Conferentie Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën

Tefillah and Jewish Knowledge

Gepubliceerd op: 29 februari 2024

Het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën (NGJS) organiseert samen met de Rijksuniversiteit Groningen op 27 maart zijn jaarlijkse conferentie. Deze heeft tot doel onderzoekers in Nederland, gespecialiseerd in Joodse Studies, bij elkaar te brengen. Het thema van dit jaar is ‘Tefillah and Jewish Knowledge’.

De bijeenkomst is een uitgelezen mogelijkheid voor wetenschappers om hun onderzoek te delen en gezamenlijk te reflecteren op actueel onderzoek, en de trends en vraagstukken in het vakgebied. Daarnaast hopen de organisatoren de onderlinge samenwerking te vergemakkelijken en junior en senior wetenschappers met elkaar te verbinden.

Thema van de conferentie
Gebed is een sleutelfenomeen en -begrip in de Joodse Studies. Vroeg of laat brengt elke onderwerp uit het veld onderzoekers in aanraking met liturgie en/of gebed. De stille, alomtegenwoordigheid van het gebed in de Joodse geschiedenis is even discreet als raadselachtig. Wat is tefillah precies, wat doet het en hoe werkt het?

Is gebed een vervanging voor een (superieur) tempeloffer, een manier om te communiceren, een vorm van sociaal contract, een politiek instrument, een educatief instrument, of iets heel anders? En welke kennisstructuren zijn ingebed in het Joodse gebed? En hoe brengt het gebed op zijn beurt structuur aan Joodse en andere kennis? Dergelijke vragen zijn niet altijd gemakkelijk te beantwoorden, maar toch hebben die grote implicaties voor het vakgebied van Joodse Studies en daarbuiten.

Eigen ontmoetingen
Collega's en studenten worden uitgenodigd om na te denken over hun eigen ontmoetingen met gebed en liturgie. Samen kijken de aanwezigen naar tefillah en Joodse kennis vanuit het perspectief van materialiteit, tekstualiteit, geschiedenis, theorie, filosofie en theologie. Onder leiding van deskundigen staat onder meer de verkenning op het programma van manuscripten en gedrukte gebedenboeken uit de rijke collecties van de Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam.

Lezingen en korte papers leiden je door eeuwen van Hebreeuwse poëzie en gebed, terwijl fundamentele zaken aan de orde komen. Zoals vragen met betrekking tot methodologie, esthetiek en de geschiedenis van ideeën.

Het programma omvat drie keynotes van deskundigen: Wout van Bekkum (Groningen), Elisabeth Hollender (Frankfurt) en Hindy Najman (Oxford). Daarnaast komen twaalf korte papers aan bod. In een afsluitende paneldiscussie wordt dieper ingegaan op het thema van de conferentie en de implicaties ervan.

Deze conferentie is tweetalig (Nederlands en Engels) en vindt plaats in de prachtige Bibliotheca Rosenthaliana van de Universiteit van Amsterdam. Deze wetenschappelijke bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die op academisch niveau werkzaam is op het wijde terrein van de Joodse studies.

Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op de website van het NGJS.

Beeld: Portugese Synagoge Amsterdam. (Foto: NGJS)

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.