inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Columns

Weblogs disclaimer

Leo Mock

Leo Mock (1968) volgde een opleiding aan een talmoedhogeschool (jesjiwa) in Israël. Verder studeerde hij Joodse geschiedenis aan de Bar-Ilan Universiteit en oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In december 2015 promoveerde hij cum laude aan de Tilburg University op een proefschrift, getiteld 'Het begrip Ruach Ra'a in de rabbijnse responsaliteratuur van na 1945: een case study in de relatie tussen kennis over de fysieke wereld en traditionele kennis'. Leo Mock heeft verschillende publicaties over jodendom op zijn naam en is betrokken bij het tijdschrift Tenachon, een uitgave van PaRDeS, een stichting die zich inzet voor het ontsluiten van Joodse bronnen voor een Joods en Christelijk publiek en het bevorderen van de interreligieuze dialoog. Voor Crescas verzorgt hij, naast zijn wekelijkse column op de website, diverse Rabbinica-cursussen. Sinds zomer 2012 is Leo Mock adviseur Joodse Zaken van Beth Shalom. Aan de Tilburg University is hij docent Judaica.

vrijdag 28 november 2008

Op de website van het NIK staan ook nieuwsberichten. Groot was mijn verbazing toen ik daar het volgende las onder de kop "Zending in Buitenveldert" (23-11-2008): "Een kosjere winkelier in Buitenveldert trof een cd-rom in zijn winkel aan die hij niet had ingekocht. Er op stonden het Oude èn Nieuwe Testament in 17 verschillende talen. Tot zijn verrassing vond de eigenaar van een kosjere levensmiddelenwinkel in Amsterdam-Buitenveldert een cd-rom in zijn winkel die kennelijk iemand opzettelijk daar had achtergelaten met het doel zending te bedrijven onder Joden ... Overduidelijk blijkt dat het de bedoeling van degene was die de cd-rom achter had gelaten om er voor te zorgen dat het Joodse winkelende publiek het materiaal mee naar huis zou nemen en zich het gedachtegoed eigen zou maken." Los van het feit dat de constatering dat "er wel 17 verschillende talen op de CD stonden" op mijn lachspieren werkte (hoe klinkt de Tora in het Zweeds?), vond ik het opmerkelijk dat men dit als nieuws op de website presenteerde. Blijkbaar raakt men bij het NIK oprecht overstuur als een Joodse winkelier een CD aantreft met daarop teksten van het NT. Alsof het NT niet gewoon bij elke AKO of Bruna te krijgen is, of in meer dan 17 talen leesbaar op internet. Ja, het is stukken moeilijker om een Nederlandstalige Tenach te krijgen in dit land, dan een NT! (Vooral als het NIK zelf niet wilde meewerken aan een nieuwe moderne vertaling van Tenach voor Joden ...).
Wat mij nu vooral zo irriteert aan zending is het simplisme dat wanneer je een Jood met het NT in aanraking brengt, daar vanzelf wel een Christen uit voort zal komen... Alsof het geloof van een Jood dermate op drijfzand is gebouwd dat er maar weinig moet gebeuren of hij bekeert zich! Toch is men bij het NIK blijkbaar bang want we lezen ook nog: "Het is voor zover bekend niet eerder voorgekomen dat op een dergelijke wijze het geloof aan de man wordt gebracht. Het blijkt dus nu dat zendelingen en missionarissen ook aan de hand van onorthodoxe praktijken hun doel trachten te bereiken en daartoe het dagelijkse Joodse leven proberen te penetreren." Wat ook opmerkelijk is, is de visie dat geloof allemaal op alleen teksten gebouwd is. Dus: geef de Jood een andere tekst dan de Tora en er komt meteen iets anders uit. De Jood als tekstautomaat, waar je aan de ene kant een tekst in stopt en aan de andere kant een identiteit uitrolt. Maar hoe staat het met de ervaring? Is die in Tenach niet net zo belangrijk als de teksten? Zo lezen we vaak met betrekking tot de Openbaring op Sinaï dat het volk alles zelf zag en hoorde. Veel andere personages in Tenach horen zelf de stem van de Eeuwige, zien een engel, krijgen een bijzondere droom of visioen. In latere teksten kunnen grote rabbijnen in contact komen met de 'ruach hakodesj', de Heilige Geest (gewoon een Joods begrip...). Zo zou volgens sommigen het commentaar van Rasji op Tora met 'ruach hakodesj' zijn geschreven. In onze tijd claimen sommige rabbijnen uit de ultra-orthodoxie da'at Tora te hebben (lett. Kennis van de Tora), een soort metafysisch begrip van de Tora, waardoor ze allerlei hedendaagse vraagstukken op het gebied van geloof en het juiste wereldbeeld beter kunnen oplossen dan anderen. Terwijl men bij Chabad gelooft dat de Rebbe profetische gaven had / heeft. Weten, kennen, ervaren en voelen komen samen. Nu wil ik in het geheel niet voorbijgaan aan het problematische karakter – vanuit de traditie bekeken – van het lezen van het NT en zeg ik ook niet dat iedereen maar op eigen houtje het NT moet gaan doorlezen. De Misjna en Talmoed hebben het over het verbod om allerlei niet-canonieke werken te lezen (sefarim chitzoni'iem) zoals het boek Tobit of Judith, boeken waar toch niet heel veel mis mee is (ogenschijnlijk). Het NT ligt natuurlijk nog wat gevoeliger vanwege het christendom dat zich op dit geschrift baseert. Toch zijn er rabbijnen in de Middeleeuwen geweest, van wie je kunt aannemen dat ze het NT kenden – denk aan al die rabbijnen die 'uitgenodigd' werden voor een dispuut met christenen. Van rabbijn Jakov Emden (18e eeuw) weten we dat hij goed op de hoogte was van de inhoud van het NT. In de moderne tijd is het ook bij sommige orthodoxen wat minder beladen om kennis te nemen van het NT. Denk aan orthodoxe wetenschappers die in hun publicaties gewoon naar het NT verwijzen. Je kunt dan denken aan bekende namen als E.E. Urbach en Sjemoe'el Safrai.
Tijdens mijn eigen studie op de orthodoxe Bar-Ilan Universiteit in Israël was het bij de studierichting 'Joodse Geschiedenis' niet ongebruikelijk om tijdens bepaalde cursussen fragmenten uit het NT te behandelen. Natuurlijk waren er ook studenten die hiertegen protesteerden en tijdens deze fragmenten de klas uit liepen, om vervolgens even later weer terug te komen. Toch viel het allemaal wel mee. Na 5 jaar studie ken ik geen gevallen van medestudenten die zich tot het christendom hadden bekeerd.
Na enig ge-google kwam ik ook nog uit bij ene Rabbi Shalom Carmy, die verbonden is aan Yeshiva University in New York, van de moderne-orthodoxe richting. Die schreef dat op Yeshiva University het NT onderdeel was van een cursus over middeleeuwse en moderne literatuur. Maar dat sommige studenten zich daar niet fijn bij voelen en de colleges overslaan. "Het belangrijkste voor een gelovige Jood is het bestuderen van de Tora en het vervullen van de mitsvot". Nou, daar kan ik het hartgrondig mee eens zijn. “En”, vervolgt hij: "Het bestuderen van andere religies en culturen kan een bron zijn van psychologisch inzicht en kan ons helpen om anderen beter te begrijpen." Hoewel dit wel ondergeschikte doelen zijn in vergelijking met de plichten van een Jood, volgens rabbijn Carmy.
Helemaal bont maakt rabbijn Shmuley Boteach het – orthodox en Chabad – die in een artikel van 14 juli 2008 uitgebreid ingaat op de figuur van Jezus en daarbij ook uit het NT citeert. Een ander artikel van 1 april 2008, dat ook in de Jerusalem Post verscheen, draagt de titel: "Zou Jezus de Joden willen bekeren?" Zijn antwoord is natuurlijk ontkennend, waarbij hij ook naar teksten uit het NT verwijst. Tot slot: ik heb ze ook wel eens hier aan de deur op zondag gehad, die Getuigen. Ik hoor hun praatje dan ca. een minuut aan (de strenge leraar in mij) en kap dan af. Soms mogen ze een publicatie achterlaten. Ik ben nu de trotse bezitter van "De Grootste Mens die ooit heeft geleefd", compleet met illustraties die mij nog het meest aan scènes uit "The Life of Brian" deden denken. Stevig in je eigen Joodse identiteit staan lijkt mij de beste oplossing tegen zending. Daar is goed Joods onderwijs voor nodig en teksten, maar ook ruimte voor emotie en ervaring, zodat de Tora op de tafelen van ons hart staat geschreven.

   Deel dit bericht: Facebook  Facebook

Reacties

Catharina Van Leeuwen

vrijdag 28 november 2008
We kunnen ons niet meer beheersen van nieuwsgierigheid wie deze 'kosjere winkelier in Buitenveldert' dan wel niet was!
Er zitten er zo veel :>)

Françoise Geyskens

woensdag 3 december 2008
Geachte heer,
Ik ben een Joodse vrouw en mijn man is geen Jood. Ik zit dus opgeschept met katholieke schoonouders. Ik ben opgevoed door mijn orthodoxe oma in Antwerpen. Ik vond de tijd bij mijn oma een fijne tijd en ik hield heel veel van haar. Omdat ze van 't jaar 20 jaar overleden is, besloten mijn man en ik haar te eren. Dus trokken we met die 3 kleine ukken van ons naar de Sjoel van Tilburg. Want dat zijn dus Joodse kindjes, natuurlijk. Meneer, vanaf het moment dat mijn katholieke schoonmoeder daar lucht van kreeg, distancieerde ze zich prompt van mij. Ik was immers van een klein en gevaarlijk geloof : het Judaisme. Dat mocht niet, dat kon niet, dat was ..............onchristelijk!! En toen ik dus niet boog voor haar wensen (namelijk : de plannen voor Bar/Bat Mitswa maar opbergen), liet ze ook prompt de kleinkinderen vallen! Mijn man is haar enige zoon en zijn dus de kinderen haar enige kleinkinderen, en daar zitten omie en opie nu, alleen... Misschien kunnen ze Jezus eens uitnodigen met de kerst, dat is iets anders dan die eeuwige plastieken kerststal.....
Hoeveel adventskalenders wij hebben moeten tolereren, hoeveel bidplaatjes en kruisbeelden (klein en groot) zijn er niet langs onze vermoeide ogen gepasseerd, ik kan het niet meer tellen.....
Joden zijn veel te tolerant weet U, of dacht U echt dat christenen een bal geinteresseerd zijn in onze Tora? Neen hoor, als het er écht op aan komt, ben je gewoon maar een rare nazaat van die kwieten die Jezus aan het kruis lieten spijkeren. Wij zijn gewoon koppige "onaangepasten".
Dit familiekroniekje moet ons Joden het volgende leren : vergeet nooit of te nimmer de rangen te sluiten.

Met vriendelijke Belgische groeten,
Mevr. Wagemakers-Geyskens

Ruben Vis

maandag 2 maart 2009
Leo Mock hoeft niet uit te wijken of uit te wijden naar buitenlandse Joodse geleerden en gebruikers van het Nieuwe Testament. De Nederlandse opperrabbijn Joel Vredenburg (eerste helft twintigst eeuw) citeert er uit. Bijvoorbeeld te lezen in de samenvatting van een lezing die hij gaf voor het Genootschap vd Joodse Wetenschap, opgenomen in een van de Bijdragen en Mededelingen van het genootschap.
Dat het NIK melding maakt van de zendingspraktijken is niet zo merkwaardig als Leo Mock het vindt. Het NT is inderdaad overal te krijgen, in de boekhandel en op de hotelkamer, maar dat het - met het oog op zending - slinks wordt neergelegd in een kosjere winkel is toch wel bijzonder. Voor http://www.NIK.nl in ieder geval uitzonderlijk genoeg om er melding van te maken.
Dan, dat het NIK niet mee wilde werken aan een moderne Tenach-vertaling is onjuist. De uitgevers van de Nieuwe Bijbelvertaling hebben er niet aan mee willen werken dat een editie met de Hebreeuwse masoretische tekst er naast, een Joodse vertaling zou zijn.

leo mock

maandag 2 maart 2009
Ik dank Ruben Vis voor deze toevoeging over rabbijn Joel Vredenburg zl. Toch vraag ik me af of we in Nederland op dit moment nog rabbijnen in dienst van het NIk hebben die deze zelfde open houding hebben zoals die voor de oorlog regel was.
Het slinks neerleggen van een NT in een winkel is in mijn ogen niet meer dan zielig en pathetisch, en zeker niet iets waar we onder de induk van moeten raken als joden.
Over de exacte toedracht van het wel of niet meewerken aan een vertaling door het NIK wil ik me niet uitlaten. Ik neem aan dat Ruben Vis dat het beste weet .
Maar mijn vraag blijft waar dan de door het NIK zelf uiitgegeven vertaling blijft.
Ik hoop dat het NIk zelf een eigen vertaling uitgeeft naar de moderne principes zoals die door Nederlandse rabbijnen van voor de Sjoa gemaakt werden.
En niet een zeer orthodoxe vertaling die Midrasj, exeges en vertaling door elkaar heen mixen tot één almagaam.

Uw reactie:

vul de beveiligings-code in
jul 2020Accepteer dat tijden veranderen
jul 2020Zoeken naar het juiste perspectief
jun 2020Vragen, vragen, vragen
jun 2020Voor een ieder een plaats en identiteit
jun 2020Eenheid rond een piekervaring
mei 2020De aardse tonen van verlossing
mei 2020Een echt mens worden
mei 2020Vieren terwijl het nog wat donker is
mei 2020Virtueel samenzijn
apr 2020Optimisme is een bewuste keuze
mrt 2020De juiste keuze
mrt 2020Een wereldwijd moment van tesjoewa
feb 2020'Wijsheid'
feb 2020Voor een betere wereld
feb 2020De boom, de mens
jan 2020Een sterk vermoeden, toen en nu
jan 2020Dromen van maakbaarheid
jan 2020Het einde van het niet-Joodse jaar
dec 2019‘Fouten’ en de kloof tussen ideaal en realiteit
nov 2019Een ‘wegwerp-gebaar’
nov 2019Wát werd er gegeten?
nov 2019Inbreuken op de basismoraal
nov 2019Een "gezonde winter" gewenst
okt 2019Soeka's in alle soorten en maten
okt 2019Een nieuwe cyclus van herfst, winter, lente en zomer
sep 2019Half vol of half leeg
sep 2019God in liefde dienen
aug 2019Culturele beïnvloeding
aug 2019Cola drinken met Herzl
aug 2019Reizen met de echo’s van Bemidbar
jun 2019Keppel op of keppel af
mei 2019Waar is de respectvolle discussie?
mei 2019Een magisch sausje
mei 2019Terug naar het ‘gewone’ leven
apr 2019Maatgevende eieren of olijven
apr 2019Een platoons stemadvies
mrt 2019Bouwen met goede humor
feb 2019Een bijzonder moment
feb 2019Verleden, toekomst ... en heden
dec 2018Over liefdadigheid, honger en tandenpoetsen
dec 2018Licht en weerbaarheid
nov 2018Een betere wereld
nov 2018Klein beginnen
okt 2018Belangrijke vragen
sep 2018Reflecteren op 'kleine' zaken
sep 2018Een eigen, persoonlijk oordeel
sep 2018Koningschap, herinnering, sjofar
aug 2018Stenen en letters
aug 2018Neutrale openbare ruimte graag
jul 2018Let's Get Together and ...
jun 2018Koosjere wijn?
jun 2018Het Mousetrap-effect en Elburg-gevoel
jun 2018Nieuw, nieuwer, nieuwst of meer van hetzelfde
mei 2018Niet na-denken!
apr 2018Mooie tradities en slechte gewoontes
apr 2018De rook van tradities
mrt 2018Bevrijding van het woord
mrt 2018De esthetische ervaring van een bloesemboom
mrt 2018De ene gids is de andere niet
feb 2018Experimenten en spirituele gevaren
jan 2018Verantwoordelijkheid
jan 2018Het weer, het weer
jan 2018De enige onderwijzer
dec 2017Waarachtig licht
dec 2017Eenheid in verscheidenheid
dec 2017Banoe chosjech legaresj
dec 2017Twintig vrouwen
nov 2017Weggesleept
nov 2017Zeepsop bij de koffie
okt 2017Sjabbat Halloween
okt 2017Twee maanden van ‘abstinentie’
okt 2017Bouwoverwegingen
okt 2017Loofhutten en paddenstoelen
okt 2017De tweede dag
sep 2017Het juist gekozen perspectief
sep 2017Bikoeriem uit Noord-Holland
sep 2017Vakantielogistiek
aug 2017Joden in den vreemde
jul 2017Trouwen op de Tempelberg?
jun 2017De vele gezichten van Israël
jun 2017Het nut van kritische visies
jun 2017De grenzen van kritiek en meningsuiting
mei 2017De allerhoogste openbaring op Sjawoeot
mei 2017Een feestje maken
mei 2017Vrijheid is ons hoogste goed
mei 2017Her-denken
apr 2017Veel is een geschenk
apr 2017Op zoek naar een bloesemboom
mrt 2017Zoeken naar duiding en betekenis
mrt 2017Nooit meer vergeten
mrt 2017Een Rotterdams Poeriem-sjpiel
mrt 2017De waarde van een stem
mrt 2017Een rechtvaardige samenleving
feb 2017Veiligheid in vele facetten
feb 2017Sneeuwmuziek en stemgekrakeel
feb 2017De status van de deuropening
jan 2017Empathie in plaats van een versteend hart
jan 2017Risjes en Messiaanse tijden?
jan 2017‘Klein’ nieuws
dec 2016Het speciale licht van Chanoeka
dec 2016Egyptisch geloof 2.0
dec 2016Over kanaries
dec 2016De ‘zegeningen’ van internet
nov 2016Gezocht: tolerantie en nuchterheid
nov 2016Die supermaan kunnen wij zelf zijn
nov 2016Zoals gewoonlijk zaten de peilingen er weer eens ver naast
nov 2016De ideologische veren van Ben-Gurion
okt 2016Een treintje van soekot
okt 2016De zondebok en het toeval
okt 2016Het verlangen en de uitvoering
sep 2016Windmolens, zoemhout en de sjofar
sep 2016Wat is ónze rol in de samenleving?
sep 2016Gerechtigheid
sep 2016Kleine en grote opmerkelijkheden
aug 2016Jeruzalem in beeld
aug 2016Zuivere koffie of zuivere lucht
aug 2016Een nieuwe zonnebril
aug 2016Mensenvlees
jul 2016Woorden als zegen of als vloek
jul 2016Het hoofd koel houden ...
jun 201621 Juni
jun 2016De stem van God of de stem van Satan?
jun 2016Polarisatie of eenheid
jun 2016Tsores en cheese cake
mei 2016Wij zijn allen vreemdelingen
mei 2016Klachten ...
mei 2016Een week vol gedonder
mei 2016Lente
apr 2016Pesach-mijmeringen van een trouwe lezer
apr 2016Verwacht: de Pesach-app!
apr 2016Versjteerd
apr 2016Wat geven we onze aandacht?
mrt 2016(Ver)kleden
mrt 2016Bonobo of chimpansee?
mrt 2016Wat telt meer?
mrt 2016Pink washing en het welles-nietes patroon
feb 2016Tellen en generaliseren
feb 2016Zalm uit de vaatwasser
feb 2016Gevoelige antenne voor foute ontwikkelingen
feb 2016Ruggengraat
jan 2016Vruchten plukken, geen vluchtelingen
jan 2016Negatieve informatie
jan 2016Best tolerant?
jan 2016Joden en Christenen
dec 2015Ober, één dogma-vrij orthodox jodendom!
dec 2015Hoezo is vrijheid gevaarlijk?
dec 2015Terrorisme dat weinig aandacht krijgt
nov 2015Klimaatcrisis en morele crisis
nov 2015Stoere oorlogstaal wakkert angst juist aan
nov 2015Voedsel, gezondheid en dierenleed
okt 2015Wajeera: Sjabbat en gastvrijheid
okt 2015Het doorgaans stille Amstelveen en andere gehuchten
okt 2015Voetbal, geweld en corruptie
okt 2015Gewoon even genieten
sep 2015Inkeer, gebed en goede daden
sep 2015Tumult en stof
sep 2015De kracht van woorden
aug 2015Een Tora van liefde
aug 2015Chatsor Hagelilit
aug 2015Een museum van tolerantie, gebouwd op graven?
aug 2015Joden welkom
jul 2015Ardennen
jul 2015Vakantie – Tempel - zomer
jul 2015Gaat Wilders nu de Ilias verbranden?
jun 2015De weg kwijt
jun 2015Ontroerende universele wensen
jun 2015De dissidente verspieders en de vooruitgang
jun 2015Verbinden
mei 2015Rare dingen
mei 2015Herschepping
mei 2015Aap of microbe ...
mei 2015Lag Ba'Omer
mei 2015Ouderwets gezellig?
apr 2015Herdenken
apr 2015Herdenken en rechtvaardigheid
apr 2015Geprivatiseerde macht
mrt 2015Dit was de week die was...
mrt 2015Zaaien ...
mrt 2015Wolven en andere actualiteiten
mrt 2015Een goede haardag
feb 2015Kommer en kwel op universiteit en internet
feb 2015Hoe meer internet, hoe moeilijker het kaf van het koren te scheiden
feb 2015Poeriem Puber-tijd
feb 2015Wijze lessen van bomen
jan 2015Fris en minder fris ...
jan 2015Ontmoetingen en tegenstellingen
jan 2015'Daarom zwijgt de verstandige in die tijd'
jan 2015Afscheid en vooruitblik
jan 2015De Joodse zonnewende?
dec 2014Wonderlijk ...
dec 2014Chanoeka
dec 2014Bananen, bacteriën en Jak-melk ...
nov 2014Telefoon op sjabbat
nov 2014Als de Masjiach komt
nov 2014Zwarte Piet en de openbare orde
nov 2014De oude traditie van Sjabbat Halloween
okt 2014Talmoed op de snelweg
okt 2014Droissen-veldert
okt 2014Een Soeka van zeven bij twee kilometer ...
okt 2014Soekot
okt 2014Goud of geen goud, dat is de vraag
sep 2014Rosj Hasjana: wat wel en wat niet mag, of toch weer wel ...
sep 2014Fouten rechtzetten
sep 2014Inkeer
sep 2014A Jid darf leben mit der Zeit
aug 2014Was vroeger alles beter?
aug 2014Zinkend schip?
aug 2014Ondanks alles...
aug 2014Hamatsav
jul 2014Vakantie
jul 2014Joodse archeologie in Nederland
jun 2014Het lot-orakel
jun 2014De gelederen der spotters
jun 2014Mysterieuze ossen
jun 2014Slenteren door Amsterdam
mei 2014De ketting van de opperrabbijn
mei 2014Van Ostadestraat
mei 2014Orthodox vandalisme
mei 2014Diverse engerds
mei 2014Belachelijke kritiek?
apr 2014Chameets in de Pesachweek
apr 2014Wat doet een wc-bril in de Haggada?
apr 2014Weg met de chameets-hysterie!
mrt 2014De Rode Koe
mrt 2014Na Poeriem
mrt 2014Gemengde berichten ...
mrt 2014De ultra's en de dienstplicht
feb 2014Dom
feb 2014De Olympische Spelen
feb 2014Europees erfgoed
feb 2014De knikkers van Anne Frank
jan 2014Dat was de week die was...
jan 2014Gelukkig of ongelukkig op Knuffeldag
jan 2014Kasjroet-vervalsingen
jan 2014Koken op sjabbat
jan 2014De substitutieregel
dec 2013Joden en kerst
dec 2013Korte dagen
dec 2013Jodendom en mensenrechten
dec 2013Rabbijnen in het NIW
nov 2013Chanoeka
nov 2013Afscheiden
nov 2013Vrouwen en auto's
nov 2013Nerds
nov 2013Synchroniciteit
okt 2013Zwarte Piet
okt 2013Nieuwe koelkast
okt 2013Na het overlijden van Rabbijn Ovadia Josef
okt 2013Bidden voor Ovadia Josef
sep 2013De grootste soeka
sep 2013Soekot voor iedereen
sep 2013Een liefdevolle Jom Kipoer
aug 2013Bietjes voor Rosj Hasjana
aug 2013Vakantiegevoel
aug 2013In het Heilige Land
jul 2013Sjabbat Chazon
jul 2013Trier
jul 2013Slavernij en de sjabbat
jun 2013Elijahoe haNavi
jun 2013Loodgieten
jun 2013Eer hem, maar wantrouw hem
jun 2013Treuren in of om Tammoez
mei 2013Gelatine kosjer?
mei 2013Een nieuwe ijstijd
mei 2013Vrijheid
mei 2013Gebed voor het Koninklijk Huis
apr 2013Vliegen in een plastic zak
apr 2013Belieber
apr 2013Sehacheles
apr 2013Alleen mannen?
mrt 2013Priesterzegen
mrt 2013Pesach - het is weer feest!
mrt 2013Rook
mrt 2013Wegwerpartikelen
mrt 2013Grap? Of niet?
feb 2013De Poeriem-rav
feb 2013Hongarije
feb 2013Pruiken en zoenen
feb 2013Limor zoekt haar soul-mate
jan 2013Stemmen
jan 2013Winter is niet zo jood
jan 2013Kinderen met Down
jan 2013Leuke kerstliedjes
dec 2012Vrouwen
dec 2012Vreedzaam omgaan met diversiteit
dec 2012Psycholoog of rabbijn?
nov 2012Een ironische gebeurtenis
nov 2012Een teken
nov 2012Zuur
nov 2012Pratende dieren
nov 2012Natuurverschijnselen
okt 2012Boom der Kennis
okt 2012Leesrooster
okt 2012Pas goed op uw smartphone!
okt 2012Back to normal
sep 2012Balans
sep 2012Vreedzame paden
aug 2012Fata morgana, of de kunst van het kijken
aug 2012Luxemburg
jul 2012Leuk hotelletje
jul 2012Impulsief
jun 2012Vogels kijken in de polder
jun 2012Leraren
jun 2012Sport
jun 2012Verdwenen stoel
jun 2012Bacteriën
mei 2012Verslapen
mei 2012Achterstand ingehaald
mei 2012Echt?
mei 2012Jom HaMalka-drukte
apr 2012Een warm bad
apr 2012Post-Pesach dilemma’s
apr 2012Nog even over Pesach
apr 2012Stroomstoring
mrt 2012De waarde van getallen
mrt 2012Lente
mrt 2012Een ingewikkeld parcours
feb 2012Rekenkunst met verrassende uitkomst
feb 2012Crisisverhalen
feb 2012De seculiere inwoners van Kiriat haJovel
feb 2012Waterdamp
jan 2012Werken is gezond
jan 2012Schwer zu sein a Jid
jan 2012Beth Sjemesj
dec 2011Chanoeka-overpeinzingen
dec 2011De 25e van de maand
dec 2011Buitenaards
dec 2011Seizoensperikelen
nov 2011Andere maten
nov 2011Weet wat je eet
nov 2011Over een etrog, een rebbe, rabbijnen en de zon
okt 2011Over voorspellingen en hoofdrekenen
okt 2011Een einde en een begin, maar wel blijven bidden!
okt 2011Reizigers houden niet van regen
okt 2011Introspectie
sep 2011Kabbala-les
sep 2011Troonrede en Miljoenennota
sep 2011SpongeBob
sep 2011Nog eens over inkeer
sep 2011Inkeer
aug 2011Protesteren in Rechovot
jul 2011Awoide zorre
jul 2011Sjocheet van Oranje
jul 2011Bio-industrie en sjechita
jun 2011Moeten wij dieren eten?
jun 2011Cottage cheese
jun 2011Gevaren
jun 2011Onverdoofd
mei 2011Onze voeding
mei 2011Moleculair kasjroet
mei 2011Mei
mei 2011De Masjiach
apr 2011Tussen Amsterdam en Rechovot
apr 2011Vegen met beleid
apr 2011Noden en verboden
apr 2011Chameetsologie en andere Pesachwetenschap
apr 2011SMS uw vraag!
mrt 2011Elke dag Poeriem!
mrt 2011Het einde van de wereld?
mrt 2011Elke dag Poeriem
mrt 2011Teruggeven
feb 2011De zon
feb 2011Woestijngodsdienst
feb 2011Stadswandeling
feb 2011Gekke wereld
jan 2011Liberale Joden of Christenen voor Israël?
jan 2011Het Kohnstamm Instituut en etnische groepen
jan 2011Niets aan de hand
jan 2011Terug in Nederland
dec 2010Instant-religie
dec 2010Wat een gekte allemaal...
dec 2010Vasten voor regen
nov 2010De lichtjes van Chanoeka
nov 2010Schaarste
nov 2010Een drukke zondag
nov 2010Amsterdammer in de provincie
okt 2010Carlebach
okt 2010Mark Rutte, Yona Metzger en UFO’s
okt 2010Informatie-'overkill'
okt 2010Triest en oppervlakkig
okt 2010De bittere maand
sep 2010Met plantjes zwaaien
sep 2010Hufterigheid
sep 2010Xenofobie
sep 2010Een tzaddiek
aug 2010Wat doen we op sjabbat?
aug 2010Een ontspannen vakantie
jul 2010Paul
jul 2010Keppeltjesdag
jun 2010Een echte held
jun 2010Politici laten zich niet horen
jun 2010Bowlen
mei 2010Jesaja 53:5
mei 2010Eten
mei 2010Koninginnedag
apr 2010Lag Be'omer
apr 2010Feestvieren en herdenken
apr 2010Dóórpakken
apr 2010Ben jij nog in?
apr 2010Pesach: waar gaat het echt om?
mrt 2010Méér dan vier vragen ...
mrt 2010Insecten
mrt 2010De langste Poeriem ooit
mrt 2010Herken de Poeriemgrap!
feb 2010Rare vragen, rare antwoorden
feb 2010Rabbijn Elon in problemen
feb 2010Gescheiden buslijnen
feb 2010Nogmaals de diboek
jan 2010Diboek
jan 2010Natuurrampen
jan 2010Een boek kopen
jan 2010Uitvinding van de bakker
jan 2010Oud-en-Nieuw
dec 2009Taal
dec 2009Halachisch veroorzaakte kinderloosheid
nov 2009Dawwenen op het juiste moment
nov 2009Kosjer
nov 2009Bidden om regen
nov 2009Het wisselen van de seizoenen
okt 2009Leerhuizen in de mediene
okt 2009Een boek uitlezen
okt 2009Onze minhag
okt 2009Een soeka in de Diaspora
okt 2009Soekotmelancholie
sep 2009Jom Kippoer
sep 2009Leeuwen en beren
sep 2009Woordeloze haast
sep 2009De 'midrechov' in Jeruzalem
aug 2009Tatoeages, een beladen imago
aug 2009Op bezoek bij S
jun 2009Vakantie
jun 2009Generatiekloof
mei 2009Cheesecake
mei 2009Keukenhof
mei 2009Varkensgriep
apr 2009Vakantie
apr 2009Chameets
mrt 2009Een jesjiva-gave
mrt 2009Wie zonder zonde is, wordt immuun voor .....
mrt 2009Economie
mrt 2009Poeriem
feb 2009Taal en getallen
feb 2009Internet-tribalisme
feb 2009Verkiezingen
feb 2009De taxichauffeur en de zoon van de rabbijn
jan 2009Liefde
jan 2009Oppassen voor slangengif!
jan 2009Cafépraat
jan 2009Veel boeken – en een goed huwelijk
dec 2008Een ongeluk of dood door schuld?
dec 2008De Israëlische State Controller
dec 2008De periferie
nov 2008Zending
nov 2008Kromme komkommers
nov 2008Actie en reactie
nov 2008De regenmaker
okt 2008Slechte gedachtes
okt 2008Hosjanna Rabbah
okt 2008Soekot
okt 2008Onze zondes
okt 2008Een oud kabbalistisch gebed