ICJ

Harry Polak

vrijdag 2 februari 2024

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft gesproken. Althans voorlopig, vooruitlopend op een definitieve uitspraak die nog jaren op zich kan laten wachten. De tegenstanders van Israël vieren het als een overwinning, zag ik. Tot Hamas aan toe! Ze geven zich over aan wensdenken en doen alsof het hof Israël al heeft veroordeeld voor genocide. De Israëlaanhangers zien het anders. Genuanceerder, naar mijn idee. Maar als inwoner van de Joodse staat ben ik niet vrij van enige vooringenomenheid, al probeer ik dat te vermijden. Net zoals de Israëlhaters dat doen vanuit hun optiek, zonder twijfel aan hun partijdigheid.

Israël heeft géén voorlopige maatregel over zich heen gekregen dat het direct de strijd moet staken in Gaza, maar anderzijds neemt het hof de klacht van Zuid-Afrika wél in behandeling. Dat laatste is een bittere pil. Joden in Israël krijgen na de Sjoa, zo’n tachtig jaar geleden door de nazi’s en hun handlangers uitgestort over het Europese jodendom, nu het loodzware verwijt dat zij zich op hun beurt schuldig maken aan volkerenmoord. Voor Israël- en Jodenhaters verdwijnt daarmee de Holocaust als het ware als sneeuw voor de zon, want Joden mogen het daar kennelijk niet meer over hebben “als ze zelf ook genocide bedrijven.” Een merkwaardig soort logica, want wat Joden nu doen of zouden (!) doen, maakt wat in de vorige eeuw Joden is aangedaan, allerminst ongedaan. Die onvoorstelbare misdaad tegen de menselijkheid, met zes miljoen vermoorde Joden, valt niet uit te wissen. Het was dé reden om tot de Genocideconventie te komen. Als het gaat om het voorkómen van volkerenmoord mag bovendien niemand de ogen te sluiten voor wat Hamas, Hezbollah of Iran beogen: zij willen maar al te graag herhalen wat de nazi’s in Duitsland en omstreken amper een mensenleven geleden deden, en daarmee de Joodse staat om zeep helpen.

Ik las een nuchter commentaar op X/Twitter dat Israël het pleit vooralsnog heeft gewonnen (zie hierna). De beschuldiging van genocide is onzinnig. Het recht op zelfverdediging van de Israëli’s is erkend. Daar heeft het ICJ geen stokje voor willen steken. De lat voor een voorlopige en dwingende maatregel tot een staakt-het-vuren is laag, zeiden de commentatoren die het kunnen weten. Dat is wat Zuid-Afrika heeft geëist. Niettemin heeft het hof dat niet besloten. Nog niet althans. Over een maand moet Israël rapporteren wat het doet om genocide te voorkomen. Kennelijk was het bewijsmateriaal dat de verdediging eerder aanvoerde nog niet overtuigend genoeg voor het hof. Israël krijgt echter nog een keer de kans om de rechters te overtuigen van zijn gelijk. Al zal het hof na de rapportage ongetwijfeld verdergaan met het onderzoek naar de prangende vraag of er sprake is van genocide, want de meerderheid van de zeventien ICJ-rechters heeft al aangegeven dat zij dat niet uitsluiten. Met twee tegenstemmers (15-2).

De intentie tot genocide is voor de bewijsvoering zeer doorslaggevend, heb ik begrepen. Daarvoor zijn door de Zuid-Afrikanen diverse citaten aangevoerd van hoge Israëlische politici, zoals president Herzog en de minister van Defensie Galant. Herzog heeft zich daarover nijdig gemaakt, want hij is onvolledig geciteerd. Lees hieronder wat daarover in de Times of Israel staat.

“Herzog’s comments in question were taken from a press briefing given by the president on October 12, and were not one statement, as the ICJ presented it, but an amalgamation of several comments with the surrounding context removed.

“Herzog had said at that briefing that ‘[Gazans are] an entire nation out there that is responsible (…) This rhetoric about civilians not aware, not involved [in the October 7 onslaught] — it’s absolutely not true.’

“However, he qualified those statements in the same speech by stressing that ‘Israel abides by international law, operates by international law. Every operation is secured and covered and reviewed legally.’ He also said: ‘There is no excuse to murdering innocent civilians in any way in any context. And believe me, Israel will operate and always operate according to the international rules. And we do the same in this battle, too’.”

Als op aangeven van Zuid-Afrika de bewijsvoering van het ICJ zó in elkaar steekt dan houd ik mijn hart vast voor het vervolg. De Israëlische verdediging is niet uitgebreid ingegaan op de citaten, doch heeft het hof ‘de marsorders’ aan het leger gepresenteerd, waar het écht op aan komt.

Voor de toekomst valt nog meer te vrezen. De volgende ontwikkeling zou heel goed kunnen zijn dat het ICC (het Internationaal Strafhof dat personen kan vervolgen voor oorlogsmisdaden, wat aanmerkelijker ruimer is dan genocide) hooggeplaatste Israëli’s gaat aanpakken. De eerste voortekenen zijn al te zien in Zwitserland. Dan zijn we echt in de aap gelogeerd. Als het ICC zichzelf serieus neemt zou het echter als eerste hoge Hamas-figuren ter verantwoording moeten roepen. Hamas heeft deze afschuwelijke oorlog over Gaza en zichzelf afgeroepen. Tot nog toe blijven ze in juridisch opzicht buiten schot.

8 + 3 = ?

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.