Ter informatie

Simon Soesan

vrijdag 27 november 2015

Helaas valt er deze week niets humoristisch te schrijven. De huidige toestand laat dit niet toe. Daarom, mocht het iemand interesseren, in plaats daarvan hierbij mijn visie op de situatie.

De bedoeling van een en ander is om orde en veiligheid te laten verdwijnen en te vervangen door chaos en anarchie. Dit plan is al in uitvoering middels de hoge paraatheid die er in diverse delen van Europa bestaat en die zich nog verder zal uitbreiden. Deze situatie is ondermeer gericht op de kerstverkoop en feestdagenactiviteiten van de consument. Door meer ‘lockdowns’ zal er dit jaar veel minder gekocht worden, wat een economisch probleem tot gevolg zal hebben. Ook de duurzame ontregeling van het dagelijks leven zal ertoe leiden dat de economie een negatieve impuls krijgt in plaats van de positieve kant die het op ging, wat op zijn beurt weer een reactie teweeg zal brengen bij de regeringen. Deze zullen, in een poging om een catastrofe te voorkomen, meer belastingen gaan heffen, waar echter steeds minder tegenover zal staan ten opzichte van de gewone burger, eenvoudigweg omdat de veiligheidssituatie meer uitgaven vereist.

Bij de diverse verkiezingen die deze situatie tot gevolg zal hebben, zullen de ultrarechtse partijen zegevieren. Aangezien ultrarechts, behalve veel geschreeuw en gebral, niets te bieden heeft en intussen het terrorisme zal toenemen, zullen deze regeringen op hun beurt ook weer vallen, waardoor ultralinks en centrumpartijen aan de macht zullen komen, gebaseerd op de concessies die zij doen aan het terrorisme.

Deze visie, inclusief bewijsmateriaal daarvoor, is enkele jaren geleden al doorgespeeld aan de EU en diverse regeringen in Europa. Echter, de arrogantie van de beslissingnemers die dit volstrekt genegeerd hebben, heeft een situatie gecreëerd die inmiddels onherroepelijk is. In vele delen van Europa zijn de bekende Kerstmarkten al omgedoopt tot Wintermarkten, uitsluitend om bepaalde groeperingen ‘niet te kwetsen’.

Wat ik hier schrijf gaat niet over politiek, noch is het kritiek. Dat heeft totaal geen zin meer, want daar is het eenvoudigweg te laat voor.

Europa heeft, om de wereld te tonen hoe superieur zij in moreel opzicht en in het tonen van meelevendheid is, niet tien- maar honderdduizenden mensen binnengelaten, allen onder het mom van vluchteling, die bijna allemaal een opdracht hebben. Ze wachten op een oproep en voeren die opdracht dan uit, zoals vorige week in Parijs gebeurd is. De EU, inclusief de Nederlandse regering, heeft alle waarschuwingen in de wind geslagen en nu is het helaas zover. Onontkoombaar.

Intussen zitten de 2.6 miljoen echte Syrische vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden vast in een vluchtelingenkamp nabij Yarka in Jordanië, maar daar wordt door de ‘vrije pers’ vrijwel niet over geschreven.

Ik weet niet wat er tussen het moment dat ik dit schrijf en dat u dit leest nog meer gebeurd is. Maar een ‘prettige kerst’ of ‘prettige feestdagen’ lijkt me erg optimistisch voor dit jaar.

Ik hoop dat ik het volstrekt bij het verkeerde eind heb, maar ik betwijfel het.

© Simon Soesan

8 + 2 = ?
Beste Simon, Helaas heb je voor de zoveelste maal helaal gelijk . Iemand in Gaza heeft ooit gezegd: "Julllie kunnen niet in armoede verkeren wij wel en wij hebben tijd!!!
Simon Je verwoordt wat ik al een tijdje denk, maar ik weet niet wat ik er aan moet doen. Als ik mijn twijfels hardop uit zien ze me aan voor een volgeling van Geert Wilders en dat ben ik niet. En dan al die moslims die zeggen dat Daiis geen moslims kunnen zijn. Als ze durven zeggen ze zelfs dat het een Israëlisch complot maar wat te doen?

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.