Mary - Miriam

Simon Soesan

vrijdag 29 juli 2011

Jarenlang was ik ervan overtuigd dat het liedje ‘Let it be’ van The Beatles, waarin wijze woorden worden toegedicht aan ‘Mother Mary’, sloeg op de moeder van Jezus. Ik bleek niet de enige te zijn. De componist, McCartney, verklaarde echter dat het zijn te vroeg overleden moeder Mary betrof. Dat men dacht dat het Moeder Maria betrof, vond hij een eer en grappig maar de geruchten gaan dat hij het met opzet zo geschreven had.

Dat doet mij denken aan een ander verhaal.
Ten westen van Jeruzalem ligt het dorpje Ein Kerem. Een vreedzaam dorpje waar de Arabische bevolking met Joodse kunstenaars samenleeft. Pittoresk, met smalle straatjes, waar geen plaats is voor auto’s. Dat wil de bevolking daar ook niet. Bussen met toeristen mogen daarom, na allerlei ongelooflijke manoeuvres in de smalle straatjes uitgevoerd te hebben, parkeren op een pleintje waar alleen autobussen mogen staan. Niet langer dan twee uur, want anderen willen dat ook en er is weinig plaats.

De straten waren zo smal, dat toen er in 1949 besloten was om tenminste één hoofdstraat te maken, het huis van de apotheker opgeofferd moest worden, want dat stond op een hoek die nodig was om de straat te verbreden. De apotheker zelf was naar Jordanië gevlucht en weigerde in de periode na Israëls onafhankelijkheidsoorlog terug te keren naar Ein Kerem.
Jarenlang werd er in Ein Kerem gefluisterd dat de apotheker heel rijk moest zijn. Zijn grootvader was bevriend geweest met de Turkse autoriteiten die tijdens het Ottomaanse tijdperk de baas waren in Palestina. Er gingen geruchten over gouden munten, een schat zelfs, maar de apotheker had iedereen bezworen dat hij echt niet rijk was. Toen de bulldozer kwam en de eerste muur neerhaalde, meenden de aanwezigen getuige te zijn van een wonder. De muur bleek dubbel te zijn en duizenden gouden munten vlogen in het rond. Het hele dorp kwam erop af en nadat enkele uren later de politie alle munten bij elkaar had geraapt, bleek dat zeker de helft al verdwenen was. Volgens internationale wetgeving zijn gevonden schatten eigendom van de staat waar deze gevonden worden. Zodoende bleef de arme apotheker in Jordanië wat hij altijd geweest was: een arme apotheker.

Er zijn veel verhalen en anekdotes over Ein Kerem.
Johannes de Baptist (Johannes uit de bergen) is er geboren en er is een prachtige kerk te zijner ere gebouwd. Ook Maria, de moeder van Jezus, heeft na de kruisiging een tijdje in Ein Kerem gewoond. De bron waar zij ooit haar water haalde, was in de loop der jaren zwaar verwaarloosd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw besloot Baron de Rothschild geld te geven om de bron te restaureren. De bron, die tegenwoordig in het Engels ‘Mary’s Well’ heet, ziet er nu mooi uit en veel Christenen stoppen er even.
In het Ivriet is Maria Miriam. Daarom blijft het frappant dat de tekst ‘Mary’s well’ groot boven de bron staat. Op een steen in een hoek staat echter in het Ivriet: ‘De bron van Miriam, gerestaureerd ter nagedachtenis aan mijn moeder Miriam de Rothschild.’

Wie zei dat alleen McCartney met deze naam speelde?

© Simon Soesan

8 + 4 = ?

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Columns 2015

Columns 2014

Columns 2013

Columns 2012

Columns 2011

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.