Boekrecensie: Hitlers ultieme oorlog

Door recensent David Barnouw

Gepubliceerd op: 18 april 2024

Het boek Hitlers ultieme oorlog. Jodenvervolging in bezet Europa van Klaas A.D. Smelik is een grabbelton aan van alles en nog wat geworden, aldus recensent David Barnouw.

Het is een dappere onderneming van auteur Klaas Smelik om binnen driehonderd pagina’s de complete Jodenvervolging in Europa in beeld te brengen, maar dat is slechts ten dele gelukt. Ten dele, omdat hij álles wil behandelen: de negentiende eeuw, de ideologie, de Joden in het Derde Rijk en de Wannseeconferentie, en pas op pagina 127 komt de Jodenvervolging in Europa aan de beurt. Dat moet dan in minder dan 150 pagina’s worden behandeld, wat leidt tot wel erg grote stappen door alle Europese landen waar Joden werden vervolgd.

Nederland krijgt in Hitlers ultieme oorlog. Jodenvervolging in bezet Europa weer (te) veel nadruk met twee pagina’s over de beroving van de Nederlandse Joden, evenzoveel pagina’s over Westerbork en een pagina over de organisatie van de Jodenvervolging in Nederland. Over de Joodse Raad laat Smelik zijn grote idool Etty Hillesum aan het woord, die in "heldere taal over de dubieuze rol van de Joodsche Raad" schreef. Dat zij daar zelf een baantje had, wordt wijselijk weggelaten.

Het probleem is natuurlijk dat over zijn onderwerp ongelofelijk veel is geschreven en dat dit boek een fraaie samenvatting zou kunnen zijn. Echter, de auteur vat niet samen, maar haalt overal wat vandaan. Een beetje Gobineau, een beetje Wagner en Marx en dan bijna drie pagina’s over het begrip Ariosofie. En na weer een paar oudere antisemieten duikt de Amerikaanse onderzoeker Goldhagen opeens op met zijn kritiek met betrekking tot Christopher Brownings studie Ordinary Men (1992).

Hitlers ultieme oorlog. Jodenvervolging in bezet Europa is verschenen bij uitgeverij Walburg Pers.
Prijs hardcover: € 29,99, E-book: € 14,99.

Lees de hele recensie op de website van Jonet.

Item in samenwerking met Jonet.
meer informatie: jonet.nl
Logo samenwerking 'Jonet'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.