Hannah Nathans en Jaap Wertheim kunnen wat hulp gebruiken!

vrijdag 7 augustus 20

Hannah Nathans geeft leiding aan het HaMakor Centrum voor Joodse Spiritualiteit en is rabbijn van OJG Klal Israel in Delft. Ze promoveerde in juni 2020 op haar proefschrift ‘The Nature and Process of Giyur’ tot Doctor of Ministry in Jewish Spirituality.
Nathans promotie-onderzoek gaat over de aard en het proces van gioer (overgaan naar het jodendom). Uit dit onderzoek bleek dat overgaan naar het jodendom geen proces is van bekering tot een nieuwe identiteit, maar een uitkomen voor wat men ten diepste al is. De term "trans-Jood" past daar beter bij dan de term bekeerling. Je kunt niet iets worden wat je al bent, zeiden deelnemers aan het onderzoek.
Hannah schrijft: "Als vervolg op mijn doctoraatsthesis maak ik samen met fotograaf Saskia Aukema een boekje over gioer. Er komt een samenvatting in van mijn onderzoeksresultaten en twintig interviews met mensen die gioer hebben gedaan. Ik heb nog dringend behoefte aan mensen die een orthodoxe gioer hebben gedaan. Zou jij je verhaal willen vertellen en worden opgenomen in het boek? Stuur dan alsjeblieft een mail aan info@hamakor.nl."

Jaap Wertheim (1939), voorzitter van de historische kring Kortenhoef, ’s Graveland, Ankeveen, zoekt deelnemers aan de agrarische cursussen in ’s Graveland (Landgoed Land en Bosch, circa 1945-1948), ofwel 'hachsjara".
Jaap schrijft: "Als voorzitter van de historische kring Kortenhoef, ’s Graveland, Ankeveen heb ik het plan opgevat een artikel te schrijven over het fenomeen hoe in Land en Bosch destijds cursussen werden gegeven om alyah deelnemers vertrouwd te doen raken met agrarische werkzaamheden (spitten, maaien, wieden, oogsten etc.), nuttig voor aanstaande Palestinagangers ten behoeve van hun verblijf aldaar.
Ik ben Jaap Wertheim (1939) en woon thans de gemeente Wijdemeren, waar ook ’s Graveland toe behoort. In mijn jeugd - 50-er jaren - bracht ik in de buurt vele vakanties door en herinner mij van familieleden en kennissen dat die opleiding bestond en men daar ook intern verbleef. Ik zou daar graag wat meer over te weten komen voor een artikel in ons blad van de historische kring waarvan ik voorzitter ben.
Wie kan mij verder op weg helpen? Ik heb een film gezien uit 1995 van een reünie van mensen die in Land en Bosch zo'n cursus hebben gevolgd. Misschien heeft u aanvullende informatie en/of documentatie- en/of archief-materiaal, bijvoorbeeld over ontstaan, deelnemers, cursusmateriaal, ontspanning, theorie en praktijk, docenten, vakken, mogelijke (andere) cursisten en hoe lang men er verbleef. Misschien zelfs ook foto’s of andere aanvullende gegevens en/of feiten?
Ik ben u zeer erkentelijk voor uw reactie en mogelijke medewerking.
e-mail: jaapwertheim@gmail.com."

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.