inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Columns

Weblogs disclaimer

Leo Mock

Leo Mock (1968) volgde een opleiding aan een talmoedhogeschool (jesjiwa) in Israël. Verder studeerde hij Joodse geschiedenis aan de Bar-Ilan Universiteit en oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In december 2015 promoveerde hij cum laude aan de Tilburg University op een proefschrift, getiteld 'Het begrip Ruach Ra'a in de rabbijnse responsaliteratuur van na 1945: een case study in de relatie tussen kennis over de fysieke wereld en traditionele kennis'. Leo Mock heeft verschillende publicaties over jodendom op zijn naam en is betrokken bij het tijdschrift Tenachon, een uitgave van PaRDeS, een stichting die zich inzet voor het ontsluiten van Joodse bronnen voor een Joods en Christelijk publiek en het bevorderen van de interreligieuze dialoog. Voor Crescas verzorgt hij, naast zijn wekelijkse column op de website, diverse Rabbinica-cursussen. Sinds zomer 2012 is Leo Mock adviseur Joodse Zaken van Beth Shalom. Aan de Tilburg University is hij docent Judaica.

vrijdag 17 december 2010

Jongens jongens wat een gekte allemaal weer... Een milieudeskundige – die al meer dan 40 jaar geleden uit Nederland naar Israël verhuisde – schrijft een boek over de volgens hem inktzwarte toekomst van het Jodendom, en het circus is weer begonnen... Links, rechts, orthodox en andere Joodse Geluiden ontaarden weer in de bekende kakofonie als het over Joden en/of Israël gaat. Uiteraard wordt ‘de gewone Jood in de straat’ niets gevraagd – er wordt vooral óver hem gepraat, niet mét hem. Overigens wil ‘de gewone Jood in de straat’ vooral met rust gelaten worden en niet gebruikt worden voor allerlei agenda’s: links-rechts, pro/anti-Israël, orthodox/liberaal etc...

Het Verval – Joden in een stuurloos Nederland heet het boek waarin allerlei prominenten worden geïnterviewd als Hirshi Ali, Bolkenstein en Afshan Elian – een begrijpelijke keuze als het over Joden in Nederland gaat. Want alle drie zijn Joods, ja zelfs traditioneel en komen elke week in sjoel!?? Daarnaast praat je natuurlijk met wat beroepsjoden, en je weet dan meteen hoe DE Joden in Nederland het ervaren. Wat zeg ik: hoe ALLE Nederlandse Joden het ervaren. Terwijl JMW niet eens na jaarlijks enquêteren weet hoeveel Joden er überhaupt in Nederland zijn, heeft Gerstenfeld vanuit Israël natuurlijk betere data...

Even een voorbeeldje uit zijn boek dat ik NIET gelezen heb maar in de media las. In 2004 zit Gerstenfeld in tram 24 (!) en ziet drie mediterraan uitziende types de tram binnenkomen die beginnen te zingen: “Joden moet je doden, maar dat is verboden”. Er zaten zo'n 100 mensen in de tram en niemand reageerde!! Dagelijkse kost in het OV in Nederland, toch? Ik weet het niet hoor: ik ken talloze mensen in Nederland – ja ook Joodse mensen – die dagelijks het OV nemen en dit helemaal NOOIT meemaakten. Hoe kan dat nou?

Ik wil al bij voorbaat duidelijk maken dat ik niet zeg dat er helemaal niets aan de hand is, business as usual – integendeel. Ik denk zeker dat het klimaat voor Joden in Nederland de laatste decennia er op achteruit is gegaan . Hoewel we in de jaren '80 weer doodsbang waren als Joden voor extreem-rechts. Achteraf onterecht. Maar dat is achteraf natuurlijk makkelijk praten... Sommige allochtonen in Nederland (hoeveel?) worden inderdaad opgevoed met Jodenhaat, geïndoctrineerd in de moskee, of krijgen antisemitisme voorgeschoteld op de satellietprogramma’s uit schimmige landen. En ja, honderden demonstranten in Amsterdam riepen tijdens een foute anti-Israël demo 'dood aan de Joden' en 'Sieg Heil' zonder ingrijpen van de politie. Belachelijk. En het voortdurend roepen tijdens voetbalwedstrijden van 'Hamas, hamas Joden aan het gas' werkt grensvervagend, verpest het sociale milieu en maakt mensen langzaam rijp voor echte foute antisemitische daden. Gelukkig worden wedstrijden nu stilgelegd en treedt men op tegen dit soort voetbaltuig.

En dan good old Bolkenstein. Orthodoxe Joden / herkenbare Joden moeten maar emigreren! Zo! PATS! Ik weet eigenlijk niet wat ik erger vind: Gerstenfeld’s “mediterraan uitziende types” die zingen: “Joden moet je doden, maar dat is verboden” of deze ex-politicus die dit soort taal uitslaat. Welk signaal geef je hiermee eigenlijk weer af ? Uiteraard begrijpt partijgenoot Ruben Vis – secretaris van het NIK – de Bolk wel een beetje(?) – hoewel hij wel wat kritiek heeft op deze gesjiewes van een kerel.

Niet minder bizar was het artikel op de NIK-site: “Rabbijn Evers bij EU-president Van Rompuy: ik ga niet emigreren”:
Leest u even gezellig met me mee.

Maandagmiddag zaten we in Brussel met een stevige Europese delegatie rabbijnen en imams bij EU-president Herman van Rompuy onder leiding van de Amerikaanse rabbijn Marc Schneier te praten over het 'vijanddenken': Van Rompuy keek de Nederlandse delegatie bij dit woord indringend aan. Rabbi Schneier hield Van Rompuy voor dat hij altijd gedacht had, dat het 'heb uw naaste lief gelijk uzelf' het belangrijkste Bijbelse gebod was. Maar hij kwam tot de ontdekking, dat 'u zult de vreemdeling liefhebben' maar liefst 37 keer voorkwam in de Bijbel en dus zeker ook belangrijk is. Herman van Rompuy hoopt, dat de `revolutie van de gematigden’ het extremisme zal uitbannen uit Europa. Schneier riep uit, dat wij, de rabbijnen en de imams de soldaten van deze EU revolutie zouden zijn.

Tot zover niets aan de hand, de bekende pappen-en-nat-houden conversaties die we in Amsterdam het liefst bij een kopje thee houden...

Maar nu:

Van Rompuy bleef sceptisch maar hoopvol. Hij was zojuist in het voormalig Joegoslavië geweest en had daar geconstateerd, dat zeer velen lid van de EU wilden worden. Dit was de weg naar de vrede, saamhorigheid en solidariteit. Groot mufti Cervic van Bosnië hield Van Rompuy voor, dat hij hoopte, dat de moslims in Europa in plaats van de 'ghosts', de gasten langzamerhand de 'hosts', de gastheren zouden worden. In Brussel zal in 2020 een moslim meerderheid zijn.

Heh? Staat het er écht? Nog eens lezen, groter lettertype:

Groot mufti Cervic van Bosnië hield Van Rompuy voor, dat hij hoopte, dat de moslims in Europa in plaats van de 'ghosts', de gasten langzamerhand de 'hosts', de gastheren zouden worden. In Brussel zal in 2020 een moslim meerderheid zijn.

Nou – dat was een fijn gesprek hoor! Groot mufti Cervic van Bosnië heeft het helemaal begrepen! Hier zitten ook allemaal mensen omheen (geen 100 als in de tram, maar toch...) Je zou zeggen dat je de mufti hierover wel wat vraagjes zou stellen. Zo van: wat bedoel je daar nou mee? Wat betekent dat dan voor de toekomst? Invoering van de sharia in Brussel? Is er dan toch een bewuste politiek om Europa over te nemen, etc etc.

Iets verder:

De oproep van Bolkestein heeft weer veel emoties losgemaakt. Je lost niets op door te vluchten, maar het geeft wel aan hoe ver het met Nederland is gekomen. Het aantal antisemitische incidenten stijgt. En dat is verontrustend. De sfeer in de joodse gemeenschap is inmiddels om te snijden. Velen delen mijn ervaringen.

Stijgt het aantal antisemitische incidenten echt dramatisch? Ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn vriendenkring en sociaal netwerk helemaal niemand hierover hoor – op een enkeling na die het niet zelf meemaakte maar van anderen hoorde. Maar die leven voornamelijk hun leven binnen de Joodse gemeenschap waar men elkaar graag opjut... Nogmaals: ik wil absoluut niet zeggen dat er niets aan de hand is, we moeten absoluut WAAKZAAM blijven... De vraag is of je niet te snel door de zenuwen wolf wolf roept terwijl het een wilde hond blijkt te zijn (ook gevaarlijk maar geen wolf...).

Surf mee naar de antisemitisme monitoren van het CIDI, en meer specifiek.

Hieronder een overzicht van de samenvattingen van de jaarlijkse verslagen vanaf 1996 door het CIDI opgesteld met mijn doorluchtige commentaar:

1996

Het aantal gemelde antisemitische incidenten en de in de media verschenen meldingen over antisemitische voorvallen is niet meer dan vorig jaar.

1997

CIDI concludeert dat het aantal gemelde incidenten in 1997 in vergelijking met 1996 is gestegen. Een eenvoudige verklaring is niet te geven. Mogelijk is er een samenhang met de stagnatie in het vredesproces in het Midden-Oosten.

In 1996 was het aantal bovendien lager dan gebruikelijk.

1998

Het aantal antisemitische incidenten is ten opzichte van 1997 gelijk gebleven. Toen was er sprake van een duidelijke toename ten opzichte van 1996. Ook de aard van de incidenten is vergelijkbaar met die uit 1997.

Verheugend is dat extreem-rechtse partijen bij de gemeenteraads- en parlementsverkiezingen vrijwel zijn weggevaagd. Belangrijk in dit kader is ook dat de extreem-rechtse partij CP’86 verboden en ontbonden werd verklaard.

LM: CP – Wat was dat ook al weer- maar ik ben ook verheugd, al stormt het nog steeds aan het STORMFRONT

1999

Het aantal incidenten is – uitgezonderd internet – in 1999 licht gestegen.

Het aantal antisemitische uitingen op internet is bijna verdrievoudigd: over de verslagperiode maart 1998/maart 1999 meldde het Meldpunt Discriminatie Internet 31 antisemitische uitingen; over de verslagperiode januari-december 1999 zijn dat er 91 (er is dus wel sprake van enige overlapping).

LM: vervelend, vraag me af wat er hiermee gebeurd is vanuit het OM enzo de afgelopen 11 jaar

2000

Op grond van het overzicht 2000 ten opzichte van 1999 kan echter worden geconstateerd dat niet alleen het aantal antisemitische incidenten is toegenomen, maar ook de aard ervan ernstiger is.

LM: sodeju en dat in 2000 – nog voor 9/11

In 2000 vonden er 32 scheldpartijen plaats, werden 6 synagogen beklad of waren een doelwit, werden er twee begraafplaatsen beklad en waren er 6 incidenten met fysiek geweld of dreiging met geweld.

LM: tuig, geteisem- wat deed de plisie overigens, zijn die zaken opgelost etc?

2001

Uit de geringe maatschappelijke reactie op de uitingen van antisemitisme moet geconcludeerd worden, dat er binnen de samenleving een gewenningsproces is opgetreden. Een parallel dringt zich op met andere vormen van criminaliteit, die wel in toenemende mate geregistreerd worden, maar minder dan ooit voor de rechter komen. Dreigementen met geweld en fysieke geweldplegingen worden, ook als het niet om antisemitisme gaat, onvoldoende vervolgd. Voor Joden met hun beladen verleden roepen deze verschijnselen gevoelens van onveiligheid en soms angst op.

LM: moeilijk te controleren bewering

2002

Vorig jaar signaleerde CIDI een steeds antisemitischer klimaat, met name omdat uitingen in elke sector van de samenleving zichtbaar werden: werksfeer, onderwijs, sport, internet, e-mails. Over het gehele jaar 2002 is daarin weinig verandering gekomen.

Vanaf 2000 concludeert CIDI dat niet alleen het aantal antisemitische voorvallen blijft toenemen, maar tevens dat de aard ervan ernstiger wordt. Deze zorgelijke trend is opnieuw zichtbaar in 2002. Het totale aantal door CIDI geregistreerde incidenten nam in het afgelopen jaar met 140% toe naar 337.

LM: Vreselijk! Maar duh – lees ik het goed 337 gevallen?! Zie 2005, 2007, 2008 en 2009 !!

2003

Het jaaroverzicht over 2003 laat een wat positiever beeld zien dan over 2002, toen het aantal incidenten een scherpe stijging van 140% vertoonde. Vanaf 2000 nam het aantal antisemitische voorvallen toe en werd ook de aard ernstiger, concludeerde CIDI in het vorige rapport. Die trend lijkt dit jaar te zijn doorbroken.

2004

Vorig jaar (2003) constateerde CIDI een lichte daling van het aantal geregistreerde incidenten. Dit jaar (2004) is het aantal vrijwel op hetzelfde niveau. CIDI is ervan overtuigd dat deze daling mede te danken is aan het feit, dat zowel op overheidsniveau als op NGO-niveau de bestrijding van antisemitisme op de agenda is blijven staan. Dat stemt enigszins hoopvol en betekent dat dit ook de komende jaren zo dient te blijven. In de conclusie zullen wij dieper ingaan op hetgeen sterke verbetering behoeft, zoals het vrijmaken van tijd en gelden voor het invoeren van antidiscriminatie programma’s op scholen en justitieel optreden. Te vaak blijven grote zaken liggen of worden zij geseponeerd.

LM: baroech Hasjem – hee wacht eens dat is maar 6 jaar geleden en toen leek het dus allemaal ok, want het was dalende? En dit was het jaar van het tram-incident van Gerstenfeld...

2005

Met een totaal aantal incidenten van 159 is het niveau terug naar het jaar 2001. Het zit daar zelfs nog onder.

Het grote verschil met de voorgaande drie jaren, toen het aantal incidenten hoog was, is vooral te danken aan het geringe aantal e-mails en de afname van het aantal scheldpartijen. Opvallend is dat met 9 incidenten in de categorie fysiek geweld deze categorie de op één na grootste is sinds 1999. En dat is zorgelijk.

LM: dit is wel zorgelijk inderdaad – politiebeleid??

2006

Het jaar 2006 laat een aanzienlijke toename zien van antisemitisme in Nederland. Het aantal incidenten is ten opzichte van 2005 gestegen met 64%. In 2005 rapporteerde het CIDI 159 gemelde gevallen van antisemitisme. Over het jaar 2006 zijn dat er 261 geworden. Deze toename is voor het overgrote deel het gevolg van de vele, gemelde antisemitische e-mails, die vaak het directe gevolg waren van de zomeroorlog tussen Israel en Hezbollah. Het bleek weer dat onrust tussen Israel en zijn buren zorgt voor een toename van antisemitische uitingen in Nederland. Kennelijk wordt het taboe op het openlijk uiten van antisemitisme minder, als er kritiek bestaat op het optreden van Israel. Voor de goede orde dient te worden dat CIDI incidenten die uitsluitend beledigend zijn t.a.v. Israel, niet meetelt in zijn jaarlijkse monitor.

LM: hee het stijgt weer – maar er is een reden: de zomeroorlog (hoe bedenk je zo een woord)

2007

Na een uitzonderlijke piek in 2006, laat het jaar 2007 een forse daling zien van antisemitische incidenten in Nederland. Het aantal is zelfs lager dan het niveau van 2005. Een verheugend resultaat, waar echter wel kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden. Omdat bovendien de gegevens voor de jaarlijkse rapportage door het CIDI dit jaar pas zeer laat compleet waren, volstaan wij met een kritisch tussentijds overzicht. Het volledige overzicht van incidenten vindt u in het rapport van komend jaar over de jaren 2007 en 2008.

LM: f-an-tas-tisch – maar wacht eens das 3 jaar geleden? Toen was het antisemitisme dus fors dalende? Wat is het probleem dan? Het was de jaren ervoor ook al dalende? Behalve 2006 dan

2008

Het jaar 2008 was relatief rustig met 108 incidenten, een zeer lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Het jaar was nog niet eens afgelopen toen de Israelische actie in Gaza begon: in minder dan één maand kwamen er 98 meldingen binnen, bijna evenveel als in heel 2008. CIDI rapporteerde deze periode apart en analyseerde de hatemails om te zien wat voor antisemitische ideeën achter de hategolf zaten.

LM: hee 2 jaar geleden was het dus óók zeer rustig, maar 108 incidenten. Maar wacht eens 108 incidenten? Das een 1/3 van 2002!! En ook lager dan in 2005 en 2007 Ik ben de kluts totaal kwijt. Begrijpt u het wel???

2009: Antisemitische incidenten in Nederland scherp gestegen*

Het aantal gemelde antisemitische incidenten in 2009 (167) lag 55% hoger dan in 2008 (108).

LM: ik begrijp er nog steeds niets meer van – we zitten gewoon op het niveau van 2005 en met 167 nog steeds STUKKEN lager dan in 2002 toen er 337 incidenten werden gemeld en in 2006 (ruim 250)??

De stijging geldt ook voor het aantal ernstige voorvallen (geweld, bedreiging met geweld, vernielingen). Vergeleken het jaar 2007 is de stijging zelfs 106%.

LM: dat is natuurlijk ernstig – maar wat wordt daar concreet aangedaan?

Tot juni 2010 zijn er bij CIDI 70 incidenten gemeld, waaruit voorzichtig kan worden afgeleid dat, als er geen maatregelen worden getroffen, dit jaar een zelfde beeld kan hebben als 2009.

LM: over 2010 is het dus gelijk aan 2009 – waar is die stijging dan van Gerstenfeld aka Bolk aka Evers etc – ik begrijp er nogmaals niets van. Bovendien: je kunt stellen dat het scherp gestegen is, je kan ook zeggen dat het op het niveau van 2005 en 2001 (!!) ligt, dat nog steeds beter is dan 2002 en 2006?

Begrijpt u er iets van – ik niet. Of het antisemitisme stijgt inderdaad fors en dan is dat zeer zorgelijk en vereist het doortastend optreden van politie, OM en de Staat der Nederlanden. Of we zitten elkaar allemaal bang te maken in plaats van alert te zijn – wat niet minder zorgelijk is...

   Deel dit bericht: Facebook  Facebook

Reacties

Margot Israëls

zondag 19 december 2010
Een stuk naar mijn hart!

Uw reactie:

vul de beveiligings-code in
jul 2020Accepteer dat tijden veranderen
jul 2020Zoeken naar het juiste perspectief
jun 2020Vragen, vragen, vragen
jun 2020Voor een ieder een plaats en identiteit
jun 2020Eenheid rond een piekervaring
mei 2020De aardse tonen van verlossing
mei 2020Een echt mens worden
mei 2020Vieren terwijl het nog wat donker is
mei 2020Virtueel samenzijn
apr 2020Optimisme is een bewuste keuze
mrt 2020De juiste keuze
mrt 2020Een wereldwijd moment van tesjoewa
feb 2020'Wijsheid'
feb 2020Voor een betere wereld
feb 2020De boom, de mens
jan 2020Een sterk vermoeden, toen en nu
jan 2020Dromen van maakbaarheid
jan 2020Het einde van het niet-Joodse jaar
dec 2019‘Fouten’ en de kloof tussen ideaal en realiteit
nov 2019Een ‘wegwerp-gebaar’
nov 2019Wát werd er gegeten?
nov 2019Inbreuken op de basismoraal
nov 2019Een "gezonde winter" gewenst
okt 2019Soeka's in alle soorten en maten
okt 2019Een nieuwe cyclus van herfst, winter, lente en zomer
sep 2019Half vol of half leeg
sep 2019God in liefde dienen
aug 2019Culturele beïnvloeding
aug 2019Cola drinken met Herzl
aug 2019Reizen met de echo’s van Bemidbar
jun 2019Keppel op of keppel af
mei 2019Waar is de respectvolle discussie?
mei 2019Een magisch sausje
mei 2019Terug naar het ‘gewone’ leven
apr 2019Maatgevende eieren of olijven
apr 2019Een platoons stemadvies
mrt 2019Bouwen met goede humor
feb 2019Een bijzonder moment
feb 2019Verleden, toekomst ... en heden
dec 2018Over liefdadigheid, honger en tandenpoetsen
dec 2018Licht en weerbaarheid
nov 2018Een betere wereld
nov 2018Klein beginnen
okt 2018Belangrijke vragen
sep 2018Reflecteren op 'kleine' zaken
sep 2018Een eigen, persoonlijk oordeel
sep 2018Koningschap, herinnering, sjofar
aug 2018Stenen en letters
aug 2018Neutrale openbare ruimte graag
jul 2018Let's Get Together and ...
jun 2018Koosjere wijn?
jun 2018Het Mousetrap-effect en Elburg-gevoel
jun 2018Nieuw, nieuwer, nieuwst of meer van hetzelfde
mei 2018Niet na-denken!
apr 2018Mooie tradities en slechte gewoontes
apr 2018De rook van tradities
mrt 2018Bevrijding van het woord
mrt 2018De esthetische ervaring van een bloesemboom
mrt 2018De ene gids is de andere niet
feb 2018Experimenten en spirituele gevaren
jan 2018Verantwoordelijkheid
jan 2018Het weer, het weer
jan 2018De enige onderwijzer
dec 2017Waarachtig licht
dec 2017Eenheid in verscheidenheid
dec 2017Banoe chosjech legaresj
dec 2017Twintig vrouwen
nov 2017Weggesleept
nov 2017Zeepsop bij de koffie
okt 2017Sjabbat Halloween
okt 2017Twee maanden van ‘abstinentie’
okt 2017Bouwoverwegingen
okt 2017Loofhutten en paddenstoelen
okt 2017De tweede dag
sep 2017Het juist gekozen perspectief
sep 2017Bikoeriem uit Noord-Holland
sep 2017Vakantielogistiek
aug 2017Joden in den vreemde
jul 2017Trouwen op de Tempelberg?
jun 2017De vele gezichten van Israël
jun 2017Het nut van kritische visies
jun 2017De grenzen van kritiek en meningsuiting
mei 2017De allerhoogste openbaring op Sjawoeot
mei 2017Een feestje maken
mei 2017Vrijheid is ons hoogste goed
mei 2017Her-denken
apr 2017Veel is een geschenk
apr 2017Op zoek naar een bloesemboom
mrt 2017Zoeken naar duiding en betekenis
mrt 2017Nooit meer vergeten
mrt 2017Een Rotterdams Poeriem-sjpiel
mrt 2017De waarde van een stem
mrt 2017Een rechtvaardige samenleving
feb 2017Veiligheid in vele facetten
feb 2017Sneeuwmuziek en stemgekrakeel
feb 2017De status van de deuropening
jan 2017Empathie in plaats van een versteend hart
jan 2017Risjes en Messiaanse tijden?
jan 2017‘Klein’ nieuws
dec 2016Het speciale licht van Chanoeka
dec 2016Egyptisch geloof 2.0
dec 2016Over kanaries
dec 2016De ‘zegeningen’ van internet
nov 2016Gezocht: tolerantie en nuchterheid
nov 2016Die supermaan kunnen wij zelf zijn
nov 2016Zoals gewoonlijk zaten de peilingen er weer eens ver naast
nov 2016De ideologische veren van Ben-Gurion
okt 2016Een treintje van soekot
okt 2016De zondebok en het toeval
okt 2016Het verlangen en de uitvoering
sep 2016Windmolens, zoemhout en de sjofar
sep 2016Wat is ónze rol in de samenleving?
sep 2016Gerechtigheid
sep 2016Kleine en grote opmerkelijkheden
aug 2016Jeruzalem in beeld
aug 2016Zuivere koffie of zuivere lucht
aug 2016Een nieuwe zonnebril
aug 2016Mensenvlees
jul 2016Woorden als zegen of als vloek
jul 2016Het hoofd koel houden ...
jun 201621 Juni
jun 2016De stem van God of de stem van Satan?
jun 2016Polarisatie of eenheid
jun 2016Tsores en cheese cake
mei 2016Wij zijn allen vreemdelingen
mei 2016Klachten ...
mei 2016Een week vol gedonder
mei 2016Lente
apr 2016Pesach-mijmeringen van een trouwe lezer
apr 2016Verwacht: de Pesach-app!
apr 2016Versjteerd
apr 2016Wat geven we onze aandacht?
mrt 2016(Ver)kleden
mrt 2016Bonobo of chimpansee?
mrt 2016Wat telt meer?
mrt 2016Pink washing en het welles-nietes patroon
feb 2016Tellen en generaliseren
feb 2016Zalm uit de vaatwasser
feb 2016Gevoelige antenne voor foute ontwikkelingen
feb 2016Ruggengraat
jan 2016Vruchten plukken, geen vluchtelingen
jan 2016Negatieve informatie
jan 2016Best tolerant?
jan 2016Joden en Christenen
dec 2015Ober, één dogma-vrij orthodox jodendom!
dec 2015Hoezo is vrijheid gevaarlijk?
dec 2015Terrorisme dat weinig aandacht krijgt
nov 2015Klimaatcrisis en morele crisis
nov 2015Stoere oorlogstaal wakkert angst juist aan
nov 2015Voedsel, gezondheid en dierenleed
okt 2015Wajeera: Sjabbat en gastvrijheid
okt 2015Het doorgaans stille Amstelveen en andere gehuchten
okt 2015Voetbal, geweld en corruptie
okt 2015Gewoon even genieten
sep 2015Inkeer, gebed en goede daden
sep 2015Tumult en stof
sep 2015De kracht van woorden
aug 2015Een Tora van liefde
aug 2015Chatsor Hagelilit
aug 2015Een museum van tolerantie, gebouwd op graven?
aug 2015Joden welkom
jul 2015Ardennen
jul 2015Vakantie – Tempel - zomer
jul 2015Gaat Wilders nu de Ilias verbranden?
jun 2015De weg kwijt
jun 2015Ontroerende universele wensen
jun 2015De dissidente verspieders en de vooruitgang
jun 2015Verbinden
mei 2015Rare dingen
mei 2015Herschepping
mei 2015Aap of microbe ...
mei 2015Lag Ba'Omer
mei 2015Ouderwets gezellig?
apr 2015Herdenken
apr 2015Herdenken en rechtvaardigheid
apr 2015Geprivatiseerde macht
mrt 2015Dit was de week die was...
mrt 2015Zaaien ...
mrt 2015Wolven en andere actualiteiten
mrt 2015Een goede haardag
feb 2015Kommer en kwel op universiteit en internet
feb 2015Hoe meer internet, hoe moeilijker het kaf van het koren te scheiden
feb 2015Poeriem Puber-tijd
feb 2015Wijze lessen van bomen
jan 2015Fris en minder fris ...
jan 2015Ontmoetingen en tegenstellingen
jan 2015'Daarom zwijgt de verstandige in die tijd'
jan 2015Afscheid en vooruitblik
jan 2015De Joodse zonnewende?
dec 2014Wonderlijk ...
dec 2014Chanoeka
dec 2014Bananen, bacteriën en Jak-melk ...
nov 2014Telefoon op sjabbat
nov 2014Als de Masjiach komt
nov 2014Zwarte Piet en de openbare orde
nov 2014De oude traditie van Sjabbat Halloween
okt 2014Talmoed op de snelweg
okt 2014Droissen-veldert
okt 2014Een Soeka van zeven bij twee kilometer ...
okt 2014Soekot
okt 2014Goud of geen goud, dat is de vraag
sep 2014Rosj Hasjana: wat wel en wat niet mag, of toch weer wel ...
sep 2014Fouten rechtzetten
sep 2014Inkeer
sep 2014A Jid darf leben mit der Zeit
aug 2014Was vroeger alles beter?
aug 2014Zinkend schip?
aug 2014Ondanks alles...
aug 2014Hamatsav
jul 2014Vakantie
jul 2014Joodse archeologie in Nederland
jun 2014Het lot-orakel
jun 2014De gelederen der spotters
jun 2014Mysterieuze ossen
jun 2014Slenteren door Amsterdam
mei 2014De ketting van de opperrabbijn
mei 2014Van Ostadestraat
mei 2014Orthodox vandalisme
mei 2014Diverse engerds
mei 2014Belachelijke kritiek?
apr 2014Chameets in de Pesachweek
apr 2014Wat doet een wc-bril in de Haggada?
apr 2014Weg met de chameets-hysterie!
mrt 2014De Rode Koe
mrt 2014Na Poeriem
mrt 2014Gemengde berichten ...
mrt 2014De ultra's en de dienstplicht
feb 2014Dom
feb 2014De Olympische Spelen
feb 2014Europees erfgoed
feb 2014De knikkers van Anne Frank
jan 2014Dat was de week die was...
jan 2014Gelukkig of ongelukkig op Knuffeldag
jan 2014Kasjroet-vervalsingen
jan 2014Koken op sjabbat
jan 2014De substitutieregel
dec 2013Joden en kerst
dec 2013Korte dagen
dec 2013Jodendom en mensenrechten
dec 2013Rabbijnen in het NIW
nov 2013Chanoeka
nov 2013Afscheiden
nov 2013Vrouwen en auto's
nov 2013Nerds
nov 2013Synchroniciteit
okt 2013Zwarte Piet
okt 2013Nieuwe koelkast
okt 2013Na het overlijden van Rabbijn Ovadia Josef
okt 2013Bidden voor Ovadia Josef
sep 2013De grootste soeka
sep 2013Soekot voor iedereen
sep 2013Een liefdevolle Jom Kipoer
aug 2013Bietjes voor Rosj Hasjana
aug 2013Vakantiegevoel
aug 2013In het Heilige Land
jul 2013Sjabbat Chazon
jul 2013Trier
jul 2013Slavernij en de sjabbat
jun 2013Elijahoe haNavi
jun 2013Loodgieten
jun 2013Eer hem, maar wantrouw hem
jun 2013Treuren in of om Tammoez
mei 2013Gelatine kosjer?
mei 2013Een nieuwe ijstijd
mei 2013Vrijheid
mei 2013Gebed voor het Koninklijk Huis
apr 2013Vliegen in een plastic zak
apr 2013Belieber
apr 2013Sehacheles
apr 2013Alleen mannen?
mrt 2013Priesterzegen
mrt 2013Pesach - het is weer feest!
mrt 2013Rook
mrt 2013Wegwerpartikelen
mrt 2013Grap? Of niet?
feb 2013De Poeriem-rav
feb 2013Hongarije
feb 2013Pruiken en zoenen
feb 2013Limor zoekt haar soul-mate
jan 2013Stemmen
jan 2013Winter is niet zo jood
jan 2013Kinderen met Down
jan 2013Leuke kerstliedjes
dec 2012Vrouwen
dec 2012Vreedzaam omgaan met diversiteit
dec 2012Psycholoog of rabbijn?
nov 2012Een ironische gebeurtenis
nov 2012Een teken
nov 2012Zuur
nov 2012Pratende dieren
nov 2012Natuurverschijnselen
okt 2012Boom der Kennis
okt 2012Leesrooster
okt 2012Pas goed op uw smartphone!
okt 2012Back to normal
sep 2012Balans
sep 2012Vreedzame paden
aug 2012Fata morgana, of de kunst van het kijken
aug 2012Luxemburg
jul 2012Leuk hotelletje
jul 2012Impulsief
jun 2012Vogels kijken in de polder
jun 2012Leraren
jun 2012Sport
jun 2012Verdwenen stoel
jun 2012Bacteriën
mei 2012Verslapen
mei 2012Achterstand ingehaald
mei 2012Echt?
mei 2012Jom HaMalka-drukte
apr 2012Een warm bad
apr 2012Post-Pesach dilemma’s
apr 2012Nog even over Pesach
apr 2012Stroomstoring
mrt 2012De waarde van getallen
mrt 2012Lente
mrt 2012Een ingewikkeld parcours
feb 2012Rekenkunst met verrassende uitkomst
feb 2012Crisisverhalen
feb 2012De seculiere inwoners van Kiriat haJovel
feb 2012Waterdamp
jan 2012Werken is gezond
jan 2012Schwer zu sein a Jid
jan 2012Beth Sjemesj
dec 2011Chanoeka-overpeinzingen
dec 2011De 25e van de maand
dec 2011Buitenaards
dec 2011Seizoensperikelen
nov 2011Andere maten
nov 2011Weet wat je eet
nov 2011Over een etrog, een rebbe, rabbijnen en de zon
okt 2011Over voorspellingen en hoofdrekenen
okt 2011Een einde en een begin, maar wel blijven bidden!
okt 2011Reizigers houden niet van regen
okt 2011Introspectie
sep 2011Kabbala-les
sep 2011Troonrede en Miljoenennota
sep 2011SpongeBob
sep 2011Nog eens over inkeer
sep 2011Inkeer
aug 2011Protesteren in Rechovot
jul 2011Awoide zorre
jul 2011Sjocheet van Oranje
jul 2011Bio-industrie en sjechita
jun 2011Moeten wij dieren eten?
jun 2011Cottage cheese
jun 2011Gevaren
jun 2011Onverdoofd
mei 2011Onze voeding
mei 2011Moleculair kasjroet
mei 2011Mei
mei 2011De Masjiach
apr 2011Tussen Amsterdam en Rechovot
apr 2011Vegen met beleid
apr 2011Noden en verboden
apr 2011Chameetsologie en andere Pesachwetenschap
apr 2011SMS uw vraag!
mrt 2011Elke dag Poeriem!
mrt 2011Het einde van de wereld?
mrt 2011Elke dag Poeriem
mrt 2011Teruggeven
feb 2011De zon
feb 2011Woestijngodsdienst
feb 2011Stadswandeling
feb 2011Gekke wereld
jan 2011Liberale Joden of Christenen voor Israël?
jan 2011Het Kohnstamm Instituut en etnische groepen
jan 2011Niets aan de hand
jan 2011Terug in Nederland
dec 2010Instant-religie
dec 2010Wat een gekte allemaal...
dec 2010Vasten voor regen
nov 2010De lichtjes van Chanoeka
nov 2010Schaarste
nov 2010Een drukke zondag
nov 2010Amsterdammer in de provincie
okt 2010Carlebach
okt 2010Mark Rutte, Yona Metzger en UFO’s
okt 2010Informatie-'overkill'
okt 2010Triest en oppervlakkig
okt 2010De bittere maand
sep 2010Met plantjes zwaaien
sep 2010Hufterigheid
sep 2010Xenofobie
sep 2010Een tzaddiek
aug 2010Wat doen we op sjabbat?
aug 2010Een ontspannen vakantie
jul 2010Paul
jul 2010Keppeltjesdag
jun 2010Een echte held
jun 2010Politici laten zich niet horen
jun 2010Bowlen
mei 2010Jesaja 53:5
mei 2010Eten
mei 2010Koninginnedag
apr 2010Lag Be'omer
apr 2010Feestvieren en herdenken
apr 2010Dóórpakken
apr 2010Ben jij nog in?
apr 2010Pesach: waar gaat het echt om?
mrt 2010Méér dan vier vragen ...
mrt 2010Insecten
mrt 2010De langste Poeriem ooit
mrt 2010Herken de Poeriemgrap!
feb 2010Rare vragen, rare antwoorden
feb 2010Rabbijn Elon in problemen
feb 2010Gescheiden buslijnen
feb 2010Nogmaals de diboek
jan 2010Diboek
jan 2010Natuurrampen
jan 2010Een boek kopen
jan 2010Uitvinding van de bakker
jan 2010Oud-en-Nieuw
dec 2009Taal
dec 2009Halachisch veroorzaakte kinderloosheid
nov 2009Dawwenen op het juiste moment
nov 2009Kosjer
nov 2009Bidden om regen
nov 2009Het wisselen van de seizoenen
okt 2009Leerhuizen in de mediene
okt 2009Een boek uitlezen
okt 2009Onze minhag
okt 2009Een soeka in de Diaspora
okt 2009Soekotmelancholie
sep 2009Jom Kippoer
sep 2009Leeuwen en beren
sep 2009Woordeloze haast
sep 2009De 'midrechov' in Jeruzalem
aug 2009Tatoeages, een beladen imago
aug 2009Op bezoek bij S
jun 2009Vakantie
jun 2009Generatiekloof
mei 2009Cheesecake
mei 2009Keukenhof
mei 2009Varkensgriep
apr 2009Vakantie
apr 2009Chameets
mrt 2009Een jesjiva-gave
mrt 2009Wie zonder zonde is, wordt immuun voor .....
mrt 2009Economie
mrt 2009Poeriem
feb 2009Taal en getallen
feb 2009Internet-tribalisme
feb 2009Verkiezingen
feb 2009De taxichauffeur en de zoon van de rabbijn
jan 2009Liefde
jan 2009Oppassen voor slangengif!
jan 2009Cafépraat
jan 2009Veel boeken – en een goed huwelijk
dec 2008Een ongeluk of dood door schuld?
dec 2008De Israëlische State Controller
dec 2008De periferie
nov 2008Zending
nov 2008Kromme komkommers
nov 2008Actie en reactie
nov 2008De regenmaker
okt 2008Slechte gedachtes
okt 2008Hosjanna Rabbah
okt 2008Soekot
okt 2008Onze zondes
okt 2008Een oud kabbalistisch gebed