Op naar de negen miljoen vaccinaties

Harry Polak

vrijdag 8 januari 2021

Op de laatste dag van 2020 kwam het Israëlische Bureau voor de Statistiek met de nieuwste bevolkingscijfers. Israël telde eind vorig jaar ruim 9.000.000 inwoners. Om precies te zijn: 9.291.000. Bijna 74 procent is Joods, 21 procent Arabisch en 5 procent van overige origine. In 2020 nam de bevolking toe met 1,7 procent, of rond de 150.000 personen. Het gaat vooral om natuurlijke groei (84 procent). In coronajaar 2020 kwamen er toch nog 20.000 immigranten bij. Minder dan in 2019, toen het aantal 34.000 was.

Volgens premier Netanjahoe zijn er voldoende vaccins om álle inwoners in te enten tegen het coronavirus. Vooralsnog wordt gemikt op ruim vijf miljoen gevaccineerden op korte termijn.

In De Telegraaf van 31 december meldde correspondent Ralph Dekkers dat Israël in een razend tempo aan het vaccineren is en dat het hard op weg is om het eerste land te worden met groepsimmuniteit. De kop boven zijn artikel luidde: ‘Israël wereldkampioen vaccineren, binnen drie maanden zullen alle volwassenen ingeënt zijn’.

Een groot verschil met Nederland, dat de hekkensluiter vormt binnen de Europese Unie. De Volkskrant wijdde er een achtergrondartikel aan, waaruit bleek dat Nederland vol zelfgenoegzaamheid vertrouwde op het goed functionerende inentingssysteem voor de jaarlijkse griepprik. Totdat bleek dat zo ongeveer niemand had gelet op de verpakkingswijze van het Pfizer-vaccin, waardoor de kleinschalige aanpak die zo goed werkt voor de griepprik, overboord moest worden gegooid.

Nederland gaat helaas pas ergens in januari starten. Voorts lees ik dat er geharrewar was over het verlangen – of is het meer de eis van het intensive care-duo Gommers en Kuipers? – dat medewerkers in de acute zorg eveneens met voorrang worden ingeënt. Inmiddels krijgen zij tot grote voldoening van de populaire Diederik Gommers hun zin. Hetzelfde geldt voor huisartsen. Geen idee hoe dat zit in Israël, maar ik weet bijna zeker dat zoiets hier geen enkel probleem is. Alle zestigjarigen en ouder zijn samen met zorgmedewerkers plus chronisch zieken als eersten aan de beurt. En verder las ik dat zelfs het personeel op vliegveld Ben Gurion met voorrang wordt ingeënt.

Inmiddels zit Israël al op één miljoen gevaccineerden. Het bereiken van die niet geringe mijlpaal binnen een week of twee werd met enig ceremonie gevierd. Daarvoor werd met opzet, neem ik aan, een Arabische inwoner gekozen uit Um Al- Fahm, centraal gelegen in de zogenaamde Arabische driehoek. De vaccinatiebereidheid van de Arabische Israëli’s baart de experts zorgen, omdat die in die sector veel lager is dan elders.

De Telegraaf-correspondent die zich aan het begin van zijn artikel lovend over de Joodse staat uitlaat, komt aan het slot met forse kritiek. Het is het soort voorspelbare en niet aflatende kritiek op de Joodse staat. Ondanks veel besmettingen in Arabische gebieden zijn er daar slechts drie vaccinatiecentra, aldus Dekkers. Namelijk in Arabba en Nazareth in Galilea en Rahat in het Zuiden. Die wijsheid haalt hij uit de Israëlische pers, want de grootste krant van het land, Jediot Acharonot, kwam met dat verhaal. De Israëlische journalist heeft getracht het te verifiëren bij de vier ziekenfondsen hier te lande, doch die reageerden niet.

Te druk met de vaccinatiecampagne misschien? In ieder geval kan dat geringe aantal van drie beslist niet kloppen, want Netanjahoe is met veel tamtam op bezoek geweest in twee ándere Arabische vaccinatiecentra. In Tira, dat bij ons om de hoek ligt, en dus, zoals hiervoor aangegeven, in Um Al-Fahm. Het zou natuurlijk volstrekt idioot zijn als alleen Joodse Israëli’s voluit zouden kunnen profiteren van de ingekochte vaccins. Het virus maakt totaal geen onderscheid tussen Joden en Arabieren en dat weten de (Joodse én Arabische!) deskundigen in de Israëlische gezondheidszorg drommels goed.


Jabarin Muhammad (66), inwoner van Um Al-Fahm, was de miljoenste gevaccineerde (bron: bureau van de minister-president)

Rond de persoon van Jabarin Muhammad ontstond een rel.

In het artikel van Ralph Dekkers wordt ook nog gewag gemaakt van de Joodse achtergrond van twee centrale figuren bij Pfizer en Moderna, de leveranciers van de vaccins. Hij formuleert het zo: “Premier Netanyahu bemoeit zich ook persoonlijk met de vaccinatiecampagne. Hij belt geregeld met Pfizer en Moderna om hen aan te sporen meer en sneller vaccins te leveren. Wat ook geen kwaad kan, is dat de CEO van Pfizer een Griekse Jood en zoon van Holocaust-overlevenden is, terwijl de belangrijkste medicus bij Moderna uit Israël komt.”

Het artikel van Dekkers werd later geactualiseerd op de website van De Telegraaf. Toegevoegd werd dat de Palestijnen in het autonome Palestijnse gebied en in Gaza er helemaal bekaaid vanaf komen en dat Israël zich als bezettende mogendheid meer om hen zou moeten bekommeren. Voormalig politicus Van Agt, herstellend van zijn beroerte, zal er wat blij mee zijn. Maar opnieuw geldt – en dat lijkt mij overduidelijk – dat Israël er groot belang bij heeft dat het virus daar niet voortwoekert. Zeker als je bedenkt dat dagelijks grote aantallen Palestijnen van de Westoever (Judea en Samaria) naar Israël gaan voor hun werk.

Je zal maar Telegraaflezer zijn. Dan kan je na zo’n artikel al gauw tot de conclusie komen dat die Joden elkaar het balletje toespelen. Want ‘ze’ zitten bij de farmaceuten die de vaccins met spoed leveren aan het Joodse Israël. En ‘ze’ laten elkaar natuurlijk voorgaan bij het vaccineren, Arabieren moeten achter aansluiten.

Wat nog ontbreekt – maar dat geldt niet voor De Telegraaf, want die krant en zijn Israëlische correspondent zijn niet zó mataglap, daarvoor moet je elders zijn –, is dat het natuurlijk weer die akelige Joden zijn die het coronavirus de wereld in hebben gebracht.

7 + 1 = ?
Ook internationaal kreeg Israël het onzinnige verwijt over zich heen dat het de Palestijnen in de kou laat staan bij het vaccineren tegen COVID-19. Israëlische Arabieren worden tegelijkertijd met Joodse Israëli's ingeënt. Er wordt geen enkel verschil gemaakt door de vier verzekeraars die de grootschalige vaccinatiecampagne uitvoeren. De Palestijnen in Gaza en de autonome Palestijnse gebieden op de Westoever (Judea en Samaria) vallen onder hun eigen Palestijnse autoriteiten. Israël is niet verantwoordelijkheid voor hen. Bovendien hebben de Palestijnse regeerders niet om hulp door Israël verzocht. Integendeel, zij gaven aan dat zij zelf voor vaccins zouden zorgen. Kijk onder andere op Middle East Forum (MEFORUM ORG).

Columns 2024

Columns 2023

Columns 2022

Columns 2021

Columns 2020

Columns 2019

Columns 2018

Columns 2017

Columns 2016

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.