Het gekloofde land

Harry Polak

vrijdag 21 april 2023

Journalist Coen Verbraak maakte eerder documentaires over Molukkers, Indië-veteranen en Dutchbat. Het is maar een greep uit zijn uitgebreide oeuvre als kranten- en weekbladinterviewer plus radio- en televisiemaker. Zelf ken ik hem van de boeiende interview-serie Kijken in de Ziel (2009), waarin hij psychiaters aan de tand voelt over hun vakgebied. Dat was ronduit genieten – mede door zijn Columbo-achtige manier van interviewen en de knappe montage. Daarna volgden andere beroepsgroepen. Nu heeft hij onder de titel Het beloofde land Nederlandse Joden ondervraagd over hun band met Israël.

In tal van bladen, zoals De Telegraaf, Algemeen Dagblad en het Nederlands Dagblad, kwam Verbraak aan het woord over de nieuwe serie met Joden in de hoofdrol (de VARA moest zich daarvoor nota bene verantwoorden richting Israëlhaters). Hij was ook te zien bij Op1, samen met twee geïnterviewden uit de serie, te weten journalist Salomon Bouman en theatermaker JaÏr Stranders.

Het dagblad Trouw besteedde eveneens aandacht aan de zesdelige serie die op zondag 16 april zijn première beleefde. De eerste twee delen heb ik inmiddels gezien, de rest was nog niet beschikbaar op NPO Plus. Er is ook een boek verschenen over de interviewserie. De e-bookversie verschijnt pas op 21 april, dus ik zal ‘als buitenlander’ nog wat geduld moeten hebben.

Toen ik aan het artikel in Trouw begon, dacht ik eerst dat journaliste Nienke Schipper de plank missloeg, doch later bleek dat ook Verbraak zich in dezelfde bewoordingen uitliet over het Joodse land.

Er komen enkele – wat ik maar zal noemen – levensgrote misverstanden langs. Voor iemand als Verbraak, die ik best hoog heb zitten, vind ik het ronduit teleurstellend dat hij zo meegaat met het Palestijnse narratief. Van Trouw verwacht ik niet heel veel anders.

Laat ik die kritiekpunten eens nalopen.

Allereerst staat in het Trouw artikel: “Met het uitroepen van de staat Israël verloren de Palestijnen immers hun eigen land en wachtte hun een lot als tweederangsburger of als vluchteling.” Dat komt dan nog uit de pen van de Trouw journaliste. Maar daarna komt Verbraak tot precies dezelfde conclusie: “Het had enorme gevolgen voor de Palestijnen die er woonden en hun land kwijtraakten, de Joden die een eigen land kregen.”

Maar er bestond helemaal geen Palestijnse staat toen Joden hun eigen land uitriepen, waarin ook plaats was voor Arabische inwoners. Dus hoezo “verloren zij hun eigen land”? Het gebied was toentertijd Engels mandaatgebied, toegewezen aan de Britten na de Eerste Wereldoorlog. In die oorlog werd het Ottomaanse rijk verslagen, dat eeuwenlang het gebied dat nu Israël en de Palestijnse gebieden omvat, had gekoloniseerd.

Het is goed om te bedenken dat Joden nooit helemaal zijn weggeweest uit dat gebied. Er woonden daar nog steeds plukjes Joden tijdens de eeuwenlange, veel te lange Joodse diaspora. Met name in steden als Jeruzalem, Tsfat, Tiberias en Hebron. Joden zijn hun innige band met wat zij Erets Jisraeel noemen (het land Israël) nooit vergeten. Driemaal daags hebben Joden na de verdrijving door de Romeinen uit Judea gebeden om terugkeer. Het wachten was op de Messias, totdat vooral Theodor Herzl (hij was niet de enige!) Joden voorhield dat ze geen Messias nodig hadden en hun eigen lot in handen konden nemen.

Palestijnen hadden net als Joden in 1948 hun eigen land kunnen krijgen op basis van het VN-verdelingsplan, dat in 1947 werd aanvaard door de wereldgemeenschap. Dat hebben zij geweigerd. En nog steeds vinden Palestijnen het wegwerken van de Joodse staat belangrijker dan het verwerven van een eigen Palestijnse staat. Israël proberen te elimineren doen ze langs diplomatieke weg, dat is de aanpak van Palestijnse Autoriteit, met financiële aanmoediging van terreur op Joden. Of het gebeurt middels regelrecht geweld, zoals Hamas doet met steun van Hezbollah, waarbij op de achtergrond Iran fungeert. Het land dat niets liever wil dan Israël als Joodse staat volledig van de kaart vegen.

Ten tweede is het nogal boud om te stellen dat Arabische Israëli’s tweederangsburgers zijn. Er is ongetwijfeld discriminatie, net zoals er onderlinge discriminatie is tussen Joodse Israëli’s. Maar Arabische bewoners van Israël hebben gelijke rechten. In dat opzicht is er geen legaal verschil met Joodse of andere Israëli’s. Je kan hen ook ‘Palestijnen met een Israëlisch paspoort’ noemen, doch mijn voorkeur heeft dat niet. Het werkt verwarring in de hand met de Palestijnen die in de zogenaamde A-gebieden (volgens de Oslo-akkoorden) wonen.

Dat is dus buiten Israël, over de grens, in de bezette gebieden. Die Palestijnen zijn geen Israëlische staatsburgers. Er wonen daar ook kolonisten, fanatieke en ook anderen die daarginds (vooral in C-gebied) om andere dan nationaal-religieuze redenen wonen. Dat zijn wel Israëli’s. Dat geeft precies aan waar de schoen wringt en waarom die gebieden corrumperend werken en er een ordentelijke oplossing gevonden moet worden voor hun status. Wat mij betreft is het helder: de bezette gebieden zijn beóógd Palestijns gebied, dus gebied van een nog op te richten Palestijnse staat. Zo’n staat op dit moment toestaan, zou echter nationale zelfmoord betekenen voor Israël. Zie wat de terugtrekking uit Gaza heeft betekend voor Israël. Een tweede Hamastan is het begin van het einde voor Israël.

Het derde punt. Israël is ontstaan als gevolg van de Holocaust (de Sjoa). Als ik dat soort beweringen hoor, moet ik altijd denken aan wat Awraham Burg schreef: Israël is niet ontstaan dankzij de Sjoa, maar ondanks de Sjoa. Twee op de drie Europese Joden waren immers omgebracht door de nazi’s en hun handlangers. Er waren na de Tweede Wereldoorlog opeens veel minder Joden om het land op te bouwen. In de serie beaamt Arnon Grunberg volmondig het idee dat Israël er zonder Sjoa niet was gekomen. Abel Bolink, de Joodse jongere uit Amsterdam-Zuid die dienst is gaan doen in het Israëlische leger, geeft echter het betere antwoord: als Israël er eerder was geweest dan zou er geen Sjoa hebben plaatsgevonden. Of die was in ieder geval niet van die ontzettende omvang geweest, denk ik dan.

Wie de Joodse of in ieder geval de Israëlische geschiedenis enigszins kent, weet dat het nieuwe, oude Joodse land al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw in opbouw was. En belangrijker: de Volkerenbond had Joden al het internationale recht gegeven om zich daar te vestigen. De VN heeft eerdere toezeggingen van de Volkerenbond na de Tweede Wereldoorlog overgenomen. Op de site van het CIDI staat daarover het volgende: “Via de slotresolutie van de San Remo-conferentie verkreeg de Balfour-verklaring van 1917, tot dan toe vooral een Britse intentieverklaring, de kracht van een juridisch bindend document onder internationaal recht. Als zodanig werd in San Remo de volkenrechtelijke basis gelegd voor de stichting van de Joodse staat Israël, in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee en zelfs een deel van het huidige Jordanië.” Dat laatste hoeft van mij niet. De twee-statenoplossing is het redelijkst voor alle partijen.

Met belangstelling kijk ik uit naar de andere vier delen van de serie van Coen Verbraak over Joden en hun band met Israël. Vermoedelijk zal ik me steeds meer gaan ergeren aan kleine en grote fouten. Dat is de prijs voor iedereen die zich wat meer heeft verdiept in een onderwerp. In dit geval luisteren dat soort fouten, misverstanden, vooroordelen en onmiskenbare onwaarheden nauw, gezien het toenemende antizionisme en tevens antisemitisme. De stemming over Joden en Israël wordt steeds vijandiger, al kun je je kop daarvoor in het zand steken. En ook in Joodse kringen, binnen en buiten Israël, wordt de sfeer er niet beter op en de kloof over de betekenis van religie en zionisme steeds dieper.

Ter afsluiting nog zo’n foutje: aan het begin van het tweede deel uit de serie zegt Verbraak dat voor het eerst in de geschiedenis (!) Joden in 1948 een eigen land kregen. Laat het nu de derde keer in de historie zijn dat er een Joods land is opgericht. Zo lang het om dít type onnauwkeurigheden gaat, valt ermee te leven.

7 + 3 = ?
Ik heb zelf die twee uitzendingen hier in Israel niet kunnen zien, heb geen vpn. Uitstekend dat je zo puntsgewijs de fouten - vooroordelen en regelrechte onwaarheden -- over het ontstaan van de staat Israel behandelt. Het Palestijnse verhaal heeft het inderdaad geheel gewonnen bij de Nederlandse opiniemakers. Ergerlijk dat Arnon Grunberg beaamt dat Israel er zonder de Sjoa niet was gekomen. Als Lea Dasberg nog had geleefd was ze daar woedend over geworden. Je conclusie is ook heel belangrijk: "In dit geval luisteren dat soort fouten, misverstanden, vooroordelen en onmiskenbare onwaarheden nauw, gezien het toenemende antizionisme en tevens antisemitisme. De stemming over Joden en Israël wordt steeds vijandiger, al kun je je kop daarvoor in het zand steken."
Coen Verbraak is historicus, maar heeft zijn huiswerk niet goed gemaakt. Hij interviewde o.a. Mirjam Bolle (106) maar wist niet dat zij één van die mensen was die uitgewisseld werd vanuit Bergen Belsen naar het toenmalige Palestina. Coen Verbraak vertelde in een interview dat hij daar nog nooit van gehoord had, dat die uitwisseling had plaatsgevonden. Hoezo historicus!
De heer Polak heeft het over 'fouten', ik zou eerder zeggen 'andere zienswijzen'. De zogenaamde fouten: 1. De Palestijnen verloren hun LAND zegt Coen Verbraak, maar de heer Polak maakt hier 'een eigen staat' van ("Maar er bestond helemaal geen Palestijnse staat toen Joden hun eigen land uitriepen). Het klopt dat er geen Palestijnse staat was en het is zelfs zo dat de Palestijnen daar op dat moment ook helemaal geen behoefte aan hadden omdat zij liever aansluiting wilden bij Syrië. Toen de Westelijke Jordaanoever door Jordanië bezet/veroverd werd hadden zij daar hun staat kunnen creëren, maar die behoefte was er ook toen niet (en Jordanië zou het waarschijnlijk ook niet toegestaan hebben) want ze woonden in een Arabisch land en dat was voldoende. Maar de Palestijnen verloren wel hun LAND in de zin van grondgebied. Coen Verbraak zegt het dus juist. Punt 3: ik ben er ook van overtuigd dat Israël niet zou hebben bestaan wanneer er geen Shoa was geweest. Kort voor de Tweede Wereldoorlog waren de Britse emoties in Palestina dusdanig anti-Joods (Witboek uit 1939) dat hier nooit een afzonderlijke Joodse staat uit voortgekomen zou zijn. En na de Tweede Wereldoorlog zaten de geallieerden in hun maag met de Displaced Persons in de opvangkampen want waar moesten zij naartoe? De meesten wilden niet terug naar hun land van herkomst en de geallieerde landen voelden er ook niets voor om al die Joden in hun eigen land op te vangen bang voor de reacties van hun eigen bevolking ("Wij hebben al genoeg Joden") en dan is een eigen land voor Joden een goede oplossing en werd hun geweten ook schoongepoetst want waarom hadden ze tijdens de oorlog niets gedaan voor de Joden, terwijl hun lot al in 1942 duidelijk was? Dat er geen Shoa zou zijn geweest wanneer er voor de Tweede Wereldoorlog al een Israël zou zijn geweest, geloof ik ook niet. Voor de oorlog waren maar weinig mensen zionist (misschien muv de Joden in Oost-Europa, maar ook zij gingen liever naar de VS wanneer ze de economische mogelijkheid hadden en veel Joden in Oost-Europa waren ultra-orthodox en zij geloofden sowieso niet in het seculiere zionisme). En zelfs op het moment dat de nazi's aan de macht kwamen waren er velen die niet geloofden dat het veel erger kon worden dan wat discriminerende maatregelen en dat zouden ze wel overleven want het regime zou niet eeuwig blijven bestaan. Dus waarom vertrekken? Ik denk dat wanneer er geen oorlog en geen Shoa zou zijn geweest de situatie in 1948 hetzelfde zou zijn geweest als in 1939. Misschien dat er dan een gemengde staat zou zijn gekomen zoals in het Witboek staat ( 'dat Palestina binnen tien jaar een onafhankelijke, gemengde Arabisch-Joodse eenheidsstaat moet worden en dat daarna immigratie slechts mogelijk is na toestemming van de Arabische gemeenschap') voor die Joden die uit idealistische motieven of vanwege discriminatie/antisemitisme naar die staat zouden willen emigreren, maar de meerderheid van de Joden zou gewoon daar gebleven zijn waar ze op dat moment woonden.
Dank Harry voor je heldere uitleg. Wat mij stoorde was vooral de orthodoxe uitleg van o.a. 'wie is joods' zonder enige nuance. Het liberale/progressieve Jodendom kwam nauwelijks aan de orde, hoewel het de meerderheid van de joden wereldwijd betreft, afgezien van de seculieren. En waarom weer veel meer mannen dan vrouwen ondervraagd? Ik wacht de overige delen af om er eventueel een eigen column over te schrijven.
Wat heeft Harry Polak de kritiek die ik ook heb op dit programma en soortgelijke programma's of artikelen) goed verwoord! Dank je wel daarvoor!
Shalom : he hebt goed opgelet. Bij de voorbereiding van de serie bleek mij dat hij onzeker was over de materie. De jouw geconstateerde fouten zijn juist maar in zijn algemeenheid zal de Nederlandse kijker gewoon begrijpen dat er een Israelisch-Palestijns conflict zonder de achtergrond en finesses te kennen. U De algemene indruk van de serie trot dus verre is positief en zo wordt het ook in Joodse kringen beoordeeld. Kringen die ook de details van het zionisme niet kennen. Ik zou zeggen kijk en luister naar het algemene plaatje. Shalomgroeten salomon
Beste Anat, het luistert nauw. Wat zegt Verbraak in Trouw: “Het had enorme gevolgen voor de Palestijnen die er woonden en hun land kwijtraakten, de Joden die een eigen land kregen.” Dus tweemaal “land”. De Joden kregen hun staat en de Palestijnen verloren hun land, dus lijkt het net of er al een Palestijnse staat was. Ik verzin niet zomaar wat, ik lees gewoon wat er staat. De rest wat je schrijft, is speculatief. Feit is dat de Joden in de tweede helft van de negentiende eeuw naar erets jisraeel trokken en het land in de eerste helft van de twintigste eeuw in wezen klaar was voor staatsvorming voor WOII.
Natuurlijk is het speculatief, maar dat geldt ook voor de opmerkingen dat er geen Shoa (of een beperkte Shoa) zou zijn geweest wanneer Israël al in de jaren 30 was opgericht of dat het bestaan van Israël los staat van de Shoa (lees hiervoor: Linda Polman - Niemand wil ze hebben; de geallieerden zaten echt in hun maag met al die Joden en dan is een apart land waar je ze naartoe kunt 'sturen' natuurlijk heel handig). Het klopt dat er vanaf halverwege de 19e eeuw Joden naar Palestina trokken en het klopt ook dat men eind jaren 30 in principe een staat had kunnen stichten, maar dat zegt verder niets wanneer er hogere machten in het spel zijn die uiteindelijk de besluiten nemen. De Joden en de Arabieren in Palestina waren een speelbal in de handen van de Britten die zo hun eigen belangen hadden.
Joden zaten ‘als ratten in de val’ in Europa na de opkomst van de nazi’s. Zowat alle landen waar ze naartoe wilden vluchten, hielden hun grenzen gesloten. Als Israël toen had bestaan, hadden velen daar een min of meer veilige plek kunnen vinden. Dat kon in die tijd niet omdat de Britten Joden die naar het mandaatgebied wilden uitwijken, tegenhielden. De Engelsen wilden geen problemen hebben met de Arabieren. Ik beweer niet dat het ontstaan van Israël volkomen losstaat van de Sjoa. Wel dat Israël niet dankzij, maar ondanks de Sjoa is ontstaan.

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.