool. Bouman studeerde internationale betrekkingen aan Science Po in Parijs en aan de Johns Hopkins University, SAIS, School for Advanced International Studies in Bologna. Voor NRC-Handelsblad berichtte hij ook uit Washington, Cairo, Amman, Cameroen, Duitsland en de meeste Oost-Europese landen. Hij woont nu in Bilthoven. Bouman heeft een zoon en dochter in Israël en vier Israëlische kleinkinderen. De afgelopen drie jaar heeft Salomon Bouman twee boek gepubliceerd: 'Israel tussen hoop en vrees, van socialistische pioniersgeest naar kapitalisme. Uitgegeven door AUP, Amsterdam University Press. En een roman 'Ontmoeting en misverstand', heilig is de drager van onheil, uitgegeven door Amphora, Amsterdam.

vrijdag 24 juni 2016

NRC-Handelsblad heeft vanuit een journalistiek oogpunt boeiende onderzoeksjournalistiek gepleegd. Een jaar lang hebben twee journalisten van de krant, onder wie Leonie van Nierop, oud-correspondente in Israël, geploeterd om te bewijzen dat een minister de wet heeft overtreden.

De minister van sociale zaken, Lodewijk Asscher, heeft volgens de krant met medeweten van premier Mark Rutte AOW-gerechtigde Nederlandse kolonisten de hand van de liefde boven het hoofd gehouden. De wet is duidelijk: de uitkering van de AOW voor deze categorie kolonisten moet worden gekort omdat zij in bezet gebied wonen dat volgens het internationale recht geen deel uitmaakt van de staat Israël.

Het gaat volgens NRC slechts om 81 Nederlanders die zich in bezet gebied hebben gevestigd en aanspraak maken op de AOW waarvoor ze hebben betaald.
Het ging de onderzoekjournalisten niet om Israël in een kwalijk daglicht te stellen maar om ‘gerechtigheid’, zoals Leonie van Nierop zei. Een minister mag de wet niet naar zijn persoonlijke voorkeur of emotie aanpassen.

Het parlementaire debat over deze zaak toonde aan dat minister Asscher minimale politieke schade heeft opgelopen. Parlementariërs uit de linker hoek hadden geen begrip voor het argument dat er onder de AOW-gerechtigden in bezet gebied ook overlevenden van de Holocaust zijn.

Als het puntje bij paaltje komt, hebben volgens minister Asscher slechts vier AOW-ers die in bezet gebied en/of in het geannexeerde deel van Jeruzalem wonen, onrechtmatig een uitkering gekregen waarop had moeten worden gekort. Dus geen 81 zoals NRC schreef. En, zo zei hij, de Kamer had eerder besloten dat Holocaust-slachtoffers waar ook ter wereld, dus ook in bezet gebied, een volledige AOW-uitkering krijgen. Ik weet niet wat het vervolg van deze storm in een glas water is. Heeft NRC documenten waaruit blijkt dat minister Asscher de Kamer onjuist heeft ingelicht?

Aan de reacties heb ik gemerkt dat het blootleggen van deze affaire naar anti-Israëlgevoelens riekt. NRC heeft trouwens, als het om begrip voor Israël gaat, geen goede naam in Joodse kringen.

Het ging de onderzoeksjournalisten niet om Israël direct of indirect te pesten, maar om het sjoemelen met de wet aan te tonen. Dat is de taak van de journalistiek.
Zo kwamen Israëlische media er achter dat premier Benjamin Netanjahoe tijdens een bezoek aan New York zijn haar voor 1.600 dollar had laten knippen! Dat was ook een staaltje geslaagde onderzoeksjournalistiek. De onthullingen over de buitensporig luxueuze levensstijl van Benjamin en Sarah Netanjahoe houden aan. Zou Benjamin wel eens de eenvoudige woning van David Ben Goerion hebben bezocht of op bezoek zijn geweest bij Menachem Begin? En bij Golda Meir, die voor Kissinger zelf in haar keukentje koffie zette? Die tijden zijn voorbij. De Netanjahoe’s leven op zo’n grote voet, daar past geen normale schoen op. En wat doet dat met zijn politieke denken?

   Deel dit bericht: Facebook  Facebook

Reacties

Jack Klaber

zaterdag 25 juni 2016
Als de heer Bouman, die ik jaren lang graag toe hoorde als Israël correspondent van de radio in de jaren zestig, ook zijn speurwerk tot in de puntjes had verzorgd, dan had hij tenminste bij de, als vaststaand feit geschreven regel: ".... omdat zij in bezet gebied wonen dat volgens het internationale recht geen deel uitmaakt van de staat Israël. " een juridische relativering erbij gezet zodat een ieder begrijpen kon dat dit "feit" niet door iedereen als vaststaand wordt gezien!

Even een beknopt overzicht hoe velen zoals wij, Zionisten en burgers van Israël de zaken zien:
Jeruzalem en Judea & Samaria (door onze vijanden "Westbank" genoemd) was tot 1922 deel van het Turks, Ottomaanse Rijk dat zich in WWI bij de asmogendheden aansloot en uiteenviel na verlies van WWI. De overwinnaars Engeland en Frankrijk verdeelden het Midden-Oosten in twee invloedssferen en tekenden op kaarten nieuwe grenzen van op te richten landen zoals o.a. Irak, Syrië, Libanon. Dit "onderonsje" werd historisch bekend als het Sykes-Picot verdrag van 1916.
In het door de pas opgerichte Volkerenbond gehouden vredesconferentie in San Remo in 1922 werden Franse en Britse protectoraten en mandaten opgezet. Brittannië kreeg in het hele gebied ten zuiden van het Franse mandaat voor Syrië en Libanon en ten noorden van het reeds opgerichte protectoraat Saoedi-Arabië en ten westen van het nieuwe land Irak, de taak het mandaat voor Palestina op te richten waarbij de Balfour verklaring van 1917 (waarin de Britse regering beloofde in dit gebied een joodse tehuis te stichten) als integrale opdracht werd ingevoegd. Het probleem was echter dat niet gespecificeerd werd of het het hele gebied, of slechts een deel (en welk deel precies) van het mandaat, hiermee bedoeld werd.
In 1923 werd reeds het gedeelte ten oosten van de rivier de Jordaan afgesplitst van het mandaatgebied en als protectoraat van het emiraat Trans-Jordanië opgezet met een emir uit Saoedi-Arabië.
Tevens werd bepaald dat het verboden was voor de Joden om zich hier in dit protectoraat te wonen of zich te vestigen.
Reeds in 1920 begon de moefti van Jeruzalem, Amin Al-Husseini, al met haat te prediken tegen de Joden hetgeen culmineerde in de pogrom van Hebron in 1929 waarbij 70 Joden werden afgeslacht en vernielingen aan joods bezit in het gehele mandaatgebied plaats vonden. Hij begreep, tegelijk met, maar wel onafhankelijk van, een andere leider in Europa (jawel, Adolf Hitler, jimach schemo wezichro! "=moge zijn naam en herinnering uitgewist worden!") dat antisemitisme oftewel Jodenhaat de beste energiebron voor politieke invloed is.
De Joden (die toen Palestijnen genoemd werden door de Arabieren die zichzelf Arabieren of Syriërs noemden) begrepen dat een burgeroorlog tegen hen gevoerd werd en begonnen zich te organiseren in militair opgezette actiegroepen om zichzelf en de joodse bevolking te verdedigen
In 1937 kwamen de Britten, na bittere gevechten waarbij zijzelf tot doelwit werden door zowel Joden alsook Arabieren, tot het inzicht dat het gebied opgesplitst moest worden in tweeën, te weten een Joods en een Arabisch gebied en het plan kreeg de naam van de voorzitter van die commissie, Arthur Peel.
Toen het mandaat na 25 jaar afliep in 1948 was WII al voorbij en was de Volkerenbond overgegaan in de Verenigde Naties die alle verplichtingen en verdragen van de voormalige Volkerenbond overnam.
Zodoende werd 29 november 1947 in de Algemene Vergadering een stemming gehouden om in het gebied van het Britse Mandaat volgens het verdelingsplan van Peel twee staten op te richten: een Joodse staat en een Arabische Staat. Deze resolutie werd aangenomen (de bekende resolutie 181, VN verdelingsplan voor Palestina) en door de Joodse bevolking in Brits Palestina geaccepteerd, maar niet door de Arabische landen! De rest is de bekende geschiedenis van de onafhankelijkheidsoorlog waarin de Joden tegen 5 Arabische landen moesten vechten om niet in de tweede Holocaust uitgemoord te worden door legers en bendes die goed opgeleid waren en wel door gevluchte nazi's die in het Midden-Oosten hoog geplaatste posities aangeboden kregen om de Arabieren te leren hoe je Joden moet uitroeien.
Volgens internationaal prominente juristen zoals Alan Dershowitz is daarom het gebied van Jeruzalem en Judea & Samaria (ook Gaza) tot de dag van vandaag nog steeds betwist gebied dat nog nooit onder wettelijke, soevereine macht is geweest sinds het mandaat in 1948 na 25 jaar ten einde liep.
In andere woorden, dit gebied dat in de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog door het Trans-Jordaanse leger werd veroverd is nooit legaal Trans-Jordaans bezit geweest! Gaza is in 2005 ontruimd en volledig overgedragen aan de PA en moet daarom sindsdien buiten beschouwing gelaten worden in PA betreffende zaken, aangezien HAMAS en PA vijandelijke groeperingen ten aanzien van elkaar zijn. Dat Trans-Jordanië in 1948 dit gebied onmiddellijk de Westbank ging betitelen (je kunt moeilijk zo'n gebied "Judea" -Joods- blijven noemen, nietwaar?), annexeerde en de naam van het koninkrijk Trans-Jordanië in Jordanië veranderde, werd alleen erkend door Brittannië (logisch....) en Pakistan (toen al een extreem islamitische Staat).
Israël bevrijdde na 19 jaar in 1967 dit gebied in de Zesdaagse oorlog waarin Jordanië Israël aanviel, zelfs nadat Israël via geheime kanalen koning Hussein waarschuwde zich niet in te mengen of de consequenties te aanvaarden.
In de twee bilaterale vredesverdragen die Egypte (1979) en Jordanië (1994) met Israël sloot werden de internationale grenzen tussen die twee landen en Israel vastgelegd met uitzondering van de Gazastrip en Judea & Samaria wiens grenzen met Israël in toekomstige vredesonderhandelingen met de Palestijnen (de Arabieren in Israël, Gaza en Judea & Samaria noemen zich sinds 1964 Palestijnen) overeengekomen moesten worden.
Egypte en Jordanië hebben dus formeel afstand gedaan van deze gebieden en hebben geen vorderingen meer op Israël hieromtrent!
Sinds 1993 onderhield Israël met een delegatie van Arabieren uit de gebieden onderhandelingen in Oslo en werden twee verdragen gesloten waarbij in het laatste verdrag (Oslo II) o.a. Judea en Samaria in 3 gebieden werd verdeeld: gebied A, gebied B en gebied C. Gebied C kwam volledig onder Israëlisch bestuur (civiel als ook veiligheid), gebied A volledig onder PA bestuur (civiel als ook veiligheid). PA=Palestijnse Autoriteit, het nieuw opgerichte bestuur van Arabieren in de gebieden. Tussen gebied A en gebied C bestaat een soort bufferzone, genoemd gebied B dat onder PA bestuur staat en voor veiligheid het Israëlisch militaire gouvernement verantwoordelijk is. Ter zijner tijd zou ook de PA volledige soevereiniteit krijgen over gebied B.
Tot zover de geschiedenis.

Het ondertekenen van het verdrag tussen Israël en de PA in Washington 1994 werd door de EU officieel bijgewoond en zodoende is de EU wettelijk verplicht dit verdrag erkennen, te impliceren en zich naar de paragrafen te richten in alle toekomstige bilaterale betrekkingen tussen de EU, Israël en de PA.
De consequenties van het Oslo II verdrag heeft de EU volkomen ter zijde geschoven en doet alsof het gehele gebied van Judea & Samaria Arabisch gebied is, daar uit volgend illegaal door Israël bezet en zodoende Israël zich tegen de conventie van Genève verstoot en de conceptie rondbazuint dat Israël dagelijks in dit gebied oorlogsmisdaden pleegt!
Deze vijandelijke en partijdige buitenlandse politiek zal historisch als een zwarte bladzijde in de moderne geschiedenis van Europa opgeslagen worden!!!
Het wordt daarom volgens vele Nederlandse, Joodse expats, zoals ik en ook talloze, over de wereld verspreide Zionisten, hoog tijd dat fatsoenlijke landen, zoals Nederland zich graag wil laten voordoen, het voorbeeld van Brittannië volgen en de EU verlaten opdat ieder land zelf kan beslissen of het een onpartijdige, evenwichtige Midden-Oosten politiek wil bedrijven of niet.

De Joden hebben elk redelijk vredesplan sinds 1937 (het verdelingsplan van Peel) en daarna ook de VN resolutie 181 van 1947 geaccepteerd, maar tot de dag van vandaag is nog steeds elk vredesinitiatief door Arabisch land of PA geboycotteerd. De EU buitenlandse politiek t.o.v. Israël is buitensporig negatief, bevooroordeeld en zelfs vijandig. Ook Nederland staat niet achter en is er als de kippen bij als Israël weer eens veroordeeld moet worden. De hypocrisie schreit ten hemel!
Tot de dag van vandaag weigert elk PA politicus een toekomstige JOODSE staat te erkennen. De Pa politici doen alsof zij een Israël met grenzen achter de Groene Lijn (demarcatielijnen oftewel wapenstilstandslijnen van de onafhankelijkheidsoorlog van 1948) willen accepteren, maar tegelijk onder geen enkele voorwaarde dit Israël als een joodse staat willen accepteren. Zij propaganderen ook openlijk dat in Judea en Samaria geen enkele Jood mag blijven en dat het recht op terugkeer (eventueel restitutie) van alle Palestijnse vluchtelingen van 1948 (ondertussen met 2, 3 en 4 generatie zo'n 7 miljoen.....) naar hun voormalige woonplaatsen in Israël een absolute voorwaarde moet zijn bij elke toekomstige onderhandelingen. Daarom weigeren ze ook al enkele jaren elke optie of gelegenheid om in gesprek te komen met Israël.
Deze week was onze president Rivlin in België op staatsbezoek. Ook Abbas, de inofficiële (hij is al 7 jaar over zijn wettelijke ambtsperiode....) PA president bezoekt op het ogenblik Brussel. Maar sloeg een gelegenheid af om Rivlin te ontmoeten voor een gesprek: QED.
De Jodenhaat en antisemitische hetze via media wordt openlijk door de PA gevoed en is direct verantwoordelijk voor de ongelooflijke moordaanslagen door Palestijnen van wel haast elke leeftijd dagelijks sinds haast een jaar voortduren en gedurende de haast 100 jaar dat het conflict bestaat tienduizenden Joden het leven heeft gekost. Dat dit ook tienduizenden Arabieren het leven gekost heeft, telt helaas in de Arabische mentaliteit niet. In de laatste 5 jaar zijn hier nog geen 150 km. verder weg zo'n vijf honderd duizend doden gevallen, ja een half miljoen!!! Ik heb het over de verschrikkelijke burgeroorlog in Syrië waarvan jullie nu sinds verleden jaar ook al in betrokken zijn. Er wordt van honderd duizenden Syrische vluchtelingen in Europa gesproken, maar wereldwijd zijn er meer dan 10 miljoen Syrische vluchtelingen......

Ik kan nog uren doorgaan met het opsommen van makkelijk te verifiëren feiten die nooit in Nederlandse media verschijnen (afgezien van artikelen van de joodse journalist Leon de Winter), maar ik laat het deze keer hierbij.
Het is toch al een behoorlijk lange 'longread' geworden......

Uw reactie:

vul de beveiligings-code in
jul 2020Trump en Netanjahoe
jul 2020China
jul 2020Rutte
jul 2020Nir Baram
jul 2020Ultimatum
jun 2020Plan Trump
jun 2020Changes
jun 2020George Floyd
jun 2020Te hoog spel
mei 2020Rechters in Jeruzalem
mei 2020Mandelblit
mei 2020Ben-Goerion
mei 2020Hoog spel
mei 2020Calmeyer
apr 2020Corona
apr 2020Eenheid
mrt 2020Harry
mrt 2020Einde
mrt 2020Arabisch protest
mrt 2020Het ware gezicht
feb 2020Sanders
feb 2020Raja Bandar
feb 2020Raoul
feb 2020Geschiedenis
jan 2020Doodsteek
jan 2020Gas
jan 2020Pers
jan 2020Iran
dec 2019Jonathan
dec 2019Krijt
dec 2019Efraim
nov 2019Crisis
nov 2019Provocatie
nov 2019Taxi
nov 2019Rabin
nov 2019Protest?
okt 2019Kanariepiet
okt 2019Sport
okt 2019Sjana tova
sep 2019Apartheidsstaat?
sep 2019Verkiezingen
sep 2019Judea en Samaria
sep 2019Peilingen
aug 2019Trump
aug 2019Waarschuwing
aug 2019Haat
aug 2019Els
jul 2019Peretz
jul 2019Barak
jul 2019Lakmoestest
jun 2019Assimilatie
jun 2019Verdelers
jun 2019Verrechtsing
jun 2019Aangebrand
mei 2019Hightech
mei 2019Droomvrede
mei 2019Donkere wolken
mei 2019Gaza
mei 2019Excessen
apr 2019Geen Palestijnse staat
apr 2019Zure vruchten
apr 2019Verkiezingen
mrt 2019Vergif
mrt 2019Ilhan Omar
mrt 2019Mark Blaisse
mrt 2019Amandelen
mrt 2019Macht
feb 2019Polen
feb 2019Knops
feb 2019Gantz
feb 2019Analyse
jan 2019Democratie
jan 2019Oz
dec 2018Yaniv Sagee
dec 2018Netanjahoe
nov 2018Haat
nov 2018Luns en de Golan
nov 2018Mini-oorlog
nov 2018Jan Brokken
nov 2018Pittsburgh
okt 2018De Amerikaanse Israël-lobby
okt 2018israël en Saoedi-Arabië
okt 2018Songfestival
okt 2018Twee maal Israël
sep 2018Naar sjoel
sep 2018UNRWA
aug 2018Indië
aug 2018Krom denken
aug 2018Overpeinzingen
aug 2018Hitler
jul 2018Israël rechts
jun 2018Zuurstof
jun 2018Ballon
jun 2018Diner
jun 2018Sjoel Deventer
mei 2018Anne
mei 2018Toch
mei 2018Geen akkoord
mei 2018Ze doen ons niets
apr 2018Moed
apr 2018Iran
apr 2018Weer
mrt 2018Haggada
mrt 2018Kim en Trump
mrt 2018Boek Hinke Piersma
mrt 2018Syrië
feb 2018Grossman
feb 2018Israël en Poetin
feb 2018Netanjahoe
feb 2018Protesten
jan 2018Impressie
jan 2018Film
jan 2018Dr. Aref
jan 2018Israëlische Arabieren
dec 2017Ambassadeurs
dec 2017Fiddler
dec 2017Trump
dec 2017Koeweitse schrijver
nov 2017Storm
nov 2017Aardbeving
nov 2017Herdenking Rabin
nov 2017Verwarrend
okt 2017Hightech perikelen
okt 2017Netanjahoe
okt 2017De Iraanse deal
okt 2017Trump moment
okt 2017Duitsland
sep 2017RM in Londen
sep 2017Mossad
sep 2017Channa
sep 2017Generaals
aug 2017Angst
aug 2017Kritiek
aug 2017Kushner
jul 2017Twitter
jun 2017Vrouwen
jun 2017Leugendetector
jun 2017Dan Bavly
jun 2017Fake News
mei 2017Geld stinkt niet
mei 2017Torpedo
mei 2017Onmacht
mei 2017Vrede?
apr 2017Sjoa
apr 2017Explosie
apr 2017Assad
mrt 2017Hamas
mrt 2017Merkel
mrt 2017Trump de Messias?
mrt 2017God
mrt 2017Een zwarte lijst
feb 2017Verwarring
feb 2017Witte Huis
feb 2017Zaken doen met Trump
feb 2017Trump behagen
jan 2017Ma’alé Adomiem
jan 2017Net Trump
jan 2017Vijf ex-chef-stafs
jan 2017Donald en Benjamin
dec 2016Friedman
dec 2016Ronit
dec 2016Pijnlijk
dec 2016Brand in Israël
nov 2016Israël en Trump
nov 2016Trump
nov 2016Qatar
okt 2016Israëlische Arabieren
sep 2016Peres
sep 2016NYT
sep 2016Nir
sep 2016Hillary
sep 2016China
aug 2016Poetin-Netanjahoe
aug 2016Hedy
aug 2016Ankie
jul 2016Bloeme Evers
jul 2016Dyab Abou Jahjah
jun 2016Asscher
jun 2016Trump
jun 2016De tijd dringt
jun 2016Lieberman
mei 2016Harakiri
mei 2016Een naar gevoel
apr 2016Moeilijk
apr 2016Andere wind
mrt 2016EU-crisis
mrt 2016Dustin
mrt 2016Zege Sanders
mrt 2016Joden in de familie
feb 2016Mead
feb 2016Olmert
feb 2016Bernie Sanders
feb 2016Vrouwen bij de Klaagmuur
jan 2016Joodse gezanten
jan 2016Gelijk
jan 2016Angst
jan 2016Geld
dec 2015Silvan
dec 2015Zee
dec 2015Sarid
dec 2015IDFA
nov 2015Nogmaals ISIS
nov 2015ISIS
nov 2015Tot de vulkaan uitbarst
nov 2015Rabin
okt 2015Eurotherapie
okt 2015TV-beelden
okt 2015Kafka
sep 2015Hek
sep 2015Barenboim
aug 2015Onthullingen
aug 2015Boemerang
aug 2015Doodstraf
aug 2015Gay Parade
jul 2015Turkije
jul 2015Wenen
jul 2015Drie maal schaamte
jul 2015Michael Oren
jun 2015Druzen
jun 2015EU – Griekenland – VS - Rusland
jun 2015Voet
jun 2015Rivlin
mei 2015Goochelen
mei 2015Nieuwe regering
mei 2015Anne Frank
apr 2015Getallen
apr 2015KNVB
apr 2015Pesach
mrt 2015Telefoontje
mrt 2015Rozen met doornen
mrt 201517 Maart
mrt 2015Bibi in de Senaat
feb 2015Angst
feb 2015Vete
feb 2015Machtsevenwicht
jan 2015Arabische partij
jan 2015Vrouwen
jan 2015Moord
jan 2015Livni
dec 2014Islammacht
dec 2014Hillary
dec 2014Democratie
nov 2014Komedie
nov 2014Sarona
nov 2014Moord
nov 2014Ha’aretz
okt 2014Intifada?
okt 2014Dollars voor Gaza
okt 2014ISIS
okt 2014Monster
sep 2014Sjana tova!
sep 2014Dialoog
sep 2014Intern zielsdebat
sep 2014Opiniepeiling
aug 2014Voor afwijkende meningen is geen plaats
aug 2014Moord
aug 2014Bovenmenselijke moed
aug 2014Bestand
jul 2014Gaza-oorlog
jul 2014Te lang
jun 2014Israël en de Palestijnse economie
jun 2014Pius de Twaalfde
jun 2014Houthakker gezocht
jun 2014Rivlin
mei 2014Paus Franciscus
mei 2014Anti-Defamation League
mei 2014Amos Oz
mei 2014Hamas
apr 2014De woede van Obama
apr 2014Geen vrede
apr 2014Corruptie en bezetting
mrt 2014Staking bij ‘buitenlandse zaken’
mrt 2014Heidegger en Arendt
mrt 2014CIDI en antisemitisme
mrt 2014Kerry als piloot
feb 2014Alice Herz-Sommer
feb 2014Water
feb 2014Premier Lieberman
feb 2014Kerry
jan 2014Shulamit Aloni
jan 2014Ivriet
jan 2014Van Bommel
jan 2014Ontboezeming
jan 2014Nieuwjaar
dec 2013De Russen komen
dec 2013Afrikanen
dec 2013Druk op Bibi
dec 2013Arik Einstein
nov 2013Iran-akkoord
nov 2013Het gewicht van de geschiedenis
nov 2013Kinderen van Teheran
nov 2013Christenen in Jeruzalem
nov 2013Goed en slecht nieuws
okt 2013Qatar
okt 2013Spijkerbroek en Twan
okt 2013Peres in Nederland
sep 2013Robama
sep 2013Bach
sep 2013Een ander Midden-Oosten
aug 2013Advies aan minister Timmermans
jul 2013Ron Demer
jul 2013Spionage
jun 2013Bedoeïenen
jun 2013Peres
jun 2013Yoram Kaniuk
jun 2013Haat
mei 2013Hannah Arendt
mei 2013Vluchten
mei 2013Koninkrijk
apr 2013Conclusie
apr 2013Voices of the Levites
apr 2013Islam
apr 2013Gas
mrt 2013Obama tovert
mrt 2013Obama in Israël: 'Yes you can'.
mrt 2013Kritiek op Nederland
mrt 2013Foto
mrt 2013Lincoln
feb 2013IJsjes
feb 2013Hartman
feb 2013Obama naar Israël
feb 2013Egypte
jan 2013Er is toekomst
jan 2013Amerikaans isolationisme
jan 2013Nieuwe verhoudingen
jan 2013Peres
dec 2012Emoties
dec 2012Omroep
dec 2012Straffen
nov 2012Verrassingen
nov 2012Als tropische regen
nov 2012Van Agt
nov 2012Indianenverhaal
nov 2012Tafelgesprek
okt 2012De Palestijnse kwestie slaapt
okt 2012Fiets
okt 2012Vervroegde algemene verkiezingen
okt 2012Voetbal
sep 2012China – Japan
sep 2012Wilders en koosjer slachten
aug 2012Schiphol
aug 2012WC in Keulen
jul 2012Atoombom op Teheran
jun 2012Mosri
jun 2012Wonder
jun 2012Vandalisme
jun 2012Tussen hoop en angst
jun 2012Dibi
mei 2012Robben
mei 2012De val van het Nederlandse kabinet
mei 2012Benzion Netanyahoe
mei 2012Gas
apr 2012Dhimmi en Wilders …
apr 2012Macht en fictie
apr 2012Philip Mok is niet meer
apr 2012Rabbijn en Islamiet
mrt 2012Verrader
mrt 2012Barak’s appartement
mrt 2012Beurs omhoog, raketten naar beneden
mrt 2012Obama en Netanyahoe
mrt 2012Paranoia
feb 2012NRC
feb 2012Besnijdenis
feb 2012Syrië
feb 2012Birobidjan
jan 2012Netanyahoe en de pers
jan 2012Goed nieuws uit Israël
jan 2012Charedisch vogeltje
dec 2011Internet
dec 2011Minaret
dec 2011Geen reden voor Israëlische angst
dec 2011Brug te ver
nov 2011Naakt
nov 2011Angst
nov 2011Na de vrijlating van Gilad Shalit
okt 2011Knoop
okt 2011Hoofdstad
sep 2011De geest van Netanyahoe
sep 2011Grote risico’s
sep 2011Zoveel dreigementen
sep 2011Zuur Turks fruit
aug 2011Nog meer lente …
jul 2011Leve de waarheid!
mei 2011Het ene geluid is het andere niet ...
apr 2011Vrijheid van godsdienst